Load balancer, równoważenie obciążenia sieci

Do czego służy load balancer - równoważenie obciążenia sieci

Rozwiązania typu load balancer służą do zarządzania obciążeniem serwerów oraz aplikacji. Load balancer to urządzenie, które dystrybuuje ruch sieciowy lub ruch aplikacji pomiędzy klastry serwerów. Równoważenie obciążenia sieci poprawia responsywność i zwiększa dostępność aplikacji.

Równoważenie obciążenia odbywa się między klientem a serwerami, akceptując ruch sieciowy i aplikacyjny oraz dystrybuując ruch między wieloma serwerami, przy wykorzystaniu różnych metod. Poprzez równoważenie żądań aplikacji na serwerach, moduł load balancer zmniejsza obciążenie indywidualnego serwera i zapobiega sytuacji, w której pojedynczy serwer aplikacji staje się rozognionym punktem awarii. Mechanizm ten poprawia ogólną dostępność aplikacji oraz szybkość działania.

Load balancing to najłatwiejszy sposób skalowania infrastruktury serwera aplikacji. Kiedy rośnie zapotrzebowanie aplikacji,  nowy serwer można w prosty sposób dodać do puli zasobów, a moduł load balancing natychmiast rozpocznie wysyłanie ruchu do nowego serwera. 

Funkcje równoważenia obciążenia obejmują:

Równoważenie obciążenia w warstwie 4 (L4) - możliwość kierowania ruchem na podstawie danych z sieci i protokołów transportowych, takich jak adres IP i port TCP

Równoważenie obciążenia w warstwie 7 (L7) i przełączanie treści - możliwość podejmowania decyzji dotyczących routingu na podstawie danych i atrybutów warstwy aplikacji, takich jak nagłówek HTTP, jednolity identyfikator zasobu, identyfikator sesji SSL i dane formularzy HTML

Globalne równoważenie obciążenia serwera (GSLB) - rozszerza podstawowe możliwości L4 i L7, dzięki czemu można je stosować w rozproszonych geograficznie farmach serwerów

Jak działają load balancery?

Gdy jeden serwer aplikacji staje się niedostępny, load balancer kieruje wszystkie nowe żądania aplikacji do innych dostępnych w puli serwerów.

Aby obsłużyć większe wymagania dotyczące dostarczania aplikacji, używany zostaje kontroler dostarczania aplikacji (ADC), który służy do poprawy wydajności, bezpieczeństwa i odporności aplikacji dostarczanych do sieci. ADC to nie tylko system równoważenia obciążenia, ale platforma do dostarczania sieci, aplikacji i usług mobilnych w najszybszy, najbezpieczniejszy i najbardziej spójny sposób, niezależnie od miejsca, czasu i sposobu uzyskiwania dostępu.

Dlaczego potrzebujesz rozwiązania równoważącego obciążenie sieci?

Natężenie ruchu rośnie, a aplikacje stają się coraz bardziej złożone. Moduły równoważenia obciążenia stanowią podstawę do budowy elastycznych sieci spełniających wciąż zmieniające się wymagania poprzez poprawę wydajności i bezpieczeństwa dla wielu rodzajów ruchu i usług, w tym aplikacji.

Load balancer

Barracuda Optymalizacja Sieci

Zaawansowane równoważenie obciążenia łącza internetowego i zwiększenie wydajności firmowej sieci.