Cyberbezpieczeństwo Polski

Światowe Dni Młodzieży i drugi stopień alarmowy

Jak poinformował rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości, na terenie całej Polski wprowadzony został alarm zagrożenia terrorystycznego pierwszego stopnia ALFA od północy 20 lipca do 23.59 do 1 sierpnia i stopień alarmowy BRAVO, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń.

Wprowadzenie alarmów nastąpiło w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, które – w aktualnej sytuacji w całej Europie – są zagrożone atakami terrorystycznymi (chodzi szczególnie o masowość oraz charakter religijny imprezy).

zarzadzenie-prezesa-rady-ministrow
Wprowadzenie pierwszego stopnia zagrożenia terrorystycznego ALFA oznacza, że administracja publiczna ma obowiązek prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc publicznych i dużych skupisk ludności. Ponadto urzędnicy będą musieli na bieżąco przekazywać informacje służbom w przypadku odnalezienia podejrzanych pakunków oraz o osobach wykazujących się podejrzanym zachowaniem.

W przypadku stopnia alarmowego BRAVO chodzi o wzmożony monitoring cyberprzestrzeni. Konkretne działania to m.in.:

  • zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych,
  • sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej,
  • zapewnić gotowość do niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji,
  • wprowadzić dyżury w trybie alarmowym osób uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
  • wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
  • monitorować i weryfikować czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej
  • sprawdzać dostępność usług elektronicznych.
[źródło: Kancelaria Premiera]
Dodaj komentarz