ITManager

ITManager - System do zarządzania zasobami i procesami IT

ITManger jest narzędziem, które pomaga centralnie zarządzać infrastrukturą informatyczną oraz procesami IT w organizacji. Zestaw narzędzi wspiera administratorów IT w codziennej pracy, a modułowa architektura pozwala dobrać i zaimplementować wymagane funkcje. Instalacja systemu ITManager jest profesjonalną i kompletną usługą, która obejmuje wdrożenie oprogramowania, indywidualną konfiguracje, szkolenie administracyjne dla zespołu IT oraz wsparcie powdrożeniowe.

 • blisko 1 300 klientów
 • 15 lat doświadczenia
 • polska firma
 • skala wdrożeń: 100 – 1 000 – 10 000+


Funkcjonalności systemu ITManager

 1. Baza konfiguracji komputerów oraz oprogramowania: Inwentaryzacja oparta o automatyczne zapisywanie konfiguracji sprzętowo-systemowej zarejestrowanych stacji roboczych. Wbudowane narzędzie do analizy zmian w konfiguracji oraz parametrach umożliwia szybkie poinformowanie administratora, gdy zostanie wykryta anomalia.
 2. Zarządzanie legalnością oprogramowania: Za identyfikację zainstalowanych aplikacji w sieci odpowiada precyzyjny algorytm analizujący zawartość dysków komputerów. System pozwala na ewidencję posiadanych licencji jednocześnie wykonując audyt sprawdzający legalność softu. 
 3. Zdalne zarządzanie i automatyzacja: Jako administrator masz możliwość na zdalne połączenie z komputerem w sieci, przejąć pulpit, wykonać operacje zdalne, transfer plików w LAN/WAN oraz zainstalować zdalnie aplikacje czy zarządzać backupami danych na stanowiskach. 
 4. Zarządzanie zasobami: System pozwala na centralne zarządzanie zasobami organizacji. Dzięki kreatorowi można utworzyć dowolny typ zasobu, opisanie atrybutami oraz powiązać z innym urządzeniem. Inwentaryzacje ułatwia aplikacja dostępna na iOS oraz Androida. 
 5. ServiceDesk: Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu interfejsu www pozwala w prosty sposób obsługiwać zgłoszenia. Zarządzanie incydentami, problemami czy umowami SLA pozwala usystematyzować pracę działu technicznego i wprowadzić dobre praktyki ITIL.
 6. Komunikator: Bezpieczną, wydajną i szyfrowaną komunikację wewnątrz organizacji umożliwia moduł Komunikator. Użytkownicy otrzymują możliwość przesyłania wiadomości tekstowych, wykonywania połączeń audio-wideo, udostępniania ekranu oraz tworzenia konferencji.
 7. Monitoring sieci LAN: Cykliczne skanowanie sieci LAN wraz z analizą wykrytych urządzeń. Protokół SNMP dostarcza informacji na temat stanu drukarek oraz urządzeń sieciowych. Analizowany jest również ruch sieciowy oraz powiązania pomiędzy urządzeniami - mapa sieci.
 8. Zarządzanie wnioskami i uprawnieniami: Obsługa wniosków wymagających akceptacji osób decyzyjnych np. nadanie uprawnień do systemów informatycznych (wsparcie procesów RODO), przyjęcie pracownika czy zakup sprzętu.
 9. Monitoring użytkowników: Odczyt informacji o aktywności pracowników. Pełny przegląd logowania, uruchamianych aplikacji, kopiowanych danych, odwiedzanych stron internetowych, jak również analiza wydruków.
 10. Zdalne zarządzanie: Każdy agent ITManager umożliwa zdalne połącznie do zarządzania środowiskiem on-line. Najważniejszymi funkcjami są: przejęcie pulpitu, zdalne operacje, transfer plików. Co najważniejsze, są one dostępne dla stanowisk znajdującyh się poza siecią LAN. Przejęcie pulpitu następuje po autoryzacji użytkownika, można również określić konkretne parametry połączenia. Administrator posiada uprawnienia, dzięki którym może wysyłać wiadomości do poszczególnych osób. System oferuje kreator zadań instalacji pakietów skryptów i oprogramowania dla wybranych stanowisk, grup. Ponadto umożliwia wybór terminu uruchomienia, dostarcza zwrotne infromacje na temat statusu zadania, pozwala na zarządzanie backupem. Korzyści: praca zdalna, planowanie i uruchamianie zadań w tle, unifikacja funkcji, narzędzia systemowe administracyjne, automatyzacja cyklicznych zadań.
 11. AUTOMATYZACJA: kluczowa przy aktualnych wymaganiach zespołów IT!
 • Funkcjonalności: kreator zadań oraz polis instalacyjnych, wirtualne grupy, uruchamianie plików wsadowych i skrytptów PS wraz z podaniem statusu, odczyt kodów wyjścia STDIN i STDOUT, dystrybucja plików wraz z folderami. 
 • Kreator zadań: umożliwia utworzenie zadań instalacji obejmując działaniem określoną liczbę stanowisk komputerowych. Użytkownik przy pomocy szablonu definiuje odbiorców, zadania, uruchomienie. Wskazane miejsca automatycznie pobierają informację uruchamiając konkretne akcje. 
 • Kreator polis: opcja utworzenia polisy dla dynamicznej listy stanowisk. Zawsze aktywna na wskazanych miejscach. 
 • Grupy wirtualne: kreator własnych grup o określonych kryteriach. System zbiera predefiniowane atrybuty, użytkownik buduje warunki logiczne AND i OR. Właściwość dotyczy parametrów sprzętu, systemu operacyjnego. 
 • Szablony operacji: lista własnych szablonów użytkownika posiada powtarzalne operacje (dla przykładu instalacja aplikacji, uruchomienie PowerShell, dystrybucja plików na pulpit).
 • Instalacja aplikacji bez skryptów: mechanizm pozwala na zdalną dystrybucję plików instalacyjnych.
 • Dystrybucja plików: określone pliki mogą zostać oznaczone jako wymagane dla konkretnego szablonu użytkownika. System, analogicznie do instalacji, dzięki wbudowanym mechanizmom kompresji, szyfrowania, dostarczy do wskazanych odbiorców zdefiniowane dane.Korzyści z wdrożenia systemu

Strategiczne:

 • przejrzysta i bezpieczna infrastruktura przedsiębiorstwa / organizacji;
 • zarządzanie w oparciu o wiedzę;
 • niski koszt inwestycji w stosunku do jakości i funkcjonalności systemu;
 • legalność przedsiębiorstwa / organizacji;
 • ochrona danych osobowych i informacji wrażliwych przed wyciekiem;
 • wzrost skuteczności i wydajności służb IT oraz personelu pozostałych działów firmy.

Funkcjonalne:

 • jeden centralny system do zarządzania;
 • stały wgląd w majątek, za który odpowiada dział IT;
 • automatyzacja codziennych czynności pracowników IT;
 • aktualne informacje o konfiguracjach sprzętowych;
 • prosty, ergonomiczny i intuicyjny interfejs dla administratorów.

Bezpośredni odbiorcy systemu

TOP Management

 • właściciele firm, dyrektorzy zarządzający, zarządy spółek - w zakresie legalności 
i bezpieczeństwa biznesu, w tym bezpieczeństwa danych użytkowników, bieżącej kontroli pracy pracowników i ich efektywności, podniesienia wydajności zatrudnionego personelu;
  - dyrektorzy finansowi - w zakresie optymalizacji kosztów, efektywnego planowania kosztów inwestycji, bezpieczeństwa finansowego.
 • Służby/Działy IT
  - dyrektorzy działów IT -  w zakresie strategicznego/biznesowego zarządzania działem;
  - administratorzy - w zakresie zarządzania infrastrukturą informatyczną;
  - inżynierowie helpdesk – w zakresie sprawnej obsługi incydentów, zadowolenia pracowników innych działów.

Producent

Infonet Projekt SA jest producentem systemu ITManager. Firma tworzy nową jakość rozwiązań w dziedzinie budowy zintegrowanych systemów IT. Od ponad 20 lat obsługuje klientów w całej Polsce, oferując optymalne rozwiązania informatyczne oparte na własnych projektach oraz na partnerstwie z największymi globalnymi markami technologicznymi.

Zawsze aktualne informacje o systemie:

https://www.it-man.pl/
www.linkedin.com/showcase/itmanager
www.facebook.com/ITManager.ITSM


Załączniki: