Sygnanet

Kto to jest Sygnalista?

Sygnalista to osoba zgłaszająca (sygnalizująca) nieprawidłowości, do których doszło lub nadal dochodzi w miejscu pracy, środowisku zawodowym lub takie, za które odpowiedzialny jest pracodawca. Sygnalista działa w interesie wspólnym, zawsze kieruje się dobrą wiarą, a jego zgłoszenie oparte jest o podstawy faktyczne. Dzięki zgłoszeniom sygnalistów wykryto najwięcej nieprawidłowości i nadużyć w miejscach pracy.

Dlaczego Sygnanet?

Sygnanet jest w pełni anonimowy, bezpieczny, prosty w obsłudze. To doskonały system do przyjmowania zgłoszeń online. Produkt jest dedykowany firmom i instytucjom zatrudniającym powyżej 50 pracowników, w szczególności z uwzględnienie branży fintech, banków, instytucji finansowych (niezależnie od liczby zatrudnionych - wymagania ustawy AML) oraz sektora publicznego.


Zastosowanie Sygnanet

  • indywidualna strona firmy do w pełni anonimowego przekazywania zgłoszeń
  • panel do przyjmowania zgłoszeń oraz komunikacji z sygnalistą dla firm

Sygnanet jest wewnętrznym, szyfrowanym kanałem służącym firmom i instytucjom do przyjmowania zgłoszeń online od pracowników (przyszłych, obecnych, byłych), dostawców, kontrahentów w pełni zgodny z zaleceniami Dyrektywy (anonimowy, pozwalający na dwustronną komunikację).


Cechy wyróżniające:

  • anonimowy system zgłoszeń (nie ma możliwości poznania tożsamości zgłaszającego)
  • szyfrowanie treści zgłoszeń, zapewnia zgodność procedur przyjmowania zgłoszeń z przepisami o ochronie danych i ich zabezpieczeniu
  • dwustronna, bezpieczna komunikacja sygnalista-firma i firma-sygnalista 
  • proste, przyjazne narzędzie do wdrożenia, nie wymaga umiejętności technicznych

W jaki sposób Sygnanet chroni tożsamość sygnalisty?

Serwer proxy anonimizujący kontakty z serwisem SYGNANET (nie tworzy logów, kontaktów, czyli nie rejestruje danych o transmisji i anonimizuje przekazane dane, tzn. usuwa dane identyfikujące nadawcę). Serwer SYGNANET nie zapisuje danych o odbieranych i wysyłanych transmisjach, podmienia IP na inny. Ochrona treści zgłoszenia przed wyciekiem: treść wraz z załącznikami jest szyfrowana i w takiej formie wysyłana do odbiorcy zgłoszeń (później archiwizowana). Dzięki temu mamy możlwiość w pełni bezpiecznej komunikacji pomiędzy stronami bez ujawniania tożsamości sygnalisty. 

Zapraszamy do kontaktu: biuro@netcomplex.pl


Załączniki: