SOCVue Security Monitoring - SIEM

SOCVue Security Monitoring - SIEM - foto 1

SIEM & Log Manager

SOCVue Security Monitoring to system klasy SIEM i Log Management, będące kluczowymi elementami podejścia do głębokiej ochrony w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.

SIEM gromadzi i koryguje dane dziennika oraz zdarzeń z technologii zabezpieczeń, takich jak firewalle, systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom, zarządzanie punktami końcowymi, antywirusy, antyspamowe, anty-malware a także dane z serwerów i aplikacji wdrożonych lokalnie. SIEM zapewnia przejrzysty mechanizm przeglądania danych dziennika, inteligentnie korelując informacje z różnych systemów, aby uzyskać pełniejszy obraz rzeczywistej pozycji bezpieczeństwa organizacji. Podczas gdy poszczególne urządzenia lub produkty mogą dostarczać jedynie szczątkowe informacje, SIEM pomaga zidentyfikować zagrożenia pomijane przez inne rozwiązania.

SOCVue Security Monitoring zapewnia całodobową widoczność i kontrole nad środowiskiem IT, bez konieczności inwestowania w sprzęt i duży, dedykowany zespół ds.bezpieczeństwa. SOCVue łączy ludzi, proces i technologię, aby zapewnić ciągłą inteligencję bezpieczeństwa.

Analitycy SOC firmy Cygilant Global aktywnie zarządzają logami i wdrażaniem SIEM, opracowują i wdrażają treści bezpieczeństwa oraz dostosowują zasady korelacji w celu wykrycia podejrzanych ruchów i anomalii.

Najważniejsze korzyści:


Ochrona zasobów krytycznych. Zabezpiecza dane klientów, dane PII i PHI oraz własność intelektualną przed cyberatakami.

Oszczędność Twojego czasu. Wykrywanie zagrożeń w zaawansowany sposób i reakcja na incydenty 24/7 przez globalnych analityków SOC.

Oszczędność pieniędzy. Nie musisz inwestować w kosztowny sprzęt lub dedykowane zasoby. SOCVue oparty na subskrybcji zapewnia najlepszy zwrot z inwestycji.

Spokój. Globalne zespoły SOC zapewniają całodobowy monitoring.

Zgodność z przepisami oraz raportowanie. Zgodność z HIPPA, PCI DSS, FFIEC, RODO i innymi.

Możliwości monitorowania bezpieczeństwa SOCVue

Zarządzanie SIEM i logami

- oparte na chmurze i lokalne opcje wdrażania
- inżynieria treści bezpieczeństwa i dostrajanie alertów

Zaawansowane wykrywanie zagrożeń
- korelowanie logów, danych przepływu, wrażliwości i danych wywiadowczych dotyczących zagrożeń
- wykrywanie anomalii i potencjalnych zagrożeń w czasie rzeczywistym
- analiza kontekstowa i behawioralna w celu wykrycia zagrożeń typu zero-day

Monitorowanie aktywności użytkowników

- monitoruj nieautoryzowany dostęp do krytycznych systemów
- odpowiedź na zachwiania, analiza kryminalistyczna i wskazówki dotyczące remediacji
analiza śledcza
- wskazówki dotyczące remediacji w celu ograniczenia ryzyka

Raporty i karty wyników
- codzienne raporty bezpieczeństwa i zgodności
- miesięczne karty bezpieczeństwa i wyników wykonawczych

Archiwizacja danych
- zbieranie i archiwizacja logów z systemu Windows, Unix oraz Linux, zapór ogniowych, IDS/IPS, UTM, zarządzania punktami końcowymi i aplikacji


Załączniki: