Ermetix

Coraz większa część firmowych urządzeń to urządzenia mobilne. W kontekście strategii cyberbezpieczeństwa stanowi to niemałe wyzwanie, ponieważ musi ona uwzględniać wszystkie lokalizacje i zastosowania urządzeń przez użytkowników. Potencjalne zagrożenia dla urządzeń mobilnych obejmują złośliwe aplikacje, phishing, wycieki danych, oprogramowanie szpiegujące, czy niebezpieczeństwa związane z używaniem niezabezpieczonych sieci Wi-Fi. 

Co więcej, przedsiębiorstwa muszą liczyć się z możliwością utraty urządzenia przez pracownika lub jego kradzieży z wrażliwymi danymi na pokładzie. Tymczasem dostawcy zarządzanych usług bezpieczeństwa (MSSP) nie są w stanie monitorować bezpieczeństwa urządzeń mobilnych, ponieważ najpopularniejsze systemy SIEM nie pobierają z nich informacji i logów.

Ermetix - główne właściwości

  • Monitorowanie i kontrola urządzeń,
  • Wykrywanie i reagowanie na zagrożenia,
  • Moduł Threat Intelligence bazujący na IOC,
  • Interfejs API do integracji ze starszymi systemami SIEM i SOAR,
  • Dostępnych ponad 20 dzienników mobilnych,
  • Zaawansowane przeszukiwanie danych,
  • Obsługa punktów końcowych Android, iOS i Windows,
  • Niezależne funkcjonalności mobilnego SIEM.

Ermetix oferuje integrację SIEM (Security Information and Event Management), która pozwala organizacjom zintegrować dane dotyczące bezpieczeństwa urządzeń mobilnych z ogólnymi systemami monitorowania bezpieczeństwa i reagowania na incydenty. Połączenie to zapewnia bardziej kompleksowy obraz ogólnego stanu bezpieczeństwa organizacji, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji i skuteczniejsze reagowanie na incydenty.

Zespoły ds. bezpieczeństwa mogą otrzymywać alerty i powiadomienia o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem urządzeń mobilnych, takich jak wykrycie złośliwego oprogramowania, anomalie w zachowaniu aplikacji i ataki sieciowe, bezpośrednio w swoich systemach SIEM. Pomaga to organizacjom szybciej identyfikować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa i skuteczniej na nie reagować. Możliwości integracji SIEM Ermetix pozwalają również na niestandardowe pozyskiwanie dzienników zdarzeń, dzięki czemu organizacje mogą wybrać, które zdarzenia związane z bezpieczeństwem urządzeń mobilnych mają być wysyłane do ich systemów SIEM i co ma być zawarte w tych dziennikach. Elastyczność ta umożliwia organizacjom dostosowywanie monitorowania bezpieczeństwa urządzeń mobilnych do ich konkretnych potrzeb i wymagań.

Ermetix zapewnia potężne narzędzie do lepszego monitorowania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa mobilnego, a także do integracji danych dotyczących bezpieczeństwa mobilnego z ogólnymi systemami monitorowania bezpieczeństwa i reagowania na incydenty.


Załączniki: