Forcepoint

Forcepoint - foto 1

Oferta firmy Forcepoint obejmuje system ochrony poczty elektronicznej oraz poufnych informacji (DLP) pozwalając posiąść wiedzę oraz kontrolę nad tym, jakie dane muszą być chronione przed wyciekiem oraz gdzie i w jaki sposób mogą być używane i przesyłane.

Produkty Forcepoint do ochrony danych:

• TRITON AP-DATA - pełna ochrona danych
• TRITON AP-WEB z dodatkiem Web DLP Module - ochrona danych w ramach Web
• TRITON AP-EMAIL 
(dodatek Email DLP Module jest tam domyślnie zawarty) - ochrona danych w ramach poczty elektronicznej


 

Dane są często przechowywane i dostarczane w nieodpowiedni sposób, który może spowodować, że dostaną się w niepowołane ręce. Dlatego rozwiązania Forcepoint z rodziny Data Security zapewniają najlepszą ochronę przed utratą i kradzieżą wrażliwych informacji. Wykorzystują nowatorską, zunifikowaną architekturę TRITON oraz rozległą, złożoną z ponad 900 milionów punktów końcowych sieć Forcepoint ThreatSeeker Network, aby zabezpieczyć firmę przed utratą poufnych danych i zapewnić zgodność z przepisami prawnymi.

Rozwiązania firmy Forcepoint oferują:

• DLP na poziomie sieci i punktów końcowych (Network i Endpoint DLP);
• ponad 1700 zdefiniowanych polityk, które pomagają identyfikować i chronić wrażliwe informacje;
• szczegółowe raporty;
• zarządzanie z jednej, zunifikowanej konsoli;
• możliwość szybkiego pobrania i instalacji (zaledwie kilka godzin);
• większą widoczność w kontekst incydentów, co pozwala na odpowiednią reakcję na incydenty w czasie rzeczywistym;
• unikalne na rynku rozwiązań tej klasy funkcje jak OCR oraz DripDLP (poniżej)

Rozwiązania Forcepoint identyfikują nie tylko zawartość danych, ale także kontekst, w jakim dane są wykorzystywane. Posiadają wbudowane narzędzia do identyfikacji danych, wykorzystujące opatentowaną technologię firmy Forcepoint, PreciseID oraz uczenie maszynowe (machine learning).

Celem Forcepoint jest ochrona wszystkich niezbędnych informacji – takich jak informacje finansowe czy dane osobowe klientów lub pracowników – niezależnie czy te dane są w ruchu, użyciu czy spoczynku.

 


Zaawansowane funkcje ochrony danych w TRITON AP-DATA

Poniżej przedstawiamy najbardziej znaczące oraz unikalne funkcje ochrony danych udostępniane przez system TRITON AP-DATA, stanowiące niejednokrotnie największą przewagę nad rozwiązaniami konkurencyjnymi.

• OCR - Optical Character Recognition

System TRITON AP-DATA wykorzystuje technologię rozpoznawania tekstu w grafice dla danych w ruchu, co umożliwia wykrywanie niewłaściwego użycia przesyłanych danych w tym np. próbę ich przemycenia w zrzutach ekranu.

Poniższy przykład ilustruje incydent odnotowany w systemie AP-DATA w wyniku próby przesłania przez użytkownika zrzutu ekranu pliku zawierającego dane klientów, których system DLP został nauczony z bazy danych systemu CRM. Plik przesyłany przez użytkownika jest dołączony do incydentu jako dane forensic. Warto zauważyć, że próba miała miejsce w szyfrowanym połączeniu https i mimo tego została wykryta przez system DLP.

forcepoint dlp - wykrywanie incydentu

  

• DripDLP

Funkcja DripDLP umożliwia wykrywanie wycieku danych w małych porcjach (kropla po kropli) w dłuższym okresie czasu.

Przykładem może być użytkownik, który co godzinę wysyła dane z bazy klientów rekord po rekordzie, co mogłoby pozostać niewykryte przez tradycyjne systemy bezpieczeństwa danych. Dzięki funkcji DripDLP Websense umożliwia wykrycie takich niepożądanych aktywności użytkowników.

drip dlp- wykrywanie aktywności

 

 


Zaawansowane zabezpieczenia przed złożonymi zagrożeniami Web.

Nowoczesne zagrożenia są dynamiczne, a ataki hakerów stają się coraz bardziej wyrafinowane. Zwykłe antywirusy i filtrowanie web już nie wystarczają, gdyż nowoczesne złośliwe oprogramowanie wymaga zastosowania nowoczesnych zabezpieczeń web. Dlatego też firma Forcepoint, będąca czołowym dostawcą rozwiązań bezpieczeństwa web, oferuje ochronę w czasie rzeczywistym opartą o zaawansowaną technologię Advanced Classification Engine (ACE) oraz wykorzystującą rozległą sieć ThreatSeeker Intelligence Network.

Ataki ukierunkowane na konkretną osobę czy firmę i zagrożenia związane z możliwością kradzieży danych i własności intelektualnej mocno zmieniły krajobraz bezpieczeństwa web. Zwykłe blokowanie zagrożeń już nie wystarcza, aby zapewnić bezpieczeństwo firmie.
Innowacyjne rozwiązania Forcepoint umożliwiają więcej - pozwalają odpowiedzieć na TRZY KONKRETNE PYTANIA: kto konkretnie jest celem ataków, w jaki sposób ataki próbują zainfekować system oraz jakie dane próbują zdobyć hakerzy.

Produkty Forcepoint oferują m.in.:

• konsolę analizy zagrożeń (security threat dashboard),
• uruchamianie podejrzanego oprogramowania z wykorzystaniem mechanizmu piaskownicy (sandboxing),
• szczegółowe raportowanie i przechwytywanie danych.