Telescope

Telescope - Twój wirtualny manager w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem

Telescope to system pełniący funkcję wirtualnego menedżera ds. cyberbezpieczeństwa w Twojej organizacji. W prosty sposób prowadzi interakcje, rozważając i analizując kluczowe kwestie dotyczące ochrony usług IT.

Dzięki swojej zdolności do oceny praktyk i mechanizmów kontroli w organizacji, proponuje gotowe rozwiązania w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Po zaakceptowaniu rekomendacji, system monitoruje ich wdrożenie.

Telescope doskonale sprawdzi się także pełniąc funkcję wirtualnego audytora.

Audyt Bezpieczeństwa IT w zgodzie z ISO 27001 i COBIT

System Telescope stanowi innowacyjne narzędzie do przeprowadzania audytów w formie badania ankietowego. Opiera się na normie ISO 27001, międzynarodowym standardzie dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zapewniając zgodność z aktualnymi przepisami. Dodatkowo uwzględnia standard COBIT (Control Objectives for Information and related Technology).

Dzięki Telescope, w zaledwie 5-7 minut (dla kadry zarządzającej) lub 30-40 minut (dla działu IT), masz możliwość przeprowadzenia samodzielnego audytu bezpieczeństwa IT. W rezultacie możesz precyzyjnie zlokalizować obszary wymagające pilnych działań. To sprawnie minimalizuje ryzyko zagrożeń i chroni przed ewentualnymi stratami.

Telescope nie tylko ułatwia przeprowadzenie audytu, ale również wspomaga uzyskanie zgodności z aktualnymi regulacjami, takimi jak NIS 2 i RODO.

Dyrektywa NIS 2, której założenia muszą zostać wdrożone w polskich firmach do 17.10.2024 r., rozszerza zakres sektorów, które muszą dostosować się do nowych przepisów. Audyt jako element oceny aktualnej sytuacji, staje się niezwykle pomocny w spełnieniu wymagań tych regulacji.

Dzięki Telescope osiągniesz pełną transparentność i zgodność ze standardami, co jest kluczowe w dzisiejszym środowisku zwiększających się wymogów dotyczących bezpieczeństwa informacji.

Samodzielny audyt bezpieczeństwa

System został stworzony w taki sposób, aby odzwierciedlać rzeczywisty proces audytowy, opierając się na najlepszych praktykach rynkowych. Z tego pwoodu proces ten z powodzeniem może stanowić niezależną ocenę poziomu bezpieczeństwa usług IT, wymaganą przez regulacje formalno-prawne, takie jak RODO czy NIS2. Wszystko to realizowane jest w sposób zautomatyzowany, bezpieczny i obiektywny.

Telescope to kompleksowy system, który obejmuje:

  • Zautomatyzowaną ocenę skuteczności praktyk w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem.
  • Moduł RiskComposer, który samodzielnie analizuje potencjalne nieprawidłowości w zakresie zarządzania ryzykiem technologicznym i proponuje usprawnienia organizacyjne.
  • Moduł analityczny, który wspomaga monitorowanie postępu w wdrażaniu akceptowanych rekomendacji.
  • Moduł nadzorczy, który umożliwia podejmowanie świadomych decyzji biznesowych na podstawie mapy zagrożeń technologicznych.

Moduł Risk Composer

Risc Composer to autorska technologiaktóra wykorzystuje zaawansowane algorytmy do ciągłej analizy każdego aspektu bezpieczeństwa w organizacji. Analiza ta obejmuje korelację zdarzeń operacyjnych, procesowych i technologicznych. Wyniki tego procesu analitycznego stanowią fundament działania Telescope.

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas


Załączniki: