NACVIEW

Co to jest NACVIEW?

NACVIEW jest systemem typu NAC zapewniającym kontrolę dostępu do sieci. Umożliwia pełną widoczność i kontrolę nad warstwą dostępu do sieci i wspiera administratora w większości prostych działań związanych z zarządzaniem siecią. Rozwiązanie jest idealne dla heterogenicznych sieci i obsługuje wszystkich dostawców sprzętu sieciowego.

Widoczność – chroń to co widzisz

Widoczność wszystkich urządzeń końcowych podłączonych dosieci organizacji ma zasadnicze znaczenie dla każdej strategii bezpieczeństwa. Świadomość tego, kto i co łączy się z siecią, pozwala zastanowić się, jak optymalnie zapewnić bezpieczeństwo wszystkich zasobów sieciowych. NACVIEW gromadzi wszystkie informacje o tożsamościach i urządzeniach końcowych, które łączą się z siecią, a także o tym, która reguła autoryzacji
zapewniała dostęp, gdzie i wiele innych. Wszystkie zebrane informacje są łatwo dostępne i przejrzyście wyświetlane na dwa sposoby. Widok tabelaryczny – umożliwiający łatwe wyszukanie informacji lub widok graficzny – pozwalający na zrozumienie tego co jest w twojej sieci.

Captive Portal dla łatwiejszego dostępu do sieci

Captive Portal umożliwia dostęp do sieci poprzezidentyfikację użytkownika w oparciu o imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Portal jest w pełni konfigurowalny. Hasło dostępowe do sieci możne zostać przesłane poprzez SMS lub email. Możliwe jest również logowanie za pośrednictwem mediów społeczno-ściowych. Nowe konta mogą wymagać potwierdzenia przez sponsora przed zalogowaniem się do sieci. Captive Portal może być również używany do zarządzania urządzeniami końcowymi przypisanymi do użytkowników lub do pobierania aplikacji NACVIEW Assistant umożliwiającej automatyczną konfigurację sieci.


Dlaczego NACVIEW?

  • Prosty i przejrzysty interfejs.
  • System otwarty na integrację z dowolnymi przełącznikami i sieciami bezprzewodowymi.
  • System w języku polskim i z polskim wsparciem.
  • Produkt dynamicznie rozwijany.
  • Sprawdzony i wielokrotnie wdrożony w polskich realiach.
  • Oszczędność czasu pracy dla Administratorów sieci.
  • High Availability w cenie licencji.
  • NACVIEW Scout – nielimitowany agent dla każdej licencji systemu.
  • NACVIEW Assistant – automatyczna konfiguracja sieci na urządzeniach końcowych
  • OTP – dodatkowa forma weryfikacji tożsamości użytkownika dla połączeń VPN


Załączniki: