Forcepoint

Forcepoint - foto 1


 

Forcepoint DLP potrafi rozpoznawać  i chronić najważniejsze dla firmy dane, które znajdują się na urządzeniach końcowych, w naszej sieci oraz w chmurze. Jednocześnie rozwiązanie spełnia wszelkie prawne standardy bezpieczeństwa, dotyczące ochrony własności intelektualnej.

Oprogramowanie DLP chroni poufne i wrażliwe dane przedsiębiorstwa zarówno przed utratą danych, nieumyślną działalnością użytkowników, jak i złośliwymi atakami hakerskimi. Do działań, które są monitorowane przez to rozwiązanie należy interakcja ludzi z danymi, włączając w to tworzenie oraz przechowywanie wiadomości e-mail, poruszanie się po serwisach poczty elektronicznej, ochronę urządzeń osobistych oraz danych znajdujących się w chmurze.

Rozwiązanie Data Loss Prevention firmy Forcepoint jest uważane za lidera na rynku w zakresie rozwiązania tego rodzaju. Po pierwsze ze względu na wykrywanie dużej ilości zagrożeń dla najważniejszych danych, kontroli zarówno punktów końcowych, jak i ruchu sieciowego, oraz po drugie ze względu na rozszerzenie strefy działania do aplikacji chmurowych. Ponadto, to narzędzie jest dostosowane do wszelkich wymagań prawnych, z GDPR na czele.

 

Do najważniejszych funkcji oprogramowania Forcepoint DLP należą:

 

  • Zintegrowane zapobieganie zagrożeniom szybsze rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony danych - poprzez przeglądy i naprawy za pomocą poczty email lub oprogramowania Forcepoint Security Manager.
  • Zaawansowana ochrona - wykrywanie wrażliwych danych w obrazach za pomocą Optycznego Rozpoznawania Znaków (OCR), ochrona skumulowanej ilości danych podczas ich przesyłania, możliwość określenia wskaźnika przepływu danych do cyberprzestępców.
  • Trwałe działanie oprogramowania - w oparciu o zasady polityki bezpieczeństwa, Forcepoint posiada elastyczne i łatwe do wdrożenia aplikacje, zapewniające ochronę przez cały czas działania aplikacji, stosując oprogramowanie Microsoft Azure. Są one zintegrowane z klasyfikacją danych firmy Microsoft, dodatkowo wykorzystuje technologię zarządzania danymi cyfrowymi, w celu zwiększenia kontroli danych firmy.
  • Ranking incydentów ryzykownych - zespoły specjalistów obserwują największe zagrożenia związane z możliwością wycieku danych, stosując analizy behawioralne oraz machine learning, tworząc ich zestawienia, w oparciu o duże prawdopodobieństwo zagrożeń dla biznesu.
  • Dostosowanie do polityki przedsiębiorstwa i regulacji prawnych - z GDPR na czele - możliwość ochrony danych osobowych oraz wytworów własności intelektualnej za pomocą szablonów polityk dla konkretnych branż i przepisów obowiązujących w ponad 60 krajach na całym świecie.
  • Insider Threat security - Ochrona za pośrednictwem Insider Threat pozwala automatycznie wykrywać użytkowników, którzy mogą przeprowadzać zorganizowane działanie prowadzące do wycieku poszczególnych danych

 


Na oprogramowanie DLP składają się cztery komponenty:

  1. DLP Discover - pozwala znaleźć miejsca w naszej sieci, posiadające najważniejsze dane wrażliwe, które mogą być narażone na cyberprzestępstwa. 
  2. DLP Endpoint - chroni aktualnie używane dane, a także te, które nie są używane, ale znajdują się na urządzeniu końcowym. Dostosowane do systemów Windows oraz Apple MacOS.
  3. DLP Cloud Applications - zapewnia widoczność i kontrolę nad danymi aktualnie używanymi oraz danymi w spoczynku znajdujących się w chmurze. Łączy się z podstawowymi aplikacjami chmurowymi - w tym Box i Office365.
  4. DLP Network - kontroluje i monitoruje dane, używane w kluczowych kanałach komunikacyjnych firmy - poczta e-mail, strona internetowa, platforma do komunikacji z klientami), za pomocą dedykowanych aplikacji, zintegrowanymi z ochroną stron internetowych z Forcepoint Web i Email Security. 

 

 


Załączniki: