Zarządzanie procesami IT

Zarządzanie procesami IT - foto 1

 

 

 

 

 

 

 

ITManager to oprogramowanie, które gwarantuje zgodne z najlepszymi praktykami i standardami międzynarodowymi centralne zarządzanie infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczenia wsparcia usług IT. Przewagą konkurencyjną ITManagera nad innymi systemami dostępnymi na rynku jest kompleksowość usługi i projektowe podejście – począwszy od indywidualnej parametryzacji i wdrożenia oprogramowania, przez dostarczenie niezbędnych komponentów infrastruktury, po szkolenie kompetencyjne, na wsparciu powdrożeniowym/supporcie kończąc. System ITManager jest pomocny w spełnieniu wymogów postawionych przez General Data Protection Regulation (GDPR), które wejdzie w życie 25 maja 2018 roku i obejmie całą Unię Europejską.

Funkcjonalność systemu ITManager:

 • Zarządzanie zasobami
  Analiza konfiguracji sprzętowej oraz zarządzanie zasobami. Tworzenie relacji pomiędzy obiektami, historia powiązań.

 • Zarządzanie legalnością oprogramowania
  Inwentaryzacja oprogramowania oraz automatyczne rozliczanie posiadanych licencji dla zainstalowanych aplikacji. 

 • HelpDesk
  Linia wsparcia użytkowników zgodna z ITIL. Zarządzanie incydentami, bazą wiedzy. Rozliczanie czasów realizacji zgłoszeń. Obsługa WorkFlow (obieg wniosków jako proces).

 • Komunikacja
  Bezpieczny komunikator pracujący w sieci LAN. Przesyłanie wiadomości tekstowych oraz plików.

 • Zdalne zarządzanie stanowiskiem
  Zdalne wsparcie użytkowników w postaci przejęcia pulpitu, transferu plików oraz instalacji aplikacji.

 • Monitoring sieci LAN
  Aktywne skanowanie urządzeń sieciowych. Wsparcie protokołu SNMP, alertowanie stanu urządzeń oraz usług.

 • Monitoring stanowisk oraz użytkowników
  Analiza odwiedzonych stron internetowych, rzeczywista utylizacja zainstalowanych aplikacji oraz przegląd pracy urządzeń drukujących.

 • Data Security
  Nadzór i utrzymanie bezpieczeństwa danych. Archiwizacja danych, nadzór nad napędami oraz blokada www i aplikacji

ITManager vs RODO (GDPR)

Wdrożenie systemu ITManager pomaga spełnić wymogi GDPR (General Data Protection Regulation) – nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 i obejmuje całą Unię Europejską oraz ma wpływ na organizacje spoza Unii. Więcej informacji na stronie: www.it-man.pl/gdpr

Korzyści z wdrożenia systemu ITManager

Strategiczne:

 • przejrzysta i bezpieczna infrastruktura przedsiębiorstwa / organizacji;
 • zarządzanie w oparciu o wiedzę;
 • niski koszt inwestycji w stosunku do jakości i funkcjonalności systemu;
 • legalność przedsiębiorstwa / organizacji;
 • ochrona danych osobowych i informacji wrażliwych przed wyciekiem;
 • wzrost skuteczności i wydajności służb IT oraz personelu pozostałych działów firmy.

Funkcjonalne:

 • jeden centralny system do zarządzania;
 • stały wgląd w majątek, za który odpowiada dział IT;
 • automatyzacja codziennych czynności pracowników IT;
 • aktualne informacje o konfiguracjach sprzętowych;
 • prosty, ergonomiczny i intuicyjny interfejs dla administratorów.

Kto może zarządzać zasobami IT z pomocą ITManager'a?


Managerowie wyższego szczebla

 • właściciele przedsiębiorstwa, dyrektorzy, zarządcy spółek - w zakresie kontroli legalności i bezpieczeństwa działalności firmy, w tym również ochrony danych użytkowników oraz bieżącej kontroli ich pracy. Wszystko po to, by zapewnić większą efektywność i ponieść wydajność zespołu

 • dyrektorzy finansowi - w zakresie kontroli kosztów, efektywniejszego planowania i zarządzania inwestycjami oraz bezpieczeństwa finansowego

Działy IT

 • dyrektorzy działów IT - w zakresie strategicznego zarządzania działem

 • administratorzy - w zakresie zarządzania całą infrastruktura informatyczną

 • inżynierowie helpdesk - w zakresie sprawnej obsługi i reakcji na występujące incydenty

 

 


Załączniki: