Gigamon Visibility and Analytics

Gigamon Visibility and Analytics Fabric

To idealne rozwiązanie w szczególności dla dostawców usług, które poprawia zarządzanie monitorowaniem oraz bezpieczeństwem, jednocześnie zmniejszając ogólne koszty. Dzięki niemu zyskasz widoczność w całej infrastrukturze wirtualnej i fizycznej, dodatkowo zapewnisz płynną transformacje do sieci NFV lub SDN, a także migrację z 4G/LTE do 5G/CUPS.

Gigamon jest inteligentniejszy, ponieważ wykracza poza możliwości tradycyjnych pakietów sieciowych. Cechuje go w szczególności proaktywne podejście do zarządzania siecią i jej monitorowania. Rozwiązanie dostarcza zoptymalizowane, wierne dane do narzędzi nadzorujących wydajność. Szybkie wykrywanie a przede wszystkim reakcja na zagrożenia pozwalają utrzymać pełne bezpieczeństwo. Zaawansowana struktura i zaleta jaką jest automatyzacja umożliwiają strukturom NetOps, InfoSec działać więcej, szybciej.

Dlatego właśnie firmy z listy Global 1000 zwróciły się do Gigamon w celu stworzenia bardziej wytrzymałej oraz bezpieczniejszej sieci. Gigamon Visibility i Analytics Fabric, skonstruowane dla dzisiejszych-współczesnych infrastruktur hybrydowych gwarantują ujednoliconą architekturę widoczności w środowiskach zarówno fizycznych, wirtualnych jak i chmurowych.

Dlaczego Gigamon?

Gigamon napędza innowacje biznesowe, przechwytuje wszystkie dane sieciowe, przetwarza je i wysyła do konkretnych narzędzi, czy też zespołów, które ich potrzebują. To jedna, całkowicie zintegrowana platforma, która dzięki swoim zaawansowanym funkcjom zmniejsza obciążenie sieci, analizuje aplikacje, wykrywa, reaguje na zagrożenia.

 • Skalowalny: Możliwość wglądu do wszystkich danych w sieci (od pakietów po aplikacje)
 • Inteligentny: Kompleksowe, zautomatyzowane możliwości dostępu, transformacji w celu wykrywania i reagowania na zagrożenia
 • Dominujący: Jedna wspólna architektura, która obejmuje sieci wirtualne, fizyczne, w chmurze w celu pozbycia się martwych punktów i uproszczenia zarządzania.


Struktura widoczności i analizy

TAP Aggregation

Full-Fidelity Data
Pierwszym krokiem jest zebranie danych Full Fidelity. Pozyskanie może nie być łatwe ze względu na konfiguracje portów SPAN, które są często przeciążone (Net Flow jest wielokrotnie poddawany próbkowaniu by nie doprowadzić do obciążenia routerów).
Swoją sieć możesz odciążyć dzięki Gigamon TAPs i węzłom agregującym.
Gigamon Network TAPs i Aggregation Nodes: Gigamon Physical TAPs, Gigamon Virtual TAPs (GvTAPs), GigaVUE Visibility Appliances, GigaVUE Virtual Nodes

Traffic and Application Intelligence - Jeszcze większa wytrzymałość i wydajność

Najważniejsze cechy:

 • przekształcenie, usprawnienie danych sieciowych by zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność;

 • redukcja kosztów i wydłużenie żywotności narzędzi;

 • eliminowanie pojedynczych punktów awarii;

 • minimalizowanie działań, które są niezgodne z przepisami.


GigaSmart suite oferuje:

 • analizę ruchu, NetFlow, generowanie przepływu, deduplikacja, Advance Flow Slicing, Masking TLS/SSL, Inline Bypass Application.
 • analizę aplikacji: wizualizacja aplikacji, filtrowanie, metadane aplikacji;
 • w abonamencie, korelację: 5G I CUPS, GTP, FlowVUE, Flow Sampling, SIP/RTP.

Threat Detection, Response and Analytics

Cloud-Native szybkie wykrywanie i reakcja
Gigamon ThreatINSIGHT przyśpiesza reakcję dzięki NDR (network detection and response), inteligentnej, chmurowej platformie natywnej, łącząc naukę maszynową z ATR (Applied Threat UnifiedResearch). Zapewnia to wysoką wykrywalność zagrożeń, a dzięki temu możliwość podjęcia dalszych kroków.

Gigamon ThreatINSIGHT zapewnia:

 • szybkie wyszukiwanie, dzięki zasobnym dany;
 • inteligentne detekcje z mniejszą ilością fałszywych alarmów;
 • pełny dostęp do bieżących i archiwalnych danych w sieci także hybrydowej.

Orchestration and Automation
Jeden Dashboard, ujednolicone zarządzanie, pełna kontrola
GigaVUE Fabric Manager (FM) zapewnia zarządzanie z jednego panelu i monitorowanie wdrożenia Gigamon.
FM pozwala:

 • definiować zasady ruchu, by przesyłać informacje do odpowiednich narzędzi;
 • wyświetlać wszystkie działające aplikacje w sieci i eksportować metadane;
 • korzystać z narzędzia automatyzującego - Ansible-based, który usprawnia przepływ operacji.


Załączniki: