Program:

1. Podstawowe elementy ochrony przed wirusami szyfrującymi.

2. Disaster Recovery plan, czyli co zrobić jeżeli problem już wystąpił.

3. Backup, czyli ostatnia deska ratunku.

4. Szybkie przywracanie danych gwarancją zachowania ciągłości działania firmy.

5. Weryfikacja backupu, czyli o czym najczęściej zapomina administrator.

6. Ransomware, czy jesteś gotowy?

Aby uzyskać 4-dniowy dostęp do nagrania, wypełnij formularz: