Qualys VMDR 2.0

Odkrywaj, oceniaj, ustalaj priorytety i łataj luki zabezpieczeń. Zmniejsz podatność na cyber zagrożenia w czasie rzeczywistym w hybrydowym środowisku IT, OT i IoT - wszystko to z pomocą jednej platformy w chmurze.

Automatyczna identyfikacja i kategoryzacja zasobów

Wiedza o zasobach środowiska IT Twojej organizacji ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa. Qualys VMDR 2.0 umożliwia automatycznie wykrywać i kategoryzować wszystkie elementy sieci. Pomaga w identyfikacji urządzeń oraz tworzeniu zautomatyzowanych przepływów pracy w celu efektywnego zarządzania. Po zebraniu danych klienci mogą natychmiast wysyłać zapytania do zasobów i dowolnych atrybutów, aby uzyskać wgląd w sprzęt, konfigurację systemu, aplikacje, usługi, informacje o sieci i inne

Zrozumienie ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem i zarządzanie nim
Automatyzacja korygowania za pomocą przepływów pracy bez użycia kodu

Określ poziom zagrożenia luk w zabezpieczeniach i zasobach, aby pomóc swojej organizacji w proaktywnym ograniczaniu ryzyka

Oszczędzaj czas, automatyzując zadania operacyjne w celu zarządzania zagrożeniami i łatania luk za pomocą QFlow

Zapobiegaj atakom

Zidentyfikuj wszystkie zasoby w środowisku

Wykorzystaj informacje z bazy ponad 180 tys. luk w zabezpieczeniach pochodzących z ponad 25 źródeł zagrożeń, aby przygotować się z wyprzedzeniem na potencjalnych atak

Wykrywaj wszystkie zasoby IT, OT i IoT, aby uzyskać kompletny, skategoryzowany spis wzbogacony o szczegóły, takie jak informacje o cyklu życia dostawcy i wiele, wiele innych

Analizuj luki w zabezpieczeniach i błędne konfiguracje z dokładnością
do poziomu 6 sigma
Szybkie eliminowanie zagrożeń na dużą skalę

Automatyczne wykrywanie luk w zabezpieczeniach oraz krytycznych błędów konfiguracji z pomocą testów porównawczych Center for Internet Security (CIS)

Oparte na regułach integracje z narzędziami ITSM, takimi jak ServiceNow i JIRA, automatycznie przypisują zgłoszenia i umożliwiają zmniejszenie MTTR

Jedno rozwiązanie do wykrywania, oceny, zarządzania i reagowania na cyberbezagrożenia

Qualys VMDR 2.0 oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania lukami w zabezpieczeniach, które nadaje priorytet poszczególnym zagrożeniom. VMDR bezproblemowo integruje się z bazami konfigurującymi (CMDB) i rozwiązaniami do zarządzania poprawkami, aby szybko wykrywać, ustalać priorytety i automatycznie usuwać luki w zabezpieczeniach na dużą skalę w celu zmniejszenia ryzyka. Ponadto integruje się z rozwiązaniami ITSM, takimi jak ServiceNow, w celu automatyzacji i

operacjonalizacji kompleksowego zarządzania lukami w zabezpieczeniach.
Uzyskaj kompleksowe rozwiązanie do zarządzania lukami w zabezpieczeniach oparte na ryzyku, które nadaje priorytet lukom w zabezpieczeniach i błędnym konfiguracjom. Usuwa luki w zabezpieczeniach na dużą skalę i pomaga organizacjom mierzyć skuteczność programów bezpieczeństwa, śledząc redukcję ryzyka w czasie.

Łatwa obsługa przez platformę Qualys Cloud

Uniwersalny panel użytkownika Scentralizowane narzędzia
Zobacz wyniki w jednym miejscu, w ciągu kilku sekund. Dzięki AssetView profesjonaliści i menedżerowie ds. bezpieczeństwa uzyskują kompletny i stale aktualizowany widok wszystkich zasobów z poziomu jednego pulpitu. W pełni konfigurowalne środowisko pozwala zobaczyć obraz całości oraz generować raporty dla członków zespołu i audytorów. Intuicyjne agregowanie i korelowanie wszystkich danych dotyczących bezpieczeństwa IT. Dzięki zaawansowanym i elastycznym klastrom możesz teraz wyszukiwać dowolne zasoby. Scentralizuj odnajdowanie i organizacje zasobów hosta, aby dopasować je do struktury swojej firmy. Zachowaj prywatność danych dzięki naszemu szyfrowaniu end-to-end i silnej kontroli dostępu. Możesz zarządzać dostępem do kont Qualys za pomocą logowania jednokrotnego (SSO) w przedsiębiorstwie. Usługa Qualys obsługuje dostawców usług opartych na protokole SAML 2.0.
Łatwe wdrożenie Skalowalność
Wdrażaj z chmury publicznej lub prywatnej. Dzięki Qualys nie trzeba udostępniać serwerów, instalować oprogramowania ani utrzymywać baz danych. Zawsze masz dostęp do najnowszych funkcji Qualys dostępnych za pośrednictwem przeglądarki, bez konieczności konfigurowania specjalnego klienta lub połączeń VPN. Łatwa integracja z innymi systemami za pomocą rozszerzalnych interfejsów API opartych na języku XML. Qualys można łączyć z szeroką gamą systemów bezpieczeństwa, takich jak GRC, systemy biletowe, SIEM, ERM i IDS.

Załączniki: