Rublon

Dlaczego Wieloskładnikowe Uwierzytelnianie (MFA)?

Działy IT mają niewielką kontrolę nad hasłami swoich pracowników. Przecież hasła powinny być znane tylko samym pracownikom. Hasła mogą być zapisywane, ponownie używane i wykradane poprzez ataki phishingowe.

Co to jest Rublon?

Rublon jest rozwiązaniem cybersecurity, które umożliwia pracownikom bezpiecznydostęp do zasobów IT ich organizacji przy pomocy wieloskładnikowego uwierzytelniania.

Po podaniu poprawnego hasła, użytkownik może zostać poproszony o uwierzytelnienie drugim składnikiem. Przykładowo, użytkownik może otrzymać notyfikację push, którą musi potwierdzić na swoim telefonie.

Dlaczego Rublon?

1. User Experience
• Po integracji, użytkownicy są dodawani do listy użytkowników automatycznie i mogą się uwierzytelnić wybraną metodą.
• Rublon oferuje najbardziej przyjazne użytkownikom metody uwierzytelniania: Mobile Push i WebAuthn/U2F Security Key.

2. Wszechobecność
• Rublon może zostać zintegrowany z prawie każdą technologią stosowaną w przesiębiorstwach, np. poprzez SAML, RADIUS, Web SDK/API oraz
dedykowane konektory.

3. Zwinność
• Rublon jest rozwijany wg metodologii agile, co oznacza, że nowe rozwiązania i technologie są szybko wdrażane.

4. Niski TCO
• Jedynie 1 USD za użytkownika miesięcznie (minimalna liczba użytkowników wynosi 30)


Metody uwierzytelniania

  1. Mobile Push - Żądanie wysłane do aplikacji Rublon Authenticator na telefon użytkownika poprzez notyfikację push.
  2. Mobile Passcode - Zmieniający się co 30 sekund kod generowany wg standardu TOTP (RFC 6238) w aplikacji Rublon Authenticator.
  3. WebAuthn/U2F Security Key - Sprzętowy klucz bezpieczeństwa bazujący na standardzie WebAuthn albo FIDO U2F (np. Touch ID, YubiKey).
  4. QR Code - Unikalny kod QR skanowany przez użytkownika przy pomocy aplikacji Rublon Authenticator.
  5. SMS Passcode - Jednorazowy kod wysłany kanałem SMS na telefon użytkownika.
  6. Email Link - Jednorazowy link wysłany na adres email użytkownika.


Załączniki: