WatchGuard EDR

Materiały video:

Panel

Endpoint Detection & Response od WatchGuard

Punkty końcowe to ulubione miejsce ataków cyberprzestępców, mnóstwo luk, które można wykorzystać a także wersje oprogramowania, które często nie są aktualizowane, tworzą łatwy punkt zaczepienia dla przestępców. Urządzenia często pozostają w Internecie bez ochrony, a co gorsza często nieświadomy zagrożenia pracownik może umożliwić dostęp hakerom do naszych punktów końcowych i sieci. Platforma Endpoint Security od WatchGuard zapewnia maksymalną ochronę przy minimalnej złożoności, aby maksymalnie usprawnić, rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem punktów końcowych.

Endpoint Detection and Response

Rozwiązanie EDR oferowane przez WatchGuard pozwala na kompleksowe zabezpieczenie punktów końcowych, oferowane na większość systemów operacyjnych. Produkty WatchGuard EPDR oraz WatchGuard EDR zasilane są przez zautomatyzowane procesy oparte na sztucznej inteligencji oraz usługach prowadzonych przez analityków bezpieczeństwa, zapewniając 100% pewności klasyfikacji aplikacji poświadczając jej legalność oraz bezpieczeństwo - jest to krytyczna potrzeba dla każdej firmy wdrażającej model zero-trust.

infografika dotycząca rozwiązania typu edr watchguard

Uzupełnij swoje rozwiązanie Endpoint Security o EDR


WatchGuard EDR reaguje na znane i nieznane zagrożenia, zapewniając widoczność oraz kontrolując aplikacje działające w naszej sieci. Produkty antywirusowe i platformy ochrony punktów końcowych są ważne dla skanowania punktów końcowych w poszukiwaniu znanych zagrożeń, jednak ich korzyści są ograniczone i bez ciągłego monitorowania w celu wykrycia zaawansowanych ataków, takich jak APT, exploity czy ataki bez plikowe. Rozszerzenie swoich zabezpieczeń o rozwiązanie WatchGuard EDR wypełnia luki dla kompleksowego, skutecznego zabezpieczenia punktów końcowych. Producent oferuje również rozwiązanie łączące rozwiązania EPP oraz EDR. WatchGuard EPDR to kompleksowe scentralizowane rozwiązanie, łączące funkcje obu zabezpieczeń oferuje.

 infografika porównująca rozwiązanie edr oraz epp

WatchGuard EDR

WatchGuard EDR to innowacyjne rozwiązanie cyberbezpieczeństwa dla komputerów, laptopów i serwerów, dostarczane z chmury. Automatyzuje zapobieganie, wykrywanie, powstrzymywanie i reagowanie na wszelkie zaawansowane zagrożenia, złośliwe oprogramowanie takie jak zero-day, ransomware, phishing, exploity  oraz ataki bez plikowe, zarówno obecne, jak i przyszłe, wewnątrz i na zewnątrz sieci naszej firmy. 
EDR tego producenta został stworzony, aby zapewnić pełną widoczność punktów końcowych poprzez monitorowanie i wykrywanie złośliwej aktywności, która omija tradycyjne rozwiązania.

Kluczowe funkcje rozwiązania EDR:

check Ciągłe monitorowanie punktów końcowych

check Klasyfikacja 100% procesów, przy użyciu usługi Zero-Trust Application Service

check Sandboxing w rzeczywistych środowiskach

check Automatyczne wykrywanie i reagowanie na ataki ukierunkowane i exploity

check Zapobieganie wykonywania nieznanych procesów 

check Wyszukiwanie i neutralizowanie prób ataków z usługą Threat Hunting Service

Icon: WatchGuard EDR

Korzyści:

check Uproszczenie i minimalizacja kosztów zabezpieczeń

  • Zmniejszenie kosztów personelu specjalistycznego, brak fałszywych alarmów, którymi należy zarządzać 
  • Zarządzanie punktami końcowymi z różnych platform w jednym miejscu
  • Wydajny lekki agent niezmniejszający wydajności punktów końcowych

check Automatyzacja i skrócenie casu wykrywania

  • Aplikacje stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa mogą być blokowane (poprzez wcześniejszą deklarację hash'a lub nazwy)
  • Blokowanie wykonywania złośliwego oprogramowania typu zero-day, ataków bez plikowych, ransomware oraz phishingu
  • Wykrywanie i blokowanie technik, taktyk i procedur hackerskich

check Automatyzacja oraz skrócenie czasu reakcji i dochodzeń

  • Rozwiązywanie i reagowanie - Informacje kryminalistyczne umożliwiające dokładne zbadanie każdej próby ataku oraz narzędzia łagodzące skutki incydentu. 
  • Możliwość śledzenia każdego działania - Umożliwia wgląd w aktywność napastnika w naszej sieci
  • Zaawansowane badania wskaźników IoAs - Ulepszenia i dostosowanie do polityk bezpieczeństwa dzięki wnioskom z analizy kryminalistycznej. 

WatchGuard Endpoint Protection, Detection and Response (EPDR)

Narzędzie WatchGuard EPDR łączy funkcje Endpoint Protection (EPP) z Endpoint Detection and Response (EDR) w jeden produkt, zapewniający kompleksową ochronę przed zaawansowanymi zagrożeniami z punktów końcowych. Umożliwia ciągłe monitorowanie punktów końcowych, wykrywanie i klasyfikowanie całej aktywności. Takie podejście pozwala na ujawnianie oraz blokowanie nienaturalne zachowanie użytkowników maszyn czy procesów. Rozwiązanie jednocześnie oferuje proaktywne odkrywanie nowych technik i taktyk hakowania. Wszystko, aby szybko zabezpieczyć użytkowników przed nowymi zagrożeniami. 

infografika warstw ochrony watchguard

Napisz do nas


Załączniki: