Prowadzący: Michał Borowicz – Inżynier Wsparcia Technicznego Wheel Systems

Termin szkolenia: 2017-10-17 10:00:00

Zapisy są prowadzone do: 2017-10-17 10:10:00
Brak kontroli nad użytkownikami uprzywilejowanymi stwarza zagrożenie dla integralności i bezpieczeństwa danych. Dodatkowo przejęcie dostępu do kont uprzywilejowanych przez osobę z zewnątrz może doprowadzić do wycieku danych lub kompromitacji przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest zastosowanie sprawdzonych rozwiązań, które w sposób ciągły będą zarządzały całą uprzywilejowaną architekturą, w tym użytkownikami, kontami oraz zdalnymi sesjami.

Prowadzący: Michał Borowicz – Inżynier Wsparcia Technicznego Wheel Systems

udział w webinarium jest bezpłatny

wymagania: głośniki/ słuchawki

czas trwania: 2 godziny

Agenda spotkania:

 1. Informacje ogólne, prezentacja.

 2. Przegląd funkcjonalności:
  - wspierane protokoły,
  - rejestracja sesji,
  - odtwarzanie sesji na żywo,
  - dołączanie do sesji,
  - odtwarzanie sesji archiwalnych,
  - udostępnianie sesji,
  - zarządzanie użytkownikami,
  - uwierzytelnienie użytkowników.

 3. Fizyczna budowa urządzenia.
  - inicjacja urządzenia.

 4. Zapoznanie się z interfejsem administracyjnym:
  - konsola GUI (WWW).5. Konfiguracja:
- dodawanie serwerów,
- dodawanie użytkowników,
- dodawanie kont,
- dodawanie gniazd nasłuchiwania,
- dodanie sejfów,
- przyznawanie dostępów,
- gradacja uprawnień,
- notyfikacje,
- raporty,
- polityki,
- produktywność.

6. Zadania administracyjne.
- udostępnianie i eksportowanie sesji,
- dołączanie do sesji,
- terminowanie sesji,
- konfiguracja sieciowa,
- konfiguracja powiadomień,
- konfiguracja LDAP.