Business Security Enterprise

Enterprise

GravityZone Ultra jest wyposażony w Endpoint Security XDR. Zachowuje płynne działanie, zapobiega, wykrywa, reaguje w odpowiedni sposób na zaawansowane ataki, które często omijają tradycyjne rozwiązania anty-malware. 

Pakiet zabezpieczeń zawiera: 

 • redukcję płaszczyzn ataku (firewall, zaządzanie uaktualnieniami, kontrola treści i aplikacji)
 • ochronę danych wraz z pełnym szyfrowaniem dysku
 • wykrycie i eliminacja złośliwego oprogramowania (skalowanie, uczenie maszynowe, kontrola procesów w czasie rzeczywistym, analiza sandbox)
 • automatyzację w momencie analizy, naprawy, przy użyciu rejestratora zdarzeń punktu końcowego, analiz zagrożeń w Endpoint Security XDR

GravityZone Ultra zapewnia przede wszystkim stały poziom bezpieczeństwa dla całego środowiska IT. Rozwiązanie charakteryzuje się zintegrowaną, scentralizowaną i prostą architekturą do zarządzania punktami końcowymi oraz centrami danych. Wszystko to powoduje, że Ultra Security pozwala na zmniejszenie do minimum wysiłku administracyjnego. 

Bitdefender XDR - konsola GravityZone

           Zalety:

 • wyświetlanie podejrzanych działań
 • analiza zagrożeń wykonywana przy użyciu jednego kliknięcia
 • powiadomienie poprzez alerty i podgląd analizy zdarzeń
 • śledzenie ataków i zmian zachodzących w systemie
 • natychmiastowa reakcja na potencjalne zagrożenia
 • redukcja przestojów w działaniu dzięki zapewnieniu rozwiązań, zabezpieczeń oraz napraw 
 • ułatwione EDR - moduł analizy działa w chmurze, kontroluje działania i aktywność procesów, tworząc listę przypadków, które wymagają weryfikacji

Dzięki usłudze poprawisz optykę bezpieczeństwa i unikniesz fałszywych alarmów, zminimalizujesz zakłócenia, zmiejszysz liczbę incydentów oraz ręcznie usuniesz zablokwane ataki,dzięki automatycznym działaniom naprawczym.GravityZone Ultra to zintegrowane rozwiązanie umożlwiające szybką reakcję i przywrócenie punktów końcowych do lepszego stanu niż przed interwencją. Co więcej przy wykorzystaniu zebranych informacji interfejs jest w stanie zapewnić narzędzia do dostosowania luki w polityce i uaktualnieniach. Ma to ogromny wpływ na zapobieganie przyszłym incydentom.

GravityZone Ultra zawiera wszystkie zabezpieczenia i kontrole w Endpoint Security HD oraz w pakiecie GravityZone Elite. 

 • minimalne narażenie systemu dzięki zachowanej profilaktyce
 • uczenie maszynowe oparte na behawiorystyce
 • wykrywanie i blokowanie niebezpiecznych skryptów, niestandardowych oprogramowań i takich z automatyczną naprawą
 • zachowanie ochrony w celu zapobiegania exploitom
 • redukowanie płaszczyzn ataków dzięki pełnej kontroli bezpieczeństwa IT
 • m.in. zintegrowana zapora sieciowa, kontrola urządzeń oraz aplikacji, filtrowanie treści, zarządzanie uaktualnieniami 
 • ochrona bazy danych Security for Virtualized Enviroments (SVE; poprawa sprawności, wydajności operacyjnej, lepsze wykorzystanie infrastruktury, zunifikowana kompatybilność, nieograniczona skalowalnośc liniowa, wielowarstwowa ochrona)
 • GravityZone Control Center

Funkcje SVE

 • został zaprojektowany aby umożliwić transformację centrów danych: SSDC, hiperkonwergencję i chmurę hybrydową
 • kompleksowa integracja z VMware, Nutanix, Citrix, AWS i Microsoft, w celu ochrony inwestycji, automatyzacji przy wdrażaniu, zarządzaniu zasobami i licencjami
 • możliwość obsługi wielu środowisk, chmury od pierwszego wdrożenia
 • pełna widocznośc ze zcentralizowanym zarządzaniem chmury hybrydowej
 • skalowalna architektura oparata na SVA obsługująca wszystkie hipervisory
 • maksymalizacja gęstości maszyn wirtualnych (zapewnia optymalną wydajność i minimalizuje opóźnienia rozruchu)
 • warstwowe zabezpieczenia, które obejmują chmurę hybrydową

Obejmuje: komputery, serwery oraz skrzynki Exchange. Serwery nie mogą stanowić więcej niż 35% ogółu.

Bitdefender - sprawdź zaawansowane oprogramowanie antywirusowe, stworzone i zaprojektowane na potrzeby biznesu oraz użytkownika indywidualnego.


Załączniki: