Specfile

Specfile pozwala na szyfrowanie danych jednym kliknięciem i wysyłanie Elektronicznych Listów Poleconych. Korzystanie z narzędzia jest intuicyjne i nie wymaga żadnej wiedzy technologicznej. Wystarczy rejestracja. 

Rozwiązania oferowane przez Specfile:

 1. Z pomocą Spacfile zabezpieczenie dokumentów jest niezwykle proste. Musisz jedynie pobrać i zainstalować aplikację na komputerze. Oprogramowanie szyfruje i deszyfruje dane, pozwala nadać uprawnienie do poszczególnych dokumentów uprzednio zdefiniowanym urzytkownikom oraz przesyłanie dokumentacji w zaszyfrowanej formie.
 2. Bezpośrednio na stronie www, bez użycia aplikacji można szyfrować i deszyfrować pliki. Wystarczy zarejestrować się w systemie, aby móc pobrać klucz. Wszystkie procesy odbywają się lokalnie, a pliki nie opuszczają komputera. 
 3. Okienko pocztowe. Pozwól swoim klientom na szybką, bezpieczną wysyłkę ważnych dokumentów na adres firmowy z pomocą widgetu na Twojej stronie www. 
 4. Elektroniczny List Polecony: Przesyłaj bezpiecznie dokumenty online z potwierdzeniem odbioru. System nosi wszelkie znamiona Listu Poleconego dzięki czemu można to wykorzystać jako dowód w postępowaniu sądowym. Wymaga instalacji oprogramowania Specfile.
 5. System whistleblowingu- Sygnanet pomaga w pełni anonimowo komunikować zgłoszenia od tzw sygnalistów, a następnie odpowiadać i archiwizować wiadomości.

Nie potrzeba już aplikacji Spedfile! Rozwiązanie jest już dostępne w formie online na naszej stronie specfile.pl. To udogodnienie pozwala szyfrować i deszyfrować pliki na dowolnym urządzeniu i systemie operacyjnym.

 

Zastosowanie Specfile: 

 • szyfrowanie dokumentów elektronicznych w celu ich bezpiecznego przechowywania m.in. zabezpieczenie faktur, umów, listy płac, ofert, strategii biznesowych, projektów, tajemnic firmowych, patentów, know-how, zdjęć i filmów, dokumentów z danymi wrażliwymi;
 • współdzielenie dostępu do zaszyfrowanych dokumentów z wybranymi osobami (współpracownikami, klientami etc.) w najbezpieczniejszy sposób;
 • łatwe wysyłanie zaszyfrowanych dokumentów do dowolnych odbiorców;
 • szyfrowanie dokumentów do przechowywania w chmurze i na innych nośnikach zewnętrznych;
 • bezpieczna archiwizacja dokumentów w dowolnym miejscu;
 • automatyczne kopie zapasowe szyfrowanych dokumentów do wybranego archiwum (lokalnego/w chmurze) na wypadek utraty fizycznej plików;
 • wsparcie realizacji polityki RODO;

Stosowane standardy bezpieczeństwa RSA-4096 oraz AES-256 – algorytmy używane na całym świecie do utajniania najważniejszych informacji i uznawane za standard w kryptografii ze względu na ich bezpieczeństwo.

Najważniejsze, wyróżniające cechy produktu:

 • szyfrowanie i deszyfrowanie zawsze odbywa się lokalnie i bezpiecznie, tzn. dokument nie opuszcza urządzenia użytkownika – Specfile nie ma dostępu do treści zabezpieczanych dokumentów;
 • szyfrowanie, deszyfrowanie dokumentów także przez przeglądarkę, na dedykowanej stronie www (również lokalne, dokument nie opuszcza komputera użytkownika);
 • możliwość szyfrowania i deszyfrowania dokumentów przy pomocy aplikacji także bez dostępu do Internetu;
 • użytkownik sam wybiera miejsce przechowywania zaszyfrowanych dokumentów (dowolna chmura, dysk wewnętrzny lub zewnętrzny);
 • tworzenie automatycznych szyfrowanych kopii zapasowych dokumentów (wysyłanych do dowolnego archiwum – lokalnego lub w chmurze) by zabezpieczyć dokumenty przed utratą fizyczną;
 • szyfrowanie end to end – bezpieczna, łatwa i szyfrowana wymiana korespondencji online pomiędzy stronami;
 • potwierdzenie odczytu wysłanego dokumentu (może być dowodem w postępowaniu sądowym);
 • klucz firmowy (pozwala on na dostęp do zaszyfrowanych plików firmy przez określonego administratora oraz ich odszyfrowanie w przypadku utraty hasła przez szyfrującego);
 • ewidencja dokumentów wysyłanych i otrzymywanych w firmie w przesyłkach rejestrowanych;

Wymagania systemowe:
System operacyjny: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Szyfrowanie i deszyfrowanie przez przeglądarkę na dowolnym systemie operacyjnym.

Jeżeli jesteś zainteresowany produktem skontaktuj się z naszym działem handlowym


Załączniki: