Barracuda Email Security Gateway

Filtrowanie poczty z ochroną przed wyciekiem danych

Barracuda Email Security Gateway to brama bezpieczeństwa poczty e-mail. Jej zadaniem jest zarządzanie i filtrowanie całego przychodzącego i wychodzącego ruchu pocztowego, w celu ochrony organizacji przed zagrożeniami płynącymi z firmowej poczty i wyciekami danych. Jako kompletne rozwiązanie do zarządzania pocztę, pozwala przedsiębiorstwom szyfrować wiadomości i wykorzystywać chmurę w celu ich buforowania, jeżeli serwery pocztowe staną się niedostępne.

Barracuda Email Security Gateway jest dostępna jako urządzenie wirtualne lub w publicznym środowisku chmurowym (Amazon Web Services lub Microsoft Azure). Aby uzyskać informacje o zabezpieczeniach hostowanych wiadomości e-mail, zobacz Barracuda Essentials for Email Security.

Najważniejsze funkcje

 

  • Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami - Advanced Threat Protection - łączy technologie behawioralne, heurystyczne i sandbox, wszystko po to, by chronić przed atakami ukierunkowanymi i typu zero-hour. ATP automatycznie skanuje załączniki wiadomości e-mail w czasie rzeczywistym. Podejrzane załączniki zostają detonowane w piaskownicy, aby obserwować ich zachowanie. Oprócz blokowania załącznika, wyniki integrowane są z systemem Barracuda Real Time Intelligence, zapewniając ochronę wszystkim pozostałym klientom.

  • Szyfrowanie - Barracuda Email Security Gateway oferuje szereg funkcji szyfrowania. Jest w pełni zintegrowany z chmurową usługą szyfrowania wiadomości wychodzących. Adres e-mail zgodny z zasadami lub oznaczony do szyfrowania za pomocą Barracuda Outlook jest bezpiecznie wysyłany do przez TLS do centrum wiadomości Barracuda.

  • Filtrowanie wychodzące - filtrowanie danych wychodzących zapobiega umieszczaniu organizacji na listach blokujących spam. Zapobiega również wyciekom wrażliwych danych poprzez e-maile. Pracownicy nieumyślnie mogą spowodować, że systemy wewnętrzne staną się źródłem spamu botnetowego. Używając podzbioru warstw obronnych, filtrowanie ruchu wychodzącego zatrzymuje spam oraz wirusy. Co ważne, umożliwia również administratorom wymuszanie zasad dotyczących treści w celu zapobiegania utracie danych i spełniania innych standardów treści wychodzących poza firmę.


 

Dlaczego Barracuda Email Security Gateway?

 

Ochrona przed wirusami

Barracuda Email Security Gateway skanuje wiadomości e-mail i przychodzące pliki, za pomocą trzech potężnych warstw technologii skanowania wirusów. Dla pełnej ochrony dekompresuje również archiwa. Potężne definicje wirusów są automatycznie aktualizowane za pomocą Energize Updates, aby zapewnić ochronę przed najnowszymi wirusami przenoszonymi przez pocztę e-mail.

Aby zapewnić ochronę przed skażonymi wewnętrznymi wiadomościami e-mail, wtyczka Microsoft Exchange chroni organizacje przed rozprzestrzenianiem się wirusów, które nie mają dostępu do bramy poczty. Definicje wirusów są również regularnie aktualizowane, aby zapewnić najwyższy z możliwych poziom bezpieczeństwa.

Buforowanie e-maili

Barracuda Email Security Gateway zapewnia, że poczta e-mail będzie dostarczana, nawet w przypadku awarii serwera poczty lub utraty łączności. W przypadku zakłóceń pracy, poczta może być buforowana w warstwie Cloud Protection Layer przez 96 godzin. W dzienniku komunikatów administratorzy mogą zobaczyć stan wszystkich wiadomości w kolejce oraz czy e-mail został dostarczony ponownie.

Wstępne filtrowanie spamu i wirusów

Barracuda Email Security Gateway jest zintegrowane z usługą opartą na chmurze, która wstępnie filtruje pocztę elektroniczną przed dostaniem się do bramy lokalnej. Warstwa Cloud Protection jest aktualizowana w czasie rzeczywistym z Barracuda Central. Globalna infrastruktura chmury obliczeniowej zapewnia elastyczność w zakresie obsługi wiadomości e-mail w określonych porach dnia i podczas ataków Denial of Service. Warstwa Cloud Protection zapewnia, że infrastruktura bezpieczeństwa poczty e-mail w organizacji, skaluje się wraz ze wzrostem liczby wiadomości i rozmiarów załączników.

Barracuda Cental

Wszystkie produkty Barracuda są wspierane przez Barracuda Central – całodobowe centrum bezpieczeństwa, które działa nieprzerwanie po to, aby monitorować i blokować najnowsze zagrożenia. Barrcuda Central zbiera i analizuje dane z ponad 250 tysięcy punktów na całym świecie, aby opracowywać zabezpieczenia, reguły i sygnatury. Natychmiastowo reaguje na pojawiające się epidemie, dostarczając najnowszych definicji za pośrednictwem Barracuda Energize Updates. Aktualizacje nie wymagają od użytkownika żadnej interakcji, zapewniając najwyższej jakości ochronę przed zagrożeniami płynącymi z internetu.

Barracuda Email Security Gateway Deployment | Barracuda Campus 


Załączniki: