Sygnanet

Kim jest Sygnalista?

Sygnalista jest osobą, która zgłasza (sygnalizuje) nieprawidłowości, które mają lub miały miejsce w pracy, środowisku zawodowym lub sytuacje, za które powinien być odpowiedzialny pracodawca. Sygnalista gra do wspólnej bramki, chce tylko pomóc, a jego zgłoszenie opierają się na dowodach. Dzięki działaniom sygnalisty wzrosła wykrywalność malwersacji oraz błędy w zarządzaniu.

Dlaczego właśnie Sygnanet?

Sygnanet jest to całkowicie anonimowy system, pozbawiony ryzyka oraz prosty w obsłudze. To najwygodniejszy system do przyjmowania komunikatów online. Produkt jest dedykowany zarówno firmom jak i organizacjom zatrudniającym więcej niż 50 osób, przede wszystkim uwzględniając branże fintech, banków, instytucji finansowych (niezależnie od liczby zatrudnionych - wymagania ustawy AML) oraz sektora publicznego.


Czym jest Sygnanet

  • indywidualny pane dla każdej firmy do w pełni anonimowego zgłaszania nieprawidłowości
  • panel administracyjny do zarządzania zgłoszeniami i komunikatami od sygnalistów

Sygnanet jest w pełni szyfrowanym rozwiązaniem chmurowym. Firmy i instytucje wykorzystują go do zarządzania anonimowymi komunikatami od pracowników, dostawców, kontrahentów. Dużą zaletą jest pełna zgodność z dyrektywą dotyczącej sygnalistów (anonimowy system z dwustronną komunikacją)


Cechy wyróżniające:

  • brak możliwości zdobycia informacji o zgłaszającym (anonimowość)
  • zgodność z przepisami o ochronie danych i ich zabezpieczaniu
  • zgłoszenia w formie dwustronnej komunikacji
  • intuicyjne wdrożenie i obsługa

Jak Sygnanet chroni tożsamość sygnalisty?

Anonimizacja połączenie z serwisem Sygnanet poprzez serwer proxy pozwala uwolnić kontakt od tworzenia logów czy rejestracji danych o transmisji. W pełni usuwa wszelkie dane identyfikujące sygnalistę. Sam serwer unika zapisu danych zarówno o odbieranych jak i wysłanych transmisjach oraz zmienia identyfikator IP. Wiadomość jest szyfrowana wraz z załącznikiem i przesyłana w niezmienionej formie do panelu odbiorcy co czyni system odpornym na wycieki danych. Umożliwia to pozostać sygnaliście pozostać bezpiecznym podczas komunikacji z pracodawcą.  Zapraszamy do kontaktu: biuro@netcomplex.pl


Załączniki: