Zarządzanie procesami IT

Zarządzanie procesami IT - foto 1

ITMANAGER

to oprogramowanie, które gwarantuje zgodne z najlepszymi praktykami i standardami międzynarodowymi centralne zarządzanie infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczenia wsparcia usług IT. Przewagą konkurencyjną ITManagera nad innymi systemami dostępnymi na rynku jest kompleksowość usługi i projektowe podejście – począwszy od indywidualnej parametryzacji i wdrożenia oprogramowania, przez dostarczenie niezbędnych komponentów infrastruktury, po szkolenie kompetencyjne, na wsparciu powdrożeniowym/supporcie kończąc.

ITMANAGER centralny system do zarządzania infrastrukturą i procesami IT

 • ponad 1 000 klientów korzystających z systemu
 • 15 lat doświadczenia
 • polski producent
 • skala wdrożeń: 100 – 1 000 – 10 000+

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU ITMANAGER

Zarządzanie zasobami

Główna strefa systemu pozwala na centralne zarządzanie zasobami IT. Wbudowany kreator umożliwia utworzenie dowolnego typu zasobu, opisanie go wymaganymi atrybutami oraz powiązanie z dowolnym innym obiektem. Dodatkowo, agent ITM na bieżąco dostarcza informacje o aktualnej konfiguracji sprzętowo-systemowej zarejestrowanych stanowisk, która jest prezentowana w postaci przejrzystych zestawień. Dzięki automatycznej analizie zmian konfiguracji oraz odczycie aktualnych parametrów możliwe jest powiadamianie administratorów o wykrytych nieprawidłowościach.

Zarządzanie legalnością oprogramowania

Odczyt zainstalowanych aplikacji oraz analiza zawartości dysków stanowisk umożliwia precyzyjną identyfikację zainstalowanego oprogramowania. Proces ten opiera się na zawartej w systemie bazie sygnatur oprogramowania, która również dostarcza informacji na temat formy licencjonowania oraz opcji aktualizacji/downgrade. Pozwala to na prawidłowe wykorzystanie zakupionych licencji. Dodatkowo, administrator systemu ma możliwość zdalnej dezinstalacji wybranych aplikacji oraz otrzymuje zestawienie plików autorskich (np. muzyka, filmy) odnalezionych na danych stanowiskach. Treści te mogą zostać zdalnie usunięte. System, poprzez wbudowany mechanizm audytu aplikacji, w trybie ciągłym nadzoruje proces legalności oprogramowania, dając spokojny sen administratorom.

ServiceDesk

Zarządzanie incydentem, problemem, bazą wiedzy oraz workflow – to elementy strefy ServiceDesk, które pozwalają wdrożyć dobre praktyki ITIL. Zawarty w ITM webowy portal dostarcza użytkownikom oraz inżynierom serwisowym proste i ergonomiczne narzędzie do codziennej obsługi linii wsparcia. Budowa oraz zawartość dedykowanych trzech paneli startowych zostały zaprojektowane dla użytkownika, administratora oraz managera. Dzięki elastycznej konfiguracji możliwe jest dostosowanie stopnia wdrożenia ITIL do aktualnych wymagań kierownictwa. System pozwala również na obsługę wniosków wymagających akceptacji osób decyzyjnych np. nadanie uprawnień czy zakup sprzętu.

Komunikacja

Bezpieczną, wydajną i szyfrowaną komunikację wewnątrz organizacji umożliwia moduł Communicator. Użytkownicy otrzymują możliwość przesyłania wiadomości tekstowych, połączeń audio-wideo oraz tworzenia konferencji. Dodatkowo, możliwe jest przesyłanie powiadomień administracyjnych oraz plików. System automatycznie autoryzuje użytkowników, pobiera listę kontaktów oraz zmienia status dostępności. Administrator ma również dostęp do dedykowanego panelu webowego pozwalającego na pełne, centralne zarządzanie modułem.

Zdalne zarządzanie stanowiskiem

Agent ITM pozwala na zdalne połączenie z wybranym stanowiskiem w formie przejęcia pulpitu, operacji zdalnych oraz transferu plików. Funkcje te są dostępne również dla stanowisk znajdujących się poza siecią LAN. Administrator ma również możliwość zdalnej instalacji aplikacji.

Monitoring sieci LAN

Pozwala na cykliczne skanowanie sieci LAN wraz z analizą wykrytych urządzeń. Protokół SNMP dostarcza informacji na temat stanu drukarek oraz urządzeń sieciowych. Analizowany jest również ruch sieciowy oraz powiązania pomiędzy urządzeniami (mapa sieci). Administrator jest także informowany o dostępności usług oraz awariach.

Monitoring stanowisk oraz użytkowników

Dostarcza zarządzającym cennych informacji o aktywności pracowników w sieci, daje pełny przegląd aplikacji, z których korzystają, pokazuje rzeczywiste skupienie na czynnościach służbowych. Dane są prezentowane w sposób ułatwiający analizę, za pomocą przejrzystych zestawień i wykresów. ITM posiada również wbudowany system analizy wydruków, dostarczający informacji związanych z kosztami wydruków, które generują użytkownicy. Zebrane informacje pozwalają na efektywne planowanie inwestycji IT.

Data Security

Umożliwia nadzór i utrzymanie bezpieczeństwa danych użytkowników. Zapewnia archiwizację wybranych zasobów, blokadę napędów wymiennych, optycznych oraz nadzoruje kopiowanie plików. Pozwala na autoryzację dostępu do wskazanych nośników danych.

ITMANAGER VS RODO (GDPR)

Wdrożenie systemu ITManager pomaga spełnić wymogi GDPR (General Data Protection Regulation) – nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU

Strategiczne:

 • przejrzysta i bezpieczna infrastruktura przedsiębiorstwa / organizacji;
 • zarządzanie w oparciu o wiedzę;
 • niski koszt inwestycji w stosunku do jakości i funkcjonalności systemu;
 • legalność przedsiębiorstwa / organizacji;
 • ochrona danych osobowych i informacji wrażliwych przed wyciekiem;
 • wzrost skuteczności i wydajności służb IT oraz personelu pozostałych działów firmy.

Funkcjonalne:

 • jeden centralny system do zarządzania;
 • stały wgląd w majątek, za który odpowiada dział IT;
 • automatyzacja codziennych czynności pracowników IT;
 • aktualne informacje o konfiguracjach sprzętowych;
 • prosty, ergonomiczny i intuicyjny interfejs dla administratorów.

BEZPOŚREDNI ODBIORCY SYSTEMU

TOP Management

 • - właściciele firm, dyrektorzy zarządzający, zarządy spółek - w zakresie legalności 
i bezpieczeństwa biznesu, w tym bezpieczeństwa danych użytkowników, bieżącej kontroli pracy pracowników i ich efektywności, podniesienia wydajności zatrudnionego personelu;
  - dyrektorzy finansowi - w zakresie optymalizacji kosztów, efektywnego planowania kosztów inwestycji, bezpieczeństwa finansowego.
 • Służby/Działy IT
  - dyrektorzy działów IT -  w zakresie strategicznego/biznesowego zarządzania działem;
  - administratorzy - w zakresie zarządzania infrastrukturą informatyczną;
  - inżynierowie helpdesk – w zakresie sprawnej obsługi incydentów, zadowolenia pracowników innych działów.

PRODUCENT

Infonet Projekt SA jest producentem systemu ITManager. Firma tworzy nową jakość rozwiązań w dziedzinie budowy zintegrowanych systemów IT. Od ponad 20 lat obsługuje klientów w całej Polsce, oferując optymalne rozwiązania informatyczne oparte na własnych projektach oraz na partnerstwie z największymi globalnymi markami technologicznymi.

Zawsze aktualne informacje o systemie:

https://www.it-man.pl/
www.linkedin.com/showcase/itmanager
www.facebook.com/ITManager.ITSM