Unified Threat Management, urządzenia UTM Barracuda i Fortigate

Urządzenia UTM - zastosowanie

Stopień oraz wciąż zmieniająca się charakterystyka zagrożeń obliguje administratorów do pogłębiania swojej wiedzy i stosowania wielofunkcyjnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Zamiar posiadania kompleksowego zabezpieczenia często powoduje w administratorach chęć zastosowania różnych rozwiązań, które, jak może się okazać, nie zawsze będą w pełni kompatybilne. Rozwiązaniem tego problemu stają się urządzenia UTM

Rozwiązania klasy UTM - Unified Threat Management - to kompleksowe i zintegrowane urządzenia zawierające funkcje firewall, antywirus, VPN - umożliwiające bezpieczne i szyfrowane połączenia między oddziałami firmy, filtrację adresów, zapewniające antyspam, URL oraz system wykrywania zagrożeń i zapobiegania im - IPS. 

Możliwości zawarte w urządzeniach UTM stawiane są na równi z wyspecjalizowanymi rozwiązaniami, służącymi do zabezpieczenia firmowej infrastruktury IT. Bez przeszkód mogą zastąpić szereg aplikacji oraz urządzeń, tym samym optymalizując zarządzanie i administrowanie siecią. Dają również możliwość planowania późniejszej rozbudowy i rozwoju sieci bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Wszystko to jest możliwe dzięki ogromnej funkcjonalności zawartej w jednym urządzeniu - dającej możliwość elastycznego podejścia do rozbudowy sieci przy mniejszym koszcie użytkowania. 

Zapora sieciowa - najważniejsze zadania 

Zapory sieciowe spełniają rolę najważniejszego zabezpieczenia przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz, ale również przed niebezpieczeństwami pochodzącymi ze środka organizacji. Bez skutecznego firewalla firma staje się łakomym kąskiem pod względem możliwych ataków, co bardzo często skutkuje kosztownymi inwestycjami w naprawę wyrządzonych szkód. Ważne jest, aby zweryfikować czy dana zapora spełnia wymagania naszej firmy. 

Warto również wspomnieć o zdalnym dostępie - coraz więcej osób wykonuje swoją pracę zdalnie. Umożliwienie takiej formy - przy posiadaniu zapory sieciowej - nie stanowi już realnego ryzyka ze względu na bezpieczne połączenia VPN i uwierzytelnianie użytkowników. 

Głównymi zadaniami realizowanymi przez zapory sieciowe są:

  • blokowanie prób nieautoryzowanego dostępu - według ustalonej polityki bezpieczeństwa;
  • kontrola ruchu sieciowego na wielu poziomach;
  • tworzenie bezpiecznych stref oraz kształtowanie charakterystyki ruchu pomiędzy strefami;
  • monitoring bezpiecznych stref z założeniem generowania alarmów;
  • natychmiastowe powiadamianie administratorów w przypadku zaistniałych incydentów;
  • kompletowanie logów o zaistniałych incydentach a także generowanie raportów i tworzenie statystyk.

Urządzenie firewall powiadomi Cię o ataku

Zadanie urządzenia firewall to nie tylko blokowanie ataków. Równie ważną funkcjonalnością jest jak najszybsze powiadamianie administratorów o ryzykownych incydentach. Tego typu alerty są przydatnym narzędziem, służącym do przypominania o konieczności przyglądnięcia się logom i zweryfikowania, jakie metody zostały zastosowane podczas wykonania ataku. Dlatego tak ważne jest, aby wybrany firewall informował o konkretnych kategoriach zdarzeń. Posiadając taką wiedzę i właściwie dobrane urządzenie firewall, administrator może niemal natychmiast podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze - jeszcze zanim dojdzie do wyrządzenia strat wywołanych przez szkodliwe oprogramowanie, takich jak np. przestój w działalności. 

Urządzenia UTM staje się najważniejszym elementem ochrony firmy, zabezpieczającym całą infrastrukturę IT. Broni przed zagrożeniami pochodzącymi z internetu, ale również chroni sieć przed czynnikami płynącymi z wewnątrz organizacji. Już dziś skontaktuj się z nami - pomożemy wybrać urządzenie firewall, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie. 

 

Unified Threat Management (UTM)

WatchGuard UTM

Rozwiązania do zabezpieczania i kontrolowania ruchu sieciowego dla firm każdej wielkości.

Barracuda Next Generation Firewall

Zaawansowana ochrona i zarządzanie ruchem sieciowym.

NETASQ/ STORMSHIELD

UTM do ochrony firm każdej wielkości.

Fortigate

Rozwiązania UTM integrujące wiele funkcji bezpieczeństwa.