Tematem prezentacji jest rozwiązanie Privileged Access Management (PAM), czyli system do zarządzania aktywnością użytkowników o uprzywilejowanym dostępie do systemów informatycznych (często krytycznych z punktu widzenia organizacji). Rozwiązanie Fudo PAM zapewnia komplet narzędzi do zarządzania sesjami uprzywilejowanymi, w tym: wyświetlanie sesji w trybie live, współdzielenie sesji innym użytkownikom Fudo, jak i osobom trzecim. Fudo to również kompletne rozwiązanie do zarządzania hasłami. Automatycznie generowane hasła są przechowywane bezpiecznie, a ich konfigurowalna złożoność pozwala na dostosowanie do wewnętrznych regulacji. Secret Manager jest rozwiązaniem wszystko-w-jednym i nie wymaga oprogramowania firm trzecich. 

Webinar stanowi połączenie prezentacji oraz demonstracji produktu (live demo).

Agenda

  • Definicja kont uprzywilejowanych
  • Określenie zagrożeń związanych z użytkownikami uprzywilejowanymi
  • Zasady dostępu i monitorowanie takich kont i dlaczego są tak istotne? 
  • omówienie aktualnych funkcji systemu Fudo 
  • Prezentacja systemu na żywo (live)
  • Wstępne omówienie obiektów związanych z konfiguracją.

Aby uzyskać 5-dniowy dostęp do nagrania, wypełnij formularz: