Proget MDM

  

Proget MDM to rozwiązanie do kontroli urządzeń mobilnych i administrowania nimi. Urządzeniami aktywowanymi w Proget MDM zarządza się zdalnie. Aktywowane urządzenia są od tej pory chronione i mogą być nadzorowane przez administratora, Przejrzysty, intuicyjny interfejs rozwiązania sprawia, że zarządzanie, nawet dużą liczbą urządzeń mobilnych, nie jest problematyczne a wielość dostępnych funkcji, takich jak: szyfrowanie danych, geolokalizacja, integracja z innymi aplikacjami - ułatwia kontrolę i zapewnia bezpieczeństwo.

Proget dba o ochronę danych na urządzeniach używanych w firmie, bez różnicy czy są one własnością firmy czy pracownika (BYOD). Proget jest kompatybilny z dostępnymi systemami operacyjnymi a poprzez współpracę z Apple, Microsoft, Samsung, Google funkcjonuje na każdym urządzeniu mobilnym.Wybrane funkcje systemu Proget MDM:

  • Kontrola urządzenia, kontrola aplikacji, kontrola danych, konfiguracja poczty - firmowe urządzenie zostaje objęte politykami bezpieczeństwa zgodnie z wymogami przedsiębiorstwa, tworząc ograniczenia sprzętowe i systemowe.
  • Geolokalizacja - urządzenie może zostać zlokalizowane na żądanie - w interwale czasowym lub w ruchu, tworząc historie przemieszczania się oraz pokonaną trasę.
  • Zdalny pulpit - zdalny dostęp na urządzenia mobilne, co świetnie wspomaga rozwiązywanie problemów przez Dział IT.
  • Szyfrowanie danych - szyfrowanie danych z wykorzystaniem algorytmów kryptograficznych o najwyższym standardzie, aktualizacje bezpieczeństwa chronią system przed podatnościami.
  • Zdalne kasowanie - pozwala na kasowanie całej pamięci urządzenia lub tylko danych firmowych, dając gwarancję ochrony wrażliwych danych przed ich przejęciem przez osoby trzecie.
  • Dystrybucja aplikacji - dystrybucja własnych aplikacji, blokowanie konkretnego oprogramowania np. FaceBook'a oraz tworzenie białych i czarnych list.
  • Integracja - integracja usług biznesowych takich jak: poczta, kalendarz, kontakty, przeglądarka; dostarczanie rozszerzonych funkcji takich jak: file sharing, file access, VPN, intranet itp.
Inne rozwiązania
INTUICYJNA I PRZEJRZYSTA KONSOLA ADMINISTRACYJNA Χ
BLOKADA APLIKACJI W RUCHU, CZYLI BIAŁA LISTA APLIKACJI, GDY URZĄDZENIE SIĘ PRZEMIESZCZA Χ
AUTOMATYCZNY UPDATE SYSTEMU I APLIKACJI ZARZĄDZAJĄCEJ DO NAJNOWSZEJ WERSJI Χ
KNOX MOBILE ENROLLMENT ZINTEGROWANY WEWNĄTRZ KONSOLI ADMINISTRACYJNEJ Χ
MTP (MOBILE THREAT PREVENTION) AUTOMATYCZNE REAKCJE NA INCYDENTY BEZPIECZEŃSTWA Χ

 


Załączniki: