ITManager

ITManager - System do zarządzania zasobami i procesami IT

to oprogramowanie, które zapewnia zgodne z najlepszymi praktykami centralne zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz procesami IT w organizacji. Wbudowany w system zestaw narzędzi wspiera administratorów IT w codziennych obowiązkach, a modułowa budowa pozwala dobrać i wdrożyć wymagane funkcjonalności. Wdrożenie systemu ITManager jest profesjonalną i kompleksową usługą, która obejmuje instalację oprogramowania, indywidualną parametryzację, szkolenie administracyjne dla zespołu IT oraz wsparcie powdrożeniowe.

 • ponad 1 200 klientów
 • 15 lat na rynku
 • polski producent
 • skala wdrożeń: 100 – 1 000 – 10 000+


Funkcjonalności systemu ITManager

 1. Baza konfiguracji komputerów oraz oprogramowania: Automatyczna inwentaryzacja konfiguracji sprzętowo-systemowej zarejestrowanych komputerów. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi analizie zmian konfiguracji oraz odczycie aktualnych parametrów możliwe jest powiadamianie administratorów o wykrytych nieprawidłowościach.
 2. Zarządzanie legalnością oprogramowania: Odczyt zainstalowanych aplikacji oraz analiza zawartości dysków komputerów umożliwia precyzyjną identyfikację zainstalowanego oprogramowania. W połączeniu z możliwością ewidencji zakupionych licencji system pozwoli na wykonanie wewnętrznego audytu legalności oprogramowania.
 3. Zdalne zarządzanie i automatyzacja: System pozwala na zdalne połączenie ze stanowiskiem komputerowym w formie przejęcia pulpitu, operacji zdalnych oraz transferu plików w sieci LAN/WAN. Administrator ma możliwość globalnej, zdalnej instalacji aplikacji oraz skryptów, jak również zarządzania procesem backup'u danych użytkowników.
 4. Zarządzanie zasobami: Strefa systemu umożliwiająca centralne zarządzanie posiadanymi zasobami. Wbudowany kreator umożliwia utworzenie dowolnego typu zasobu, opisanie go wymaganymi atrybutami oraz powiązanie z dowolnym innym obiektem. Wsparcie procesu inwentaryzacji zapewnia dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne.
 5. ServiceDesk: Zarządzanie incydentem, problemem, bazą wiedzy oraz umowami SLA – to elementy systemu, które pozwalają uporządkować pracę zespołu IT oraz wdrożyć dobre praktyki ITIL. Nowoczesny, responsywny interfejs WWW zapewnia prosty sposób rejestracji oraz obsługi zgłoszeń.
 6. Komunikator: Bezpieczną, wydajną i szyfrowaną komunikację wewnątrz organizacji umożliwia moduł Komunikator. Użytkownicy otrzymują możliwość przesyłania wiadomości tekstowych, wykonywania połączeń audio-wideo, udostępniania ekranu oraz tworzenia konferencji.
 7. Monitoring sieci LAN: Cykliczne skanowanie sieci LAN wraz z analizą wykrytych urządzeń. Protokół SNMP dostarcza informacji na temat stanu drukarek oraz urządzeń sieciowych. Analizowany jest również ruch sieciowy oraz powiązania pomiędzy urządzeniami - mapa sieci.
 8. Zarządzanie wnioskami i uprawnieniami: Obsługa wniosków wymagających akceptacji osób decyzyjnych np. nadanie uprawnień do systemów informatycznych (wsparcie procesów RODO), przyjęcie pracownika czy zakup sprzętu.
 9. Monitoring użytkowników: Odczyt informacji o aktywności pracowników. Pełny przegląd logowania, uruchamianych aplikacji, kopiowanych danych, odwiedzanych stron internetowych, jak również analiza wydruków.


Korzyści z wdrożenia systemu

Strategiczne:

 • przejrzysta i bezpieczna infrastruktura przedsiębiorstwa / organizacji;
 • zarządzanie w oparciu o wiedzę;
 • niski koszt inwestycji w stosunku do jakości i funkcjonalności systemu;
 • legalność przedsiębiorstwa / organizacji;
 • ochrona danych osobowych i informacji wrażliwych przed wyciekiem;
 • wzrost skuteczności i wydajności służb IT oraz personelu pozostałych działów firmy.

Funkcjonalne:

 • jeden centralny system do zarządzania;
 • stały wgląd w majątek, za który odpowiada dział IT;
 • automatyzacja codziennych czynności pracowników IT;
 • aktualne informacje o konfiguracjach sprzętowych;
 • prosty, ergonomiczny i intuicyjny interfejs dla administratorów.

Bezpośredni odbiorcy systemu

TOP Management

 • właściciele firm, dyrektorzy zarządzający, zarządy spółek - w zakresie legalności 
i bezpieczeństwa biznesu, w tym bezpieczeństwa danych użytkowników, bieżącej kontroli pracy pracowników i ich efektywności, podniesienia wydajności zatrudnionego personelu;
  - dyrektorzy finansowi - w zakresie optymalizacji kosztów, efektywnego planowania kosztów inwestycji, bezpieczeństwa finansowego.
 • Służby/Działy IT
  - dyrektorzy działów IT -  w zakresie strategicznego/biznesowego zarządzania działem;
  - administratorzy - w zakresie zarządzania infrastrukturą informatyczną;
  - inżynierowie helpdesk – w zakresie sprawnej obsługi incydentów, zadowolenia pracowników innych działów.

Producent

Infonet Projekt SA jest producentem systemu ITManager. Firma tworzy nową jakość rozwiązań w dziedzinie budowy zintegrowanych systemów IT. Od ponad 20 lat obsługuje klientów w całej Polsce, oferując optymalne rozwiązania informatyczne oparte na własnych projektach oraz na partnerstwie z największymi globalnymi markami technologicznymi.

Zawsze aktualne informacje o systemie:

https://www.it-man.pl/
www.linkedin.com/showcase/itmanager
www.facebook.com/ITManager.ITSM


Załączniki: