Cypherdog

Cypherdog to polski producent działający w branży cyberbezpieczeństwa.

Głównym produktem Cypherdog jest aplikacja desktopowa i mobilna służąca bezpiecznemu przesyłaniu plików między użytkownikami, szyfrowanemu przechowywaniu w chmurze, komunikatora tekstowego na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, szyfrowania plików lokalnych, główne różnice w stosunku do innych rozwiązań to: brak strony trzeciej w komunikacji, w tym usługodawca, absolutny klucz prywatny ochrona, model bezpieczeństwa o zerowej wiedzy, blockchain do przechowywania kluczy publicznych i ranking wiarygodności użytkowników.

Propozycja wartości dla Cypherdog: zapewnienie poufnej komunikacji, przeciwdziałanie cyberzagrożeniom, w tym nowej generacji ransomware, zapobieganie szpiegostwu komercyjnemu i „hackingowi faktur”, wspieranie realizacji polityki RODO, przestrzeganie prawa jednostki do zachowania anonimowości i poufności komunikacji.

Bezpieczna komunikacja z Cypherdog, kogo dotyczy?

 • Biznes: faktury, umowy, oferty, strategie biznesowe, postępowania publiczne, treść negocjacji.
 • R&D: projekty, innowacje, technologie;
 • Prawnicy: pozwy, pisma sądowe, strategie, linie obrony, negocjacje;
 • Bankowość i finanse: sprawozdania finansowe, maklerzy, private banking;
 • Służba zdrowia: stacje diagnostyczne, szpitale;
 • Państwo: służby państwowe, prace legislacyjne.

Funkcjonalności Cypherdog:

 • Bezpieczne przesyłanie plików,
 • Storage w chmurze,
 • Komunikator tekstowy na urządzenia desktop i mobilne,
 • Szyfrowanie lokalne plików.

Po co jest potrzebny Cypherdog?

 • Zapewnienie poufnej komunikacji,
 • Przeciwdziałanie cyberzagrożeniom,
 • Zapobieganie szpiegostwu gospodarczemu oraz „invoice hacking”,
 • Wspieranie implementacji polityki RODO,
 • Wypełnianie prawa jednostki do zachowania anonimowości.

Najważniejsze założenia rozwiązania:

 • Privacy by desig, 
 • Privacy by default,
 • Zero-knowledge security,
 • Anonimizacja,
 • Brak „trzeciej strony”,
 • Szyfrowanie end to end,
 • Brak dostępu administratora do danych,
 • Wyłączny dostęp do klucza prywatnego,
 • Ranking wiarygodności w blockchain,
 • Klucze publiczne w blockchain.
Cypherdog