Trend Micro Enterprise Security Suite

Trend Micro Enterprise Security Suite - foto 1

Program Trend Micro Enterprise Security Suite to solidny fundament ochrony Twojej firmy. Jest ściśle zintegrowanym zestawem produktów, które zabezpieczają sieć od bramy aż po punkt końcowy. Dzięki kompleksowemu podejściu do ochrony przed zagrożeniami, łata luki w zabezpieczeniach, jednocześnie zmniejszając koszty. Za pomocą ochrony opartej na chmurze od Trend Micro, pakiet zapewnia kompleksową i globalną inteligencję w zakresie zagrożeń typu ransomware i dużo wyższą wydajność.

Dzięki pakietowi uzyskasz fundament bezpieczeństwa - od bramy aż do punktu końcowego, przy użyciu produktów zawartych w zestawie.

Dodatkowo, każdy z pakietów proponowany przez Trend Micro zawiera Mobile Security - zintegrowane rozwiązanie służące do zabezpieczenia i zarządzania z poziomu jednej konsoli. Zapewnia ochronę służbowych oraz prywatnych urządzeń mobilnych za pomocą m.in. szyfrowania danych oraz możliwości ich zdalnego kasowania w przypadku utraty lub kradzieży urządzeń.

Elementy pakietu Enterprise Security Suite:

Elemnty pakietu enterprise Security suite:
Endpoint/Client Protection
 • OfficeScan Endpoint Security
 • Security for Mac plug-in
 • Virtual Desktop Infrastructure (VDI) plug-in
 • Vulnerability protection
Mail Server Protection
 • ScanMail Suite for Microsoft exchange
 • ScanMail Suite for Lotus Domino
Gateway Protection
 • InterScan Messaging Security
 • InterScan Web Security
File Server Protection
 • OfficeScan Endpoint Security
 • ServerProtect for Microsoft Windows, Novell NetWare
 • ServerProtect for Linux
Centralised Management
 • Trend Micro Control Manager
Enterprise Data Protection
 • Trend Micro Integrated DLP
 • Trend Micro Mobile Security
 • Trend Micro Endpoint Encryption
 • Trend Micro E-mail Encryption Gateway

Kluczowe cechy pakietu:

Scentralizowane zarzadzanie 
Trend Micro Control Manager Trend Micro Control Manager Centralne zarządzaj zagrożeniem oraz chronionymi danymi na wieluu warstwach infrastruktury informatycznej. Usprawnij zarządzanie bezpieczeństwem i egzekwowanie zasad w całym przedsiębiorstwie.
Serwery pocztowe
Scan Mail Ochrona serwerów ScanMail Suite for Microsoft Blokuj wiadomości zawierające linki do złośliwych stron. Zabezpiecz serwer pocztowy wiodącą ochrona antywirusową, antyspamową oraz pod względem reputacji stron internetowych
ScanMail Suite for Lotus Domino Wdrażaj zabezpieczenia poczty e-mail jako macierzystej aplikacji serwera IBM Lotus Domino. Blokuj spam, wirusy i inne zagrożenia e-mail, przy jednoczesnym scentralizowanym kontroli i wsparciu
Serwery plików
Office Scan dla serwerów plików


OfficeScan Endpoint Seurity Zabezpiecz swoje serwery Windows jako część kompleksowego systemu zabezpieczeńkońcowych, konsolidując również punkty końcowe w ramach jednolitej infrastrktury
Serverprotect for microsoft Windows/Novell NetWare Uzyskaj ochronę w czasie rzeczywistym dla serwerów plików Microsoft Windows oraz Novel NetWare, zapobiegając rozprzestrzenieniu się wirusów oraz programów szyfrujących
ServerProtect for Linux Maksymalnie uprość i zautomatyzuj zabezpieczenia systemów Linux. Wykrywaj złośliwe oprogramowanie w czasie rzeczywistym z funkcja czyszczenia, aby pozbycsie złośliwego kodu i naprawić uszkodzenia systemu
Endpoint Protect
ochrona stacji końcowych Trend Micro


OfficeScan Endpoint Security Zmaksymalizuj bezpieczeństwo i wydajność punktów koncowych dzięki oparciu na chmurze i proaktywnej ochronie przed zagrożeniami. Rozwinięta architektura modułowa buduje wszystkie technologie w pojedynczym instrumencie punktu końcowego, wdrażanym i zarządzanym z jednej konsoli
Security for Mac Plug-in for OfficeScan Konsekwentnie wdrażaj zasady dotyczące zabezpieczeń we wszytskich punktach, niezależnie od systemu operacyjnego z zabezpieczniami klasy korporacyjnej dla komputerówstacjonarnych i laptopów Apple. Flashback, MacDefender i ataki phishing , pokazały potrzebę skutecznej oraz adaptacyjnej ochrony komputerów MAC
VDI Plug-in for OfficeScan Optymalizuj OfficeScan do wdrażenia oparych na agentach wirtualnych infrastruktury desktopowej (VDI) w różnych hypervisor'ach
Vulnerability Protection  Utrzymuj punkty końcowe "pod osłoną", dopóki nie wdrozycsz poprawek lub na czas nieokreślony- dla niewspieranych lub starszych systemów
Secure Web Gateway
Secure Web gateway InterScan InterScan Messaging Security Zatrzymaj wiekzosć zagrożeń w e-mail i spamu w chmurze. chroń brame poczty elektronicznej dzieki zintegrowanemu rozwiązaniu hybrydowemu, które łączy prywatnosc oraz konsolę wirtualneego urządzenia z prewencyjną ochronę opcjonalnego filtru wstepnego opratego na chmurze
InterScan Web Security Chroń swoich użytkowników końcowych za pomoca wirtualnego oprogramowania, które zapewnia kontrole aplikacji, ochrone przed złosliwym oprogramowaniem, reputację sieci w czasie rzeczywistym i elastyczne filtrowanie adresów URL. W ten sposób zapobiegniesz przeniknięciu zagrożeń z WAN do twojej lokalnej sieci.

 


Załączniki: