WatchGuard ThreatSync XDR

WatchGuard ThreatSync® uzbroi Twoje przedsiębiorstwa w możliwości XDR (eXtended Detection and Response), które centralizują wykrywanie zagrożeń między produktami i zapewnienia zestaw zautomatyzowanych reakcji na zagrożenia z jednego, łatwego do zarządzania interfejsu. Dzięki ThreatSync zwiększa się przejrzystość i szybkość reakcji w całej organizacji, co zmniejsza ryzyko i koszty, a jednocześnie zapewnia wyższą dokładność, która w innym przypadku nie byłaby możliwa do osiągnięcia.

Wejdź w świat XDR, aby uwolnić moc połączonego bezpieczeństwa

Wykorzystujące technologię rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR). Obecnie jest najmocniejszym i najbardziej kompleksowym sposobem ochrony Twojego biznesu. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił gwałtowny wzrost liczby użytkowników i urządzeń, którymi firmy muszą zarządzać i chronić. Każde z nich niesie ze sobą unikalny zestaw zagrożeń i podatności, które wymagają specjalistycznych rozwiązań bezpieczeństwa. Niestety, jeśli Ty lub Twój dostawca usług używacie szerokiego wachlaża produktów bezpieczeństwa od różnych dostawców, jest praktycznie niemożliwe osiągnięcie inteligentnej, zintegrowanej i skalowalnej ochrony. ThreatSync® to rozwiązanie XDR działające w ramach zunifikowanej architektury platformy zabezpieczeń WatchGuard. Wykrywa, analizuje i priorytetuje informacje o zagrożeniach ze środowisk, użytkowników i urządzeń, umożliwiając automatyczną lub ręczną naprawę. ThreatSync dostarcza szczegółowy i przejrzysty obraz Twoje bezpieczeństwa oraz informacje o zatrzymywanych i wykrytych zagrożeniach, aby zadziałać zanim będzie za późno.

Odejdź od podziałów w bezpieczeństwie

Dzięki XDR możesz zostawić za sobą przestarzałe metody bezpieczeństwa oparte o fragmentaryzowane produkty od wielu dostawców i bądź pewnym, że Twoja firma ma potężną, zjednoczoną ochronę.

eXtended

Wdrażamy XDR integrując go szerokim źródłem danych pobieranych ekosystemu WatchGuard. Rozszerzone narzędzia analizy i reagowania pozwalają dostrzec zagrożenie zanim wystąpią negatywne skutki

Detect

Porzuć metody bezpieczeństwa oparte na izolacji, które spowalniają czas wykrywania i pomijają ataki. Dzięki zdolnościom ThreatSync AI i uczenia maszynowego, identyfikujemy potencjalne zagrożenia w czasie rzeczywistym na różnych obszarach, co skraca okres wykrywania i umożliwia szybkie blokowanie zagrożeń.

Respond

XDR przyspiesza czas reakcji i podnosi poziom bezpieczeństwa Twojej firmy. Korzystaj z ThreatSync do zapewnienia automatycznych reakcji, które neutralizują zagrożenia w zarodku w prosty, szybki i dokładny sposób.

POZNAJ UJEDNOLICONE PODEJŚCIE OPARTE NA XDR

ThreatSync jest częścią architektury WatchGuard Unified Security Platform, kamienia węgielnego, na którym można skutecznie budować środowisko bezpieczeństwa na której można skutecznie budować i rozwijać swoje środowisko bezpieczeństwa. Jest zaprojektowana w celu przejrzystości zabezpieczeń w całym ekosystemie organizacji. Dzięki temu specjaliści ds. bezpieczeństwa mogą być bardziej proaktywni w walce z zaawansowanymi zagrożeniami cybernetycznymi, wyposażając ich w szereg skoordynowanych funkcji wykrywania i reagowania.

Jednolita widoczność zagrożeń

ThreatSync® to narzędzie umożliwiające skonsolidowane gromadzenie i wyświetlanie wykryć z różnych źródeł w jednym interfejsie, ułatwiając administratorom szybsze zatrzymywanie zaawansowanych zagrożeń i zmniejszenie ryzyka bezpieczeństwa.

Ujednolicone wykrywanie zagrożeń

ThreatSync® automatycznie koreluje operacje i powiązane działania z różnych warstw zabezpieczeń, ostrzegając administratorów o podejrzanych działaniach oraz punktując i wykrywając złośliwe scenariusze, które mogą być wskaźnikami kompromisu (IoC), co pozwala na szybką reakcję i zmniejszenie wpływu, powagi i zakresu zagrożenia.

Nieograniczona automatyzacja

Gdy eksperci ds. bezpieczeństwa mają potrzebne informacje, łatwo jest szybko reagować. ThreatSync® umożliwia zespołom IT i bezpieczeństwa bardziej efektywną pracę, ponieważ zapewnia możliwość zaplanowania, zautomatyzowania lub uruchomienia na żądanie akcji reagowania na zagrożenia szybciej w całym przedsiębiorstwie z jednego okienka.

Orkiestracja zabezpieczeń

ThreatSync® łączy orkiestrację bezpieczeństwa i automatyczne reagowanie, integrując dane z wielu źródeł, co umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa skuteczniej i szybsze reagować na zagrożenia.


Załączniki: