Trend Micro Deep Security

Pakiet Trend Micro Deep Security to kompleksowa platforma zabezpieczeń serwerów fizycznych, wirtualnych i chmury, która chroni wirtualne centra przetwarzania danych przed utratą danych i przestojami.

divier net complex

Wirtualizacja i cloud computing całkowicie zmieniły współczesne centra przetwarzania danych. Wiele firm przekształca swoje fizyczne środowiska informatyczne w mieszane, tj. łączące elementy środowisk fizycznych, wirtualnych i chmury, ale stosuje w nich nadal te same rozwiązania zabezpieczające. Może to przynieść niekorzystne skutki, takie jak zahamowanie wzrostu wydajności, zwiększenie złożoności operacji i pozostawienie luk w zabezpieczeniach, które utrudnią firmie pełne wykorzystanie inwestycji w wirtualizację i technologie przetwarzania w chmurze.

Trend Micro Deep Security to kompleksowa platforma zabezpieczeń serwerów zaprojektowana, aby chronić wirtualne centra przetwarzania danych przed utratą danych i przestojami oraz ułatwić im dostosowanie się do obowiązujących norm i przepisów. To bezagentowe rozwiązanie upraszcza operacje związane z bezpieczeństwem oraz przyspiesza zwrot z inwestycji w wirtualizację i chmurę. Platformę Deep Security, złożoną ze ściśle zintegrowanych modułów, można łatwo rozszerzyć, aby chroniła serwery fizyczne, wirtualne i chmurę oraz wirtualne desktopy wraz ze znajdującymi się na nich aplikacjami i danymi. Użytkownik może więc dostosować ją do swoich potrzeb, tworząc dowolne kombinacje zabezpieczeń agentowych i bezagentowych, takich jak ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, ocena reputacji stron internetowych, zapora, rozwiązania chroniące przed włamaniami, monitorowanie integralności danych i analizowanie plików dziennika. Ta wydajna i elastyczna platforma zabezpieczeń serwerów chroni aplikacje i dane o znaczeniu strategicznym przed utratą i przestojami bez konieczności stosowania kosztownych doraźnych poprawek. 

Główne korzyści:
 • Zapobieganie naruszaniu bezpieczeństwa danych i występowaniu zakłóceń w działaniu firmy,
 • Ochrona środowisk wirtualnych z uwzględnieniem zmian tego środowiska (failure, VMotion, DRS),
 • Pomoc w zapewnieniu zgodności z normami (min. PCI) oraz innymi przepisami i standardami,
 • Virtual patching i zmiejszenie ekspozycji na zagrożenie pomiędzy udostępnieniem poprawki a momentem jej instalacji
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych.

ROZWIĄZANIE DO ZWIRTUALIZOWANYCH ŚRODOWISK VMWARE I ŚRODOWISK PRZETWARZANIA W CHMURZE

Zaufane hybrydowe chmury bezpieczeństwa - Bezpieczeństwo kontenerów

Zautomatyzowane bezpieczeństwo w chmurze

Wirtualizacja i bezpieczeństwo centrum danych


Rozwiązanie Deep Security zostało zaprojektowane specjalnie dla środowisk wirtualnych. Jego bezagentowa architektura eliminuje zagrożenia wirusowe, upraszcza funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa i umożliwia zwiększenie gęstości maszyn wirtualnych oraz przyspieszenie wirtualizacji i wdrożeń w chmurze. Opracowany w ścisłej współpracy z firmą VMware, Deep Security jest pierwszym produktem w swojej kategorii, który wspiera środowiska VMware vSphere 5.1 i VMware vShield Endpoint 5.1. Może również współdziałać ze starszymi środowiskami vSphere 4.1 i 5.0. Deep Security 9 Manager obsługuje ponadto mieszane środowiska VMware, łączące wersje vSphere 5.1 i vSphere 5.0, chronione przez urządzenia wirtualne Deep Security 9 lub 8.


ARCHITEKTURA PLATFORMY
 • Deep Security Virtual Appliance. Rozwiązanie to umożliwia przejrzyste wdrożenie reguł bezpieczeństwa na maszynach wirtualnych VMware vSphere dla takich rozwiązań, jak bezagentowe zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem, rozwiązania do oceny reputacji sieci, zapobiegania włamaniom i monitorowania integralności danych oraz zapory. W razie potrzeby można je skoordynować z rozwiązaniem Deep Security Agent, co umożliwi kontrolę plików dziennika i zapewnienie głębokiej ochrony.
 • Deep Security Agent. Ten mały komponent oprogramowania wdrożony na chronionym serwerze lub maszynie wirtualnej wprowadza reguły zabezpieczeń zdefiniowane dla centrum przetwarzania danych, obejmujące zabezpieczenie przed szkodliwym oprogramowaniem, ocenę reputacji domen internetowych, zapobieganie włamaniom, zaporę, monitorowanie integralności i inspekcję plików dziennika.
 • Deep Security Manager. To funkcjonalne, scentralizowane rozwiązanie do zarządzania umożliwia administratorom tworzenie profilów bezpieczeństwa oraz ich wprowadzanie na serwerach, monitorowanie alarmów i działań prewencyjnych podejmowanych w przypadku zagrożeń, dystrybucję aktualizacji zabezpieczeń na serwerach oraz generowanie raportów. Funkcja oznaczania zdarzeń ułatwia zarządzanie powtarzającymi się zdarzeniami.
 • Smart Protection Network. Rozwiązanie Deep Security jest zintegrowane z tą infrastrukturą chmura-klient nowej generacji, aby zapewnić ochronę przed nowymi zagrożeniami w czasie rzeczywistym poprzez ciągłą ocenę i korelację informacji o zagrożeniach i reputacji domen internetowych, pochodzących ze stron WWW, wiadomości e-mail i plików. 

WDRAŻANIE I INTEGRACJA

Szybkie wdrażanie z wykorzystaniem wcześniejszych inwestycji w technologie i zabezpieczenia informatyczne

 • Integracja z interfejsami programowania aplikacji vShield Endpoint i VMsafeTM oraz rozwiązaniem VMware vCenter umożliwia szybkie wdrożenie rozwiązania Deep Security na serwerach ESX jako urządzenia wirtualnego, co zapewnia natychmiastową, przejrzystą ochronę maszyn wirtualnych vSphere
 • Szczegółowe opisy zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa na poziomie serwera są przekazywane do systemów zarządzania informacjami i zdarzeniami w zakresie bezpieczeństwa (SIEM), takich jak ArcSightTM, Intellitactics, NetIQ, RSA Envision, Q1Labs, Loglogic i innych, z wykorzystaniem różnych opcji integracji
 • Katalog rozwiązania jest zintegrowany z katalogami obejmującymi całe przedsiębiorstwo, takimi jak Microsoft Active Directory
 • Można łatwo wdrożyć oprogramowanie agenta, wykorzystując standardowe mechanizmy dystrybucji oprogramowania, takie jak Microsoft® SMS, Novel Zenworks i Altiris 

Załączniki: