Specfile

Specfile pozwala na szyfrowanie danych jednym kliknięciem i wysyłanie Elektronicznych Listów Poleconych. Korzystanie z narzędzia jest intuicyjne i nie wymaga żadnej wiedzy technologicznej. Wystarczy rejestracja. 

Rozwiązania oferowane przez Specfile:

 1. Proste zabezpieczanie dokumentów z aplikacją Specfile: Aplikację Specfile należy pobrać i zainstalować na komputerze. Umożliwia szyfrowanie i deszyfrowanie plików i folderów, nadawanie uprawnień dostępu do wybranych zaszyfrowanych dokumentów wskazanym użytkownikom oraz wysyłkę tych dokumentów w postaci szyfrowanej.
 2. Szyfrowanie i deszyfrowanie dokumentów przez przeglądarkę: Umożliwia szyfrowanie i deszyfrowanie plików online bez użycia aplikacji, bezpośrednio na stronie www. Proces odbywa się lokalnie i bezpiecznie. Plik zaszyfrowany i odszyfrowany nie opuszcza urządzenia użytkownika. Wystarczy zarejestrować się w naszym systemie, aby pobrać klucze szyfrujące.
 3. Okienko pocztowe - formularz kontaktowy szyfrujący korespondencję: Narzędzie do tworzenia i wysyłki bezpiecznej korespondencji. Element (widget) do umieszczenia na stronie www w celu zapewnienia klientom prostego sposobu na bezpieczne przesłanie dokumentów na adres mailowy firmy. 
 4. Elektroniczny List Polecony: Wysyłka dokumentów online w postaci szyfrowanej z potwierdzeniem odbioru. Nosi wszelki znamiona Listu Poleconego i może być dowodem w postępowaniu sądowym. Wymaga instalacji aplikacji Specfile.
 5. Narzędzie do wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości online - Sygnanet.pl: Anonimowy, bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń online od sygnalistów.

Aby szyfrować i deszyfrować pliki nie potrzebujesz już aplikacji Specfile! Firma wprowadziła prosty system szyfrowania i deszyfrowania dokumentów bezpośrednio na stronie specfile.pl. Dzięki temu możesz korzystać z obu funkcji na dowolnym urządzeniu i każdym systemie operacyjnym.

 

Zastosowanie Specfile: 

 • szyfrowanie dokumentów elektronicznych w celu ich bezpiecznego przechowywania m.in. zabezpieczenie faktur, umów, listy płac, ofert, strategii biznesowych, projektów, tajemnic firmowych, patentów, know-how, zdjęć i filmów, dokumentów z danymi wrażliwymi;
 • współdzielenie dostępu do zaszyfrowanych dokumentów z wybranymi osobami (współpracownikami, klientami etc.) w najbezpieczniejszy sposób;
 • łatwe wysyłanie zaszyfrowanych dokumentów do dowolnych odbiorców;
 • szyfrowanie dokumentów do przechowywania w chmurze i na innych nośnikach zewnętrznych;
 • bezpieczna archiwizacja dokumentów w dowolnym miejscu;
 • automatyczne kopie zapasowe szyfrowanych dokumentów do wybranego archiwum (lokalnego/w chmurze) na wypadek utraty fizycznej plików;
 • wsparcie realizacji polityki RODO;

Stosowane standardy bezpieczeństwa RSA-4096 oraz AES-256 – algorytmy używane na całym świecie do utajniania najważniejszych informacji i uznawane za standard w kryptografii ze względu na ich bezpieczeństwo.

Najważniejsze, wyróżniające cechy produktu:

 • szyfrowanie i deszyfrowanie zawsze odbywa się lokalnie i bezpiecznie, tzn. dokument nie opuszcza urządzenia użytkownika – Specfile nie ma dostępu do treści zabezpieczanych dokumentów;
 • szyfrowanie, deszyfrowanie dokumentów także przez przeglądarkę, na dedykowanej stronie www (również lokalne, dokument nie opuszcza komputera użytkownika);
 • możliwość szyfrowania i deszyfrowania dokumentów przy pomocy aplikacji także bez dostępu do Internetu;
 • użytkownik sam wybiera miejsce przechowywania zaszyfrowanych dokumentów (dowolna chmura, dysk wewnętrzny lub zewnętrzny);
 • tworzenie automatycznych szyfrowanych kopii zapasowych dokumentów (wysyłanych do dowolnego archiwum – lokalnego lub w chmurze) by zabezpieczyć dokumenty przed utratą fizyczną;
 • szyfrowanie end to end – bezpieczna, łatwa i szyfrowana wymiana korespondencji online pomiędzy stronami;
 • potwierdzenie odczytu wysłanego dokumentu (może być dowodem w postępowaniu sądowym);
 • klucz firmowy (pozwala on na dostęp do zaszyfrowanych plików firmy przez określonego administratora oraz ich odszyfrowanie w przypadku utraty hasła przez szyfrującego);
 • ewidencja dokumentów wysyłanych i otrzymywanych w firmie w przesyłkach rejestrowanych;

Wymagania systemowe:
System operacyjny: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Szyfrowanie i deszyfrowanie przez przeglądarkę na dowolnym systemie operacyjnym.

Jeżeli jesteś zainteresowany produktem skontaktuj się z naszym działem handlowym


Załączniki: