Zarządzanie procesami IT

Zarządzanie procesami IT - foto 1

ITMANAGER- System do zarządzania zasobami i procesami IT

to oprogramowanie, które zapewnia zgodne z najlepszymi praktykami centralne zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz procesami IT w organizacji. Wbudowany w system zestaw narzędzi wspiera administratorów IT w codziennych obowiązkach, a modułowa budowa pozwala dobrać i wdrożyć wymagane funkcjonalności. Wdrożenie systemu ITManager jest profesjonalną i kompleksową usługą, która obejmuje instalację oprogramowania, indywidualną parametryzację, szkolenie administracyjne dla zespołu IT oraz wsparcie powdrożeniowe.

 • ponad 1 200 klientów
 • 15 lat na rynku
 • polski producent
 • skala wdrożeń: 100 – 1 000 – 10 000+


FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU ITMANAGER

1. Baza konfiguracji komputerów oraz oprogramowania

Automatyczna inwentaryzacja konfiguracji sprzętowo-systemowej zarejestrowanych komputerów. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi analizie zmian konfiguracji oraz odczycie aktualnych parametrów możliwe jest powiadamianie administratorów o wykrytych nieprawidłowościach.

2. Zarządzanie legalnością oprogramowania

Odczyt zainstalowanych aplikacji oraz analiza zawartości dysków komputerów umożliwia precyzyjną identyfikację zainstalowanego oprogramowania. W połączeniu z możliwością ewidencji zakupionych licencji system pozwoli na wykonanie wewnętrznego audytu legalności oprogramowania.

3. Zdalne zarządzanie i automatyzacja

System pozwala na zdalne połączenie ze stanowiskiem komputerowym w formie przejęcia pulpitu, operacji zdalnych oraz transferu plików w sieci LAN/WAN. Administrator ma możliwość globalnej, zdalnej instalacji aplikacji oraz skryptów, jak również zarządzania procesem backup'u danych użytkowników.

4. Zarządzanie zasobami

Strefa systemu umożliwiająca centralne zarządzanie posiadanymi zasobami. Wbudowany kreator umożliwia utworzenie dowolnego typu zasobu, opisanie go wymaganymi atrybutami oraz powiązanie z dowolnym innym obiektem. Wsparcie procesu inwentaryzacji zapewnia dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne.

5. ServiceDesk

Zarządzanie incydentem, problemem, bazą wiedzy oraz umowami SLA – to elementy systemu, które pozwalają uporządkować pracę zespołu IT oraz wdrożyć dobre praktyki ITIL. Nowoczesny, responsywny interfejs WWW zapewnia prosty sposób rejestracji oraz obsługi zgłoszeń.

6. Komunikator

Bezpieczną, wydajną i szyfrowaną komunikację wewnątrz organizacji umożliwia moduł Komunikator. Użytkownicy otrzymują możliwość przesyłania wiadomości tekstowych, wykonywania połączeń audio-wideo, udostępniania ekranu oraz tworzenia konferencji.

7. Monitoring sieci LAN

Cykliczne skanowanie sieci LAN wraz z analizą wykrytych urządzeń. Protokół SNMP dostarcza informacji na temat stanu drukarek oraz urządzeń sieciowych. Analizowany jest również ruch sieciowy oraz powiązania pomiędzy urządzeniami - mapa sieci.

8. Zarządzanie wnioskami i uprawnieniami

Obsługa wniosków wymagających akceptacji osób decyzyjnych np. nadanie uprawnień do systemów informatycznych (wsparcie procesów RODO), przyjęcie pracownika czy zakup sprzętu.

9. Monitoring użytkowników

Odczyt informacji o aktywności pracowników. Pełny przegląd logowania, uruchamianych aplikacji, kopiowanych danych, odwiedzanych stron internetowych, jak również analiza wydruków.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU

Strategiczne:

 • przejrzysta i bezpieczna infrastruktura przedsiębiorstwa / organizacji;
 • zarządzanie w oparciu o wiedzę;
 • niski koszt inwestycji w stosunku do jakości i funkcjonalności systemu;
 • legalność przedsiębiorstwa / organizacji;
 • ochrona danych osobowych i informacji wrażliwych przed wyciekiem;
 • wzrost skuteczności i wydajności służb IT oraz personelu pozostałych działów firmy.

Funkcjonalne:

 • jeden centralny system do zarządzania;
 • stały wgląd w majątek, za który odpowiada dział IT;
 • automatyzacja codziennych czynności pracowników IT;
 • aktualne informacje o konfiguracjach sprzętowych;
 • prosty, ergonomiczny i intuicyjny interfejs dla administratorów.

BEZPOŚREDNI ODBIORCY SYSTEMU

TOP Management

 • - właściciele firm, dyrektorzy zarządzający, zarządy spółek - w zakresie legalności 
i bezpieczeństwa biznesu, w tym bezpieczeństwa danych użytkowników, bieżącej kontroli pracy pracowników i ich efektywności, podniesienia wydajności zatrudnionego personelu;
  - dyrektorzy finansowi - w zakresie optymalizacji kosztów, efektywnego planowania kosztów inwestycji, bezpieczeństwa finansowego.
 • Służby/Działy IT
  - dyrektorzy działów IT -  w zakresie strategicznego/biznesowego zarządzania działem;
  - administratorzy - w zakresie zarządzania infrastrukturą informatyczną;
  - inżynierowie helpdesk – w zakresie sprawnej obsługi incydentów, zadowolenia pracowników innych działów.

PRODUCENT

Infonet Projekt SA jest producentem systemu ITManager. Firma tworzy nową jakość rozwiązań w dziedzinie budowy zintegrowanych systemów IT. Od ponad 20 lat obsługuje klientów w całej Polsce, oferując optymalne rozwiązania informatyczne oparte na własnych projektach oraz na partnerstwie z największymi globalnymi markami technologicznymi.

Zawsze aktualne informacje o systemie:

https://www.it-man.pl/
www.linkedin.com/showcase/itmanager
www.facebook.com/ITManager.ITSM


Załączniki: