FUDO PAM - zarządzaj całą uprzywilejowaną architekturą

FUDO PAM - zarządzaj całą uprzywilejowaną architekturą

 
 
 
Zapis prezentacji: FUDO PAM - zarządzaj całą uprzywilejowaną architekturą
z dnia: 17.10.2017 r.
prowadzący: Michał Borowicz – Inżynier Wsparcia Technicznego Wheel Systems

czas trwania: 1 godzina 25 minut

Brak kontroli nad użytkownikami uprzywilejowanymi stwarza zagrożenie dla integralności i bezpieczeństwa danych. Dodatkowo przejęcie dostępu do kont uprzywilejowanych przez osobę z zewnątrz może doprowadzić do wycieku danych lub kompromitacji przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest zastosowanie sprawdzonych rozwiązań, które w sposób ciągły będą zarządzały całą uprzywilejowaną architekturą, w tym użytkownikami, kontami oraz zdalnymi sesjami.

Program:

 1. Informacje ogólne, prezentacja.
 2. Przegląd funkcjonalności:
  - wspierane protokoły,
  - rejestracja sesji,
  - odtwarzanie sesji na żywo,
  - dołączanie do sesji,
  - odtwarzanie sesji archiwalnych,
  - udostępnianie sesji,
  - zarządzanie użytkownikami,
  - uwierzytelnienie użytkowników.
 3. Fizyczna budowa urządzenia.- inicjacja urządzenia.
 4. Zapoznanie się z interfejsem administracyjnym:- konsola GUI (WWW).
 5. Konfiguracja:
  - dodawanie serwerów,
  - dodawanie użytkowników,
  - dodawanie kont,
  - dodawanie gniazd nasłuchiwania,
  - dodanie sejfów,
  - przyznawanie dostępów,
  - gradacja uprawnień,
  - notyfikacje,
  - raporty,
  - polityki,
  - produktywność.
 6. Zadania administracyjne.
  - udostępnianie i eksportowanie sesji,
  - dołączanie do sesji,
  - terminowanie sesji,
  - konfiguracja sieciowa,
  - konfiguracja powiadomień,
  - konfiguracja LDAP.

 

Aby uzyskać 4-dniowy dostęp do nagrania, wypełnij formularz: 


W tym miejscu możesz pobrać materiały pomocnicze, typu: pliki pdf, filmy i zapisy prezentacji.
Wypełnij formularz, aby uzyskać do nich dostęp.
Uwaga: dostęp do plików video jest czasowy.