Fudo Security Secure Remote Access - SRA

SECURE REMOTE ACCESS - SRA 

Większość z nas uważa pracę zdalną za coś oczywistego, korzystamy VPNów, tokenów, mobilnych hotspotów itp. W przypadku osób, które mają do czynienia z bardzo wrażliwymi danymi nie jest to takie proste, ponieważ powinny być traktowane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Dostęp do tego typu informacji możliwy jest z poziomu stacji roboczej podłączonej do sieci lokalnej. Sam VPN tak naprawdę nie zapewnia odpowiedniego zabezpieczenia, wymaga się zastosowania zaawansowanego PAM dla wszystkich stacji roboczych w sieci organizacji. PAM, CZYLI NAJBEZPIECZNIEJSZE ROZWIĄZANIE DOSTĘPOWE

Zarządzanie uprzywilejowanym dostępem jest zazwyczaj stosowane w środowisku serwerowym, przy sprzętach sieciowych, w celu monitorowania i zarządzania wszystkimi, którzy mają dostęp do danej infrastruktury. 

PAM I STACJE ROBOCZE:

 • wygoda
 • bezpieczeństwo 
 • skalowalność
 • szybkość wdrożenia
 • proaktywność

FUDO PAM JAKO ROZWIĄZANIE ZDALNEGO DOSTĘPU DLA CAŁEJ FIRMY 

FUDO PAM JAKO ROZWIĄZANIE ZDALNEGO DOSTĘPU DLA CAŁEJ FIRMY

Fudo Pam umożliwia bezpieczny, zdalny dostęp do zasobów. Użytkownik może monitorować systemy poprzez proxy lub za pomocą Web Access Gateway. Co więcej, jest niezależnym rozwiązaniem, nie wymaga dodatkowych licencji, oprogramowań, agenta. Technologia multi-master clustering równoważy obciążenia. 

Fudo Pam to: Web Access Gateway, MFA, archiwum haseł, nagrywanie i monitorowanie sesji, prewencja AI-POWERED, analizator wydajności.

NAJBARDZIEJ POPULARNE NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO, ZDALNEGO DOSTĘPU - SRA

 • MFA
 • SSL VPNs
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem
 • Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym 
 • Systemy wirtualizacji z dostępem zdalnym
 • Monitorowanie i nagrywanie sesji 
 • Architektura SDP Software Defined Perimeter
 • Monitorowanie efektywności pracowników
 • Wykorzystanie procentowe

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe i SSL VPN są zdecydowanie najczęściej stosowanymi narzędziami SRA.