Forcepoint DLPOd złej reputacji po grzywny i kary regulacyjne, naruszenie danych może mieć katastrofalne skutki. Zabezpieczanie danych przed zagrożeniami i kradzieżą w dalszym ciągu stanowi wyzwanie dla specjalistów ds. bezpieczeństwa IT. Zaawansowane technologie zaimpelementowane w rozwiązaniu Forcepoint pomagają szybko identyfikować i chronić poufne dane.

Forcepoint DLP potrafi rozpoznawać  i chronić najważniejsze dla firmy dane, które znajdują się na urządzeniach końcowych, w naszej sieci oraz w chmurze. Jednocześnie rozwiązanie spełnia wszelkie prawne standardy bezpieczeństwa, dotyczące ochrony własności intelektualnej.

Oprogramowanie DLP chroni poufne i wrażliwe dane przedsiębiorstwa zarówno przed utratą danych, nieumyślną działalnością użytkowników, jak i złośliwymi atakami hakerskimi. Do działań, które są monitorowane przez to rozwiązanie należy interakcja ludzi z danymi, włączając w to tworzenie oraz przechowywanie wiadomości e-mail, poruszanie się po serwisach poczty elektronicznej, ochronę urządzeń osobistych oraz danych znajdujących się w chmurze.

Rozwiązanie Data Loss Prevention firmy Forcepoint jest uważane za lidera na rynku w zakresie rozwiązania tego rodzaju. Po pierwsze ze względu na wykrywanie dużej ilości zagrożeń dla najważniejszych danych, kontroli zarówno punktów końcowych, jak i ruchu sieciowego, oraz po drugie ze względu na rozszerzenie strefy działania do aplikacji chmurowych. Ponadto, to narzędzie jest dostosowane do wszelkich wymagań prawnych, z GDPR na czele.


Do najważniejszych funkcji oprogramowania Forcepoint DLP należą:

  • Zintegrowane zapobieganie zagrożeniom szybsze rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony danych - poprzez przeglądy i naprawy za pomocą poczty email lub oprogramowania Forcepoint Security Manager.
  • Zaawansowana ochrona - wykrywanie wrażliwych danych w obrazach za pomocą Optycznego Rozpoznawania Znaków (OCR), ochrona skumulowanej ilości danych podczas ich przesyłania, możliwość określenia wskaźnika przepływu danych do cyberprzestępców.
  • Trwałe działanie oprogramowania - w oparciu o zasady polityki bezpieczeństwa, Forcepoint posiada elastyczne i łatwe do wdrożenia aplikacje, zapewniające ochronę przez cały czas działania aplikacji, stosując oprogramowanie Microsoft Azure. Są one zintegrowane z klasyfikacją danych firmy Microsoft, dodatkowo wykorzystuje technologię zarządzania danymi cyfrowymi, w celu zwiększenia kontroli danych firmy.
  • Ranking incydentów ryzykownych - zespoły specjalistów obserwują największe zagrożenia związane z możliwością wycieku danych, stosując analizy behawioralne oraz machine learning, tworząc ich zestawienia, w oparciu o duże prawdopodobieństwo zagrożeń dla biznesu.
  • Dostosowanie do polityki przedsiębiorstwa i regulacji prawnych - z GDPR na czele - możliwość ochrony danych osobowych oraz wytworów własności intelektualnej za pomocą szablonów polityk dla konkretnych branż i przepisów obowiązujących w ponad 60 krajach na całym świecie.
  • Insider Threat security - Ochrona za pośrednictwem Insider Threat pozwala automatycznie wykrywać użytkowników, którzy mogą przeprowadzać zorganizowane działanie prowadzące do wycieku poszczególnych danych.

Ochrona danych w centrum Zero Trust: Nowoczesna architektura Zero Trust prowadzi organizacje do podejścia bardziej skoncentrowanego na danych i użytkownika, jednocześnie odchodząc od koncentracji na granicach. Jest to kluczowy element współczesnego biznesu cyfrowego. Dynamiczna ochrona danych (DDP) Forcepoint idealnie pasuje do Twojej architektury Zero Trust dzięki:

  • Zindywidualizowane, adaptacyjne zasady dotyczące danych
  • Wgląd w analizę behawioralną
  • Odkrywanie i klasyfikacja danych
  • Maksymalizacja wydajności analityków bezpieczeństwa i zmniejszenie zmęczenia


Załączniki: