Hillstone

Hillstone - foto 1

Na styku sieci Hillstone oferuje zarówno rozwiązania Next Generation Firewall, jak i Intelligent Next Generation Firewall, które do badania zachowań zachodzących w sieci w celu zidentyfikowania tzw. anomalii (zachowań odchodzących od normy), korzystają zarówno z uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (AI), dostarczając materiału specjalistom ds. bezpieczeństwa do analizy zagrożenia lub zastosowania blokady. Hillstone IPS ma najbardziej kompleksowy mechanizm inspekcji, połączony z najwyższej jakości sygnaturami uzyskiwanymi na bazie współpracy z wiodącymi partnerami technologicznymi, dostarczając klientom najlepszą ochronę - przy niższych kosztach eksploatacji.

Firewalle Hillstone'a dają praktyczne narzędzia do maksymalizowania bezpieczeństwa IT i dostępności sieci. Zaawansowane zagrożenia rozprzestrzenione są po całym Internecie, ukryte w normalnych strumieniach danych przełamują klasyczne zabezpieczenia oparte na sygnaturach i statyczne techniki filtrowania dostępne w klasycznych urządzeniach Firewall. Tylko inteligentna korelacja danych pochodzących z analizy przepływów i narzędzi zaawansowanej detekcji zagrożeń dostępnych w rozwiązaniach Hillstone'a potrafi wykryć anomalie w strumieniach, które identyfikują zagrożenia nowej generacji i uciąć ryzyko, zanim nastąpi jakiekolwiek zagrożenie dla biznesu. Zaawansowana technologia wykrywania zagrożeń stworzona przez Hillstone'a chroni organizacje przed realną stratą finansową.

konsola-hilstone

Firewall Hilstone Data Center (HDC) jest wysokiej wydajności rozwiązaniem zbudowanym od podstaw do ochrony zwirtualizowanych centrów danych. Dzięki unikalnej architekturze (EFA – Elastic Firewall Architecture oraz vEFA – Virtual), Firewalle Hillstone'a przezwyciężają problemy z wydajnością i wdrożeniem tradycyjnych urządzeń tego typu w wirtualnych środowiskach. W czasie, gdy zasoby środowiska wirtualnego rosną, wydajność HDC jest elastycznie zmieniana, bez przerw w ochronie. Dostępna zarówno jako hardware jak i software seria X firewalli dostarcza najwyższy poziom bezpieczeństwa, wydajności i elastyczności. Nadszedł czas elastycznego bezpieczeństwa w Wirtualnych Centrach Danych. Tradycyjne firewalle nie potrafią odpowiednio elastycznie skalować swojej wydajności dla rozrastających się wirtualnych centrów danych. Szybko stają się wąskim gardłem takich środowisk.

                 Kluczowe funkcje:
- Network services
- Firewall
- Intrusion Prevention
- Anti-Virus
- Attack Defense
- URL Filtering
- Cloud-Sandbox
- IP Reputation
- SSL Decryption
- Endpoint Identification
- File Transfer Control
- Application control
- Quality of Service (QoS)
- Server Load balancing
- Link Load balancing
- VPN
- IPv6
- VSYS
- High availability
- User and Device Identity
- Administration
- Logs & reporting
- Wireless

Załączniki: