Wdrożenie ESET

 

 

 

 


WDROŻENIE ESET

Oferujemy dodatkową usługę wdrożenia zakupionego u nas oprogramowania ESET, która odbywa się standardowo w trybie zdalnym lub opcjonalnie w siedzibie klienta.
Wdrożenie jest bezpłatne.


Wdrożenie ESET obejmuje:

1. Instalacja konsoli ERA - maszyna wirtualna lub instalacja aplikacji na systemie Windows Server lub Linux.

2. Integracja z Active Directory - dodanie uprawnień dla administratorów domeny + synchronizacja grupy statycznej.

3. Wdrożenie remote administrator agent - pobranie raportu o zainstalowanych aplikacjach ze stacji roboczej.

4. Odinstalowanie oprogramowania konkurencyjnego.

5. Import licencji do ERA.

6. Wdrożenie oprogramowania ochrony punktów końcowych.

7. Wstępna konfiguracja polityk.

 

W przypadku gdy wdrożenie ma objąć większy zakres prac niż w standardzie podstawowym, wycena będzie realizowana indywidualnie.