eBook

eBook "Jak nie stać się ofiarą ransomware"

 

 

Jak nie stasiofiarransomware?

Ransomware jest formszkodliwego oprogramowania komputerowego, które przez zaszyfrowanie danych blokuje dostp do komputera i informacji w nim zawartych. Nastpnie domaga sizapłacenia okupu, w zamian za który obiecuje przesłaklucz do deszyfrowania plików, a co za tym idzie, odzyskanie dostpu.

 

 

Dlaczego to dla mnie ma znaczenie?

Raporty wskazuj, e 42% małych i rednich przedsibiorstw (MSP) uwaa krypto-malware (taki jak ransomware) za jedno z najpowaniejszych zagroe, które napotykaj- i nie bez powodu! Ataki ransomware stajsicoraz bardziej skoncentrowane na małych i rednich firmach oraz rozproszonych przedsibiorstwach, wród których mona znaleźć dużą liczbtakich firm, gdzie ochrona sieci nie wystarcza by wykryi zapobiec działaniu zaawansowanego szkodliwego oprogramowania.
Cyberprzestpcy czsto postrzegajmałe i rednie firmy oraz rozproszone przedsibiorstwa jako „owoce, po które łatwo signąć!”. Podczas gdy pojedyncze żądanie okupu to zwykle około 300 $, badania pokazuj, e rednio jeden atak ransomware moe kosztowamałe i rednie firmy nawet do 99,0001 $.

 Aby pobrać eBook "Jak nie stać się ofiarą ransomware" - wypełnij formularz poniżej

 Powiązane wiadomości:


W tym miejscu możesz pobrać materiały pomocnicze, typu: pliki pdf, filmy i zapisy prezentacji.
Wypełnij formularz, aby uzyskać do nich dostęp.
Uwaga: dostęp do plików video jest czasowy.