Safetica DLP

 baner safetica chroń swoją firmę przed utratą cennych dnych

W Twojej firmie największą wartością są informacje i dane. Jeżeli coś spowoduje, że wyciekną, nieuniknionym staje się poniesienie strat finansowych, utrata reputacji i prześcignięcie przez konkurencję. Z pomocą przychodzi rozwiązanie Safetica Data Loss Prevention. Safetica jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie wewnętrznej ochrony firmowej sieci IT. Jej misja to zapewnienie małym i średnim firmom ochrony danych, jaką posiadają korporacje - w sposób przystępny, bez dodatkowego zarządzania i zakłóceń w funkcjonowaniu IT.

Na co możesz liczyć?

Nieograniczony dostęp pracowników do danych wrażliwych przedsiębiorstwa staje się źródłem licznych zagrożeń. Brak wiedzy i kontroli nad tym, przez kogo przesyłane są dane i w jaki sposób przetwarzane, może przynieść spore i nieprzewidziane konsekwencje. Rozwiązaniem tego problemu zajmuje się Safetica - prześwietla i raportuje wszelkie działania pracowników i użytkowników, którzy mają styczność z wrażliwymi danymi. Ocenia również ryzyko potencjalnych incydentów w zakresie bezpieczeństwa, ostrzegając przed szkodliwymi działaniami.

 • Data Loss Prevention - uniemożliwi pracownikom i osobom postronnym możliwość wyprowadzenia danych, tym samym dbając o przewagę konkurencyjną

 • BYOD - dane zapisane w strefie ochronnej nie będą możliwe do przeniesienia na inne urządzenia - pozwoli to na bezpieczne dzielenie się danymi, nawet w przypadku wykorzystania prywatnych komputerów w celach służbowych

 • Socjotechnika - podejmuje działania zapobiegające - wykrywa cyberataki oraz próby szantażu już na początkowym etapie

 • Dogłębna kontrola - weryfikuje aktywności online niezwiązane bezpośrednio z pracą, takie jak działanie drukarek czy aplikacji
 • Ochrona przed pomyłką - broni przed przykrymi skutkami wysyłki dokumentów lub danych do błędnego adresata, zabezpieczy pliki przed niepowołanym dostępem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Ochrona zagubionych nośników - dysk lub wybrane pliki są szyfrowane, dzięki temu  są bezużyteczne w niepowołanych rękach

grafika przedstawiająca urządzenia z zaimplementowanym rozwiązaniem safetica 


 

Safetica
Discovery

Safetica
Enterprise

Szczegółowa analiza incydentów bezpieczeństwa
i procesów w Twojej 
firmie.
Kompleksowa ochrona przed wyciekiem danych.
Maksymalny 
równowagę w zakresie ochrony

Audyt bezpieczeństwa przepływu danych

Audyt plików i wiadomości e-mail w Office 365

Audyt zgodności norm bezpieczeństwa

Audyt wykorzystania urządzeń

Klasyfikacja danych

Wykrywanie podejrzanych aktywności

Ochrona sieci i wiadomości e-mail

Ochrona urządzeń wymiennych i drukowania

Ochrona podczas pracy zdalnej

Zaawansowana klasyfikacja danych

Różny poziom restrykcji polityk bezpieczeństwa

Mechamizm „Shadow Copy”

Kontrola sprzętu

Mechanizm stref

Szyfrowanie: zarządzanie bitlockerem

Ochrona synchronizacji stacji roboczej z chmurą

Integracja i ochrona Office 365

Integracja i ochrona Azure Information Protection

Integracja i ochrona Exchange Online

Kastomizacja

Kontrola czasu pracy

Obsługa wielu domen

Integracja z SIEM

Integracja z FortiGate

Jak działa Safetica?

 • blokuje możliwość kopiowania wszelkich plików firmowych na nośniki wykorzystywane przez pracowników serwisu, osoby trzecie lub pracowników Twojej firmy - twarde dyski, nośniki USB, CD i DVD, karty pamięci SD/MMC/CF, FireWire, Bluetooth etc.
 • alarmuje o próbach modyfikacji plików firmowych
 • informuje o próbach przesyłania plików pod zmodyfikowaną nazwą za pomocą prywatnych kont pocztowych
 • kontroluje sieć pracowniczą i aktywność użytkowników aby wyeliminować działanie aplikacji otwierających drogę do włamań sieci firmowej

Kluczowe wartości

 • szybkość - najkrótszy czas wdrożenia pośród produktów w swojej klasie
 • sprawność - sprawne blokowanie wszelkich kanałów prawdopodobnego wycieku danych
 • dokładność - raporty aktywności użytkowników z wykazaniem realnego czasu użytkowania strony lub aplikacji
 • spójność - ochrona wszystkich kanałów możliwego wycieku danych - włącznie z użytkownikami z prawami administratora
 • wygoda - przydzielanie dostępu do konkretnych danych oraz konfiguracja protokołu aktywności użytkowników z jednego miejsca

infografika przedstawia schemat działania rozwiązania

1. Zainstalowany klient Safetica

Każde z działań podlega analizie. Polityki administratorskie mają rolę nadrzędną nad innymi. Wszystko to działa na bazie klienta znajdującego się na stacji roboczej. Istnieje możliwość ukrycia wszystkich procesów i plików Safetica przed użytkownikiem.

2. Zarządzania Safetica wraz z bazą SQL

Wszelkie informacje klienckie automatycznie synchronizują się w trakcie synchronizacji z serwerem administracyjnym. Również koputery nie podłączone do serwera przez pewien okres czasu zsynchronizują się przy pierwszym podłączeniu do serwera.

3.Konsola Safetica

Z widoku konsoli zarządzającej administrator ma pełny dostęp do obserwacji czynności wykonywanych przez użytkowników jak i zmiany ustawień zabespieczeń czy przepływu danych.

4. WebSafetica

Kompleksowe narzędzie w formie webowej pozwalające analizować wszystkie zgromaszone dane. Oprogramowanie jest w pełni obsługiwane przez każdą przeglądarkę zarówno descopową jak i mobilną.

Przetestuj - konsola DEMO online

Safetica DLP


Załączniki: