Barracuda Optymalizacja Sieci

Barracuda Optymalizacja Sieci - foto 1


Dla każdej firmy istotne jest, by kluczowe do jej działania procesy i usługi działały zawsze wtedy, gdy potrzebuje ich klient lub pracownik. 
Dzięki rozwiązaniom Barracuda Networks najważniejsze dla firmy aplikacje, serwery czy łącza nie zawiodą.


Net-Complex współpracuje z autoryzowanym dystrybutorem Barracuda Networks


Załączniki:


 

Wydajność i bezpieczeństwo firmowych aplikacji

Barracuda Load Balancer ADC to idealne rozwiązanie dla organizacji szukających bezpiecznego, wydajnego i przystępnego load balancingu swoich aplikacji. Szeroki wybór modeli sprzętowych i wirtualnych Barracuda Load Balancer ADC umożliwia budowę bezpiecznej i skalowalnej infrastruktury aplikacyjnej zarówno w fizycznej lokalizacji jak i chmurze.

Najważniejsze funkcje

• Link Load Balancing

Load Balancer ADC można wdrożyć jako rozwiązanie sprzętowe lub maszynę wirtualną, równoważącą obciążenie serwerów sprzętowych i wirtualnych obsługujących dowolną liczbę protokołów warstwy czwartej (L4) i warstwy (L7), w tym HTTP/S, SMTP, IMAP, FTP/S, DNS, XML, TCP i UDP i inne popularne protokoły. Rozwiązanie realizuje load balancing sieci opartych na IPv6 i IPv4, a także środowiskach mieszanych wymagających translacji adresów między tymi protokołami.

• Inteligentne monitory aplikacyjne

Dzięki funkcji inteligentnego monitoringu Barracuda Load Balancer ADC równoważy ruch zachowując wysoką dostępność aplikacji. Rozwiązanie monitoruje stan macierzystego serwera aplikacji określając równocześnie, które spośród dostępnych serwerów mogą ewentualnie przejąć ruch. W przypadku wykrycia problemu Barracuda Load Balancer ADC automatycznie usuwa wyłączone serwery z puli dostępnych zasobów i kieruje ruch do serwerów sprawnych. Ma też zdolność grupowania serwerów w grupy aplikacyjne, w ramach których awaria jednego serwera z automatu kieruje ruch do serwera sprawnego.

• Globalny load balancing

Rozwiązaniami Barracuda Load Balancer ADC można równoważyć ruch między lokalizacjami firmy w różnych regionach świata za pomocą takich metod jak globalny load balancing lub wybierając jako odbiorcę ruchu najbliższą lokalizację.

Dlaczego Barracuda Load Balancer ADC?

• Wysoka skalowalność

Rozładowując obciążające serwer transakcje SSL Barracuda Load Balancer ADC uwalnia zasoby na potrzeby aplikacji. Dodatkowo optymalizacja takich funkcji jak cache’owanie, kompresja i pooling sesji TCP umożliwiają lepsze działanie aplikacji zapewniając ich skalowalność.

• Certyfikacja Microsoftu

Barracuda Load Balancer ADC to rozwiązanie pierwszego wyboru dla firm szukających load balancingu i ochrony aplikacji Microsoftu. Certyfikowana konfiguracja i instrukcje wdrożenia umożliwiają firmom szybkie i łatwe skalowanie aplikacji Microsoftu z pełną ochroną przed zagrożeniami i niepożądanym dostępem.

• Gwarancja dostępności i wydajności

Wykonując testy wydajnościowe, Barracuda Load Balancer ADC rozprowadza ruch optymalnie używając zasobów serwerowych i gwarantując wysoką dostępność aplikacji. Globalny load balancing umożliwia równoważenie ruchu między lokalizacjami zwiększając dostępność aplikacji, skracając czas odpowiedzi klienta i minimalizuje czas potrzebny na usunięcie awarii praktycznie do zera.

• Bezpieczne aplikacje

Mechanizmy autentykacji gwarantują, że dostęp do krytycznych aplikacji mają tylko zweryfikowani użytkownicy. Barracuda Load Balancer ADC chroni aplikacje przed utratą danych, DDoS i wszystkimi znanymi atakami warstwy siódmej, zachowując najwyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki automatycznym aktualizacjom.

Więcej: http://www.barracuda.com.pl