Szkolenie Bezpieczny Pracownik

Program 3-godzinnego szkolenia z bezpieczeństwa dla pracowników nie-informatyków.


SZKOLENIE PRACOWNIKÓW Z OCHRONY PRZED CYBERZAGROŻENIAMI
Szkolenie skierowane jest do osób korzystających z komputerów, laptopów, smartfonów, tabletów w swojej organizacji, bez względu na dział, czy zakres obowiązków. Nie jest szkoleniem technicznym, aczkolwiek zawiera elementy techniczne, które zwykle są zrozumiałe dla użytkowników sprzętu komputerowego i infrastruktury. W razie potrzeby niektóre pojęcia są wyjaśniane dodatkowo.

CEL SZKOLENIA
Zapoznanie z aktualnymi zagrożeniami ze strony cyberprzestępców. Poznanie metod identyfikacji zagrożeń i sposobów reagowania na nie. Podniesienie bezpieczeństwa organizacji i danych poprzez zwiększenie świadomości występującego ryzyka. Podniesienie bezpieczeństwa w życiu prywatnym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Nabycie umiejętności w identyfikowaniu zagrożeń, rozpoznania ich i właściwej reakcji. Umiejętność właściwej oceny ryzyka i unikania sytuacji, mogących prowadzić do naruszenia prywatności i poufności oraz strat materialnych lub wizerunkowych będących np. efektem kradzieży tożsamości.
Szkolenie pozwoli również uniknąć konsekwencji prawnych mogących wynikać z wycieku poufnych danych lub niedochowania tajemnicy służbowej. A co za tym idzie, obniży zagrożenie wynikające z nieświadomego naruszenia zapisów RODO. Szkolenie pozwoli zminimalizować ryzyko stania się ofiarą cyberprzestępców zarówno w pracy z komputerem służbowym jak i prywatnym.

A w szczególności:
• dowiesz się, jak działają dzisiejsi cyberprzestępcy i jaki to może mieć wpływ na twoją pracę
• poznasz metody ochrony przed atakami komputerowymi i socjotechnicznymi
• dowiesz się jak bezpiecznie korzystać z programu pocztowego i internetu
• nauczysz się bezpiecznie przechowywać dane na laptopie i pendrive aby zapobiec ich
wyciekowi
• dowiesz się, kiedy lepiej nie podawać swojego loginu i hasła
• nauczysz się bezpiecznie korzystać z sieci Wi-Fi oraz zdalnego dostępu do firmowych zasobów
• BĘDZIESZ ZNACZNIE BARDZIEJ BEZPIECZNY W CYBERPRZESTRZENI!


Agenda:

• Parę słów o socjotechnikach.
• Bezpieczne poruszanie się w internecie.
• Co czyha w poczcie e-mail.
• Smartfony i urządzenia mobilne.
• Co mogę przynieść z pendrive.
• Niebezpieczeństwa otwartych sieci WIFI.
• Czy moje hasła są bezpieczne.
• Coś o Inteligentnym Domu i Internecie Rzeczy.     
• Podsumujmy.


Szkolenie trwa 3 godz., w tym 1 przerwa 20 minutowa.
Szkolenie obejmuje prezentację + dyskusję na bieżąco.

Cena szkolenia: 3 000 PLN netto.