Trend Micro ApexOne

TREND MICRO APEX ONE- zabezpieczenia punktów końcowych

Apex One jest kluczowym elementem pakietu Trend Micro ™ Smart Protection ™ Suites, umożliwiającym dodawanie funkcji bezpieczeństwa i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb organizacji w zakresie bezpieczeństwa. ApexOne, to połączenie zaawansowanych technik ochrony przed zagrożeniami dostarczanych przez architekturę z jednym agentem. Wyeliminuj luki w zabezpieczeniach w dowolnej aktywności użytkownika i na dowolnym punkcie końcowym.

Centralne monitorowanie i mechanizmy kontroli:

Całościowe zarządzanie zabezpieczeniami, przeglądanie i możliwość generowania raportów obejmujących warstw zintegrowanego systemu bezpieczeństwa za pomocą jednego narzędzia.

ikonografia przesyłu danych

Poszerzaj wgląd i możliwości kontroli w środowiskach lokalnych, chmurowych i hybrydowych.  

iconografika przedstawiająca licznik prędkości

Usprawniaj ochronę, ograniczaj złożoność i eliminuj redundancję.

iconografika żarówki ze znakiem wirusa

Zapewniaj dostęp do wiedzy o zagrożeniach, którą można wykorzystać w działaniu, z sieci Trend Micro™ Smart Protection Network™.

Kluczowe cechy rozwiązania ApexOne:
Automatyczne wykrywanie i reagowanie na różne zagrożenia, w tym złośliwe oprogramowanie typu ransomware;
Scentralizowana widoczność, kontrola wykrywania i reakcji punktu końcowego (EDR) oraz jego zarządzanie;

Lekki i intuicyjny interfejs typu „wszystko w jednym” dzięki oprogramowaniu jako usłudze (SaaS) i opcjom lokalnym;
Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i oprogramowaniem typu ransomware: system chroni punkty końcowe przed złośliwym oprogramowaniem, oprogramowaniem ransomware, złośliwymi skryptami i wieloma innymi zagrożeniami;
Możliwości wykrywania i reagowania: Opcjonalne narzędzie do badania, Trend Micro Endpoint Sensor i zarządzana usługa wykrywania i reagowania (MDR) są dostępne jako dodatki;
Najbardziej aktualne w branży produktu: Trend Micro Apex One Vulnerability Protection; wirtualnie usuwa luki w zabezpieczeniach, zanim łatka będzie dostępna lub możliwa do wdrożenia;
Scentralizowana widoczność i kontrola: W przypadku wdrożenia z Trend Micro Apex Central™ funkcjonalnościami można zarządzać za pomocą jednej konsoli;
Dostępne lokalnie lub jako usługa: pełna parzystość ochrony punktu końcowego produktu między nimi opcje wdrażania, dające elastyczność rozbudowy i ewolucji infrastruktury w razie potrzeby.

Endpoint Sensor

Kontekstowe dochodzenie i reakcja (EDR / XDR), rejestrowanie i raportowanie działań na poziomie systemu w celu szybkiej oceny ataków na pocztę e-mail, punkt końcowy i serwer;
Analiza po stronie serwera w poszukiwaniu wskaźników kompromisu (IoC) przy użyciu wielopoziomowych kryteriów, takich jak OpenIOC i YARA;
Szczegółowa analiza pierwotnej przyczyny (RCA) pokazuje źródło i rozprzestrzenianie się ataków;
Narzędzia do wyszukiwania zagrożeń wykorzystujące wskaźniki ataku (IoA) i reguły analizy behawioralnej;
Wykrywa i analizuje zaawansowane wskaźniki zagrożenia, takie jak ataki bez plików;
Szybka reakcja na zagrożenia, aby ograniczyć zakres wpływu i chronić wrażliwe dane przed ich utratą.

Vulnerability Protection

Wspierany przez światowej klasy badania podatności (DVLabs i ZDI)
Eliminuje narażenie na ryzyko z powodu brakujących poprawek i umożliwia łatanie we własnych ramach czasowych
Dostarcza poprawki krytyczne do starszych systemów operacyjnych, które nie są już chronione przez dostawcę
Skraca czas przestoju w celu odzyskania danych dzięki stopniowej ochronie przed atakami zero-day
Obniża potencjalne ryzyko prawne poprzez poprawę zgodności bezpieczeństwa danych
Zwiększa ochronę zapory ogniowej dla zdalnych i mobilnych punktów końcowych dla przedsiębiorstw
Ochrona przy minimalnym wpływie na przepustowość sieci, wydajność pracy użytkownika

Trend Micro Apex One Application Control

Zapobiega uszkodzeniom w wyniku niepożądanych / nieznanych aplikacji (pliki wykonywalne, biblioteki DLL i inne pliki PE).
Elastyczne, dynamiczne zasady i możliwości umieszczania na białej liście / czarnej liście zmniejszyć narażenie na atak.
Pozwala użytkownikom instalować aplikacje oparte na zmiennych opartych na reputacji (rozpowszechnienie, wykorzystanie i dojrzałość).
Zapewnia globalną i lokalną analizę zagrożeń w czasie rzeczywistym w oparciu o dobro dane dotyczące reputacji plików.
Kategoryzuje aplikacje i zapewnia aktualizacje za pośrednictwem naszego Trend Micro Certyfikowana usługa bezpiecznego oprogramowania.
Zasięg wstępnie skategoryzowanych aplikacji, które można wybrać nasz katalog aplikacji.
Widoczność i zarządzanie polityką za pośrednictwem Trend Micro Apex Central
Łączy się z dodatkowymi warstwami bezpieczeństwa w celu lepszego skorelowania danych i częściej powstrzymuj zagrożenia.

 

 

Zalety zintegrowanego rozwiązania DLP
Natychmiastowe wdrożenie rozwiązania DLP zapewniające pełną przejrzystość i kontrolę nad danymi.
Implementowanie mechanizmów zapewniających ochronę, widoczność i możliwość egzekwowania
Oszczędność na wdrażaniu i konserwacji w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami do ochrony przed utratą danych
Identyfikacja i monitorowanie danych oraz zapobieganie ich utracie — w sieci i poza nią
Informuj pracowników o ryzykownych zachowaniach lub — w razie potrzeby — egzekwuj środki kontroli użytkownika

Trend Micro™ Endpoint Encryption szyfruje dane na różnego rodzaju urządzeniach — komputerach PC i Mac, laptopach i komputerach stacjonarnych, dyskach USB i innych nośnikach przenośnych. Występuje w postaci samodzielnego agenta, który umożliwia pełne szyfrowanie dysków, plików/folderów i nośników przenośnych, dzięki czemu pozwala zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi i wykorzystaniu prywatnych informacji.

  • Zaawansowane opcje z zakresu raportowania i kontroli;
  • Integracja z narzędziami administracyjnymi i usługą Active Directory;
  • Uwierzytelnianie przed uruchomieniem systemu;
  • Obsługa skonsumeryzowanego środowiska;
  • Uproszczenie zdalnego zarządzania urządzeniami;
  • Niższy całkowity koszt posiadania dzięki scentralizowanej administracji zasadami i przejrzystemu zarządzaniu kluczami szyfrowania;
  • Maksymalizacja zasięgu platformy w celu umożliwienia szyfrowania danych i urządzeń.
Trend Micro™ Endpoint Encryption

 Zapewnia prywatność danych, szyfrując dane przechowywane w punktach końcowych.
Zapewnia szyfrowanie całego dysku, szyfrowanie folderów i plików oraz szyfrowanie nośników wymiennych.
Automatyzuje zarządzanie danymi za pomocą samoszyfrujących dysków twardych.
Szyfruje dane w określonych plikach, udostępnionych folderach i nośnikach wymiennych.
Ustawia szczegółowe zasady kontroli urządzeń i zarządzania danymi.
Zarządza Microsoft BitLocker i Apple FileVault.
Integracja z narzędziami administracyjnymi i usługą Active Directory.
Ujednolicona widoczność i wdrażanie zasad z innych produktów firmy Trend Micro dzięki integracji z konsolą Control Manager.
Maksymalizacja zasięgu platformy w celu umożliwienia szyfrowania danych i urządzeń.

Kompleksowa ochrona danych na komputerach Mac i PC, laptopach i komputerach stacjonarnych, nośnikach przenośnych i urządzeniach mobilnych.