Szkolenie online WatchGuard

Poziom EASY - 2h 

1. Administracja urządzenia:
 • Otwieranie i zapisywanie plików konfiguracyjnych
 • Konfigurowanie Fireboxa pod zdalną administrację
 • Dodawanie kluczy licencyjnych
 • Backup i przywracanie konfiguracji urządzenia
 • Dodawanie Firebox identification information

2. Ustawienia sieciowe:
 • Konfigurowanie zewnętrznych interfejsów sieciowych za pomocą statycznego adresu IP, DHCP czy PPPoE
 • Konfigurowanie zaufanych i opcjonalnych interfejsów sieciowych
 • Używanie Fireboxa jako serwera DHCP
 • Dodawanie lokalizacji serwerów WINS / DNS do konfiguracji Firebox.

3. Wykrywanie zagrożeń:
 • Rodzaje ochrony przed zagrożeniami
 • Default Handling Packet 
 • Blokowanie adresów IP i portów używanych przez hackerów do atakowania sieci
 • Automatyczne blokowanie adresów IP, które generują podejrzany ruch


4. Reguły zapory sieciowej

5. Dobre praktyki związane z zarządzaniem UTM

Cena: 249 zł netto 

Poziom MEDIUM - 3,5 h

1. Instalacja i konfigurowanie modułów bezpieczeństwa:
 • Antywirus 
 • Intrusion Prevention Service
 • Application Control
 • URL Filtering 
 • Spam Blocker
 • APT Blocker 
 • Botnet Detection
 • RED 
 • Geolokalizacja obszarowa


2. Ustawienia URL filteringu.

3. Email Proxy i blokowanie spamu.

 • Kontrola ruchu POP3/ POP3s
 • IMAP/ IMAPs
 • Ograniczenie rodzajów połączeń SMTP

4. Reguły zapory sieciowej w trybie proxy:
 • http - proxy 
 • https - proxy - Deep Inspection 

Cena: 490 zł netto 

Poziom HARD - 3,5h

1. Mobilny VPN:

 • Wybieranie właściwych dla sieci mobilnych VPN 
 • Konfiguracja fireboxa dla umożliwienia połączeń mobilnych VPN 
 • Generowanie plików konfiguracyjnych 


2. Łączenie lokalizacji w tunelu VPN 

3. NAT’owanie 

 • Formy NAT dostępne w urządzeniu 

4. Dimension:
 • Instalacja 
 • Spięcie 
 • Konfiguracja 

5. Autoryzacja użytkowników:
 • Możliwości uwierzytelnień 
 • Uwierzytelnianie użytkowników i grup
 • Modyfikowanie limitów czasowych sesji użytkowników 
 • Active Directory 


Cena: 490 zł netto