Eset Cloud

eset CLOUD OFFICE SECURITY

Rozwiązanie gwarantuje pełną ochronę aplikacji Microsoft 365, poczty elektronicznej oraz danych w chmurze. Chroni przede wszystkim przed szkodliwym oprogramowaniem, spamem, atakami phishingowymi. Zarządzanie usługą jest bardzo intuicyjne, proste, odbywa się w chmurze przy pomocy konsoli. 

Zalety:

 • bezpieczeństwo aplikacji w chmurze 
 • zapewnienie ciągłości biznesowej 
 • pełna automatyzacja i konsola chmurowa
 • minimalizuje negatywny wpływ spamu na produktywność pracowników
 • zapobiega wykorzystywaniu zewnętrznej przychodzącej poczty e-mail jako kanału do przeprowadzania ataków ukierunkowanych 

Funkcje:

 • ochrona usługi Exchange Online
 • ochrona usługi One Drive For Business
 • chmurowa konsola zarządzania

Jak działa ESET CLOUD OFFICE SECURITY?eset PROTECT CLOUD 

Pozwala na zarządzanie bezpieczeństwem firmy bez konieczności zakupu, instalacji dodatkowego sprzętu. 

Konsola ESET Protect Cloud Web Console umożliwia wprowadzanie produktów ESET, weryfikację konfiguracji, zarządzanie zadaniami i politykami, pełny monitoring stanów, raportowanie, szybkie reakcje na incydenty. 

Funkcjonalności:

 • ESET Full Disk Encryption for macOS (EFDE) - EFDE to licencjonowane rozwiązanie umożliwiające pełne szyfrowanie dysku FDE na komputerach macOS, który jest zsynchronizowany z ESET PROTECT Cloud (poza serwerami). Istnieje możliwość inicjowania/wdrożenia jednym kliknięciem a także zarządzania szyfrowaniem z jednego panelu.
 • CloudMDM - możliwość zarządzania mobilnymi urządzeniami z systemem Android. 
 • zwiększony limit zarządzanych urządzeń - do 10 000 urządzeń.

Wspierane produkty ESET dla konsoli Eset Protect Cloud:

ESET Endpoint Security for Windows 6.5+
ESET Endpoint Antivirus for Windows 6.5+
ESET Endpoint Security for OS X 6.4+
ESET Endpoint Antivirus for OS X 6.4+
ESET File Security for Linux 7.x+
ESET Endpoint Antivirus for Linux 7.x+
ESET File Security for Windows Server 6.5+
ESET Mail Security for Microsoft Exchange 6.5+
ESET Security for Microsoft SharePoint 6.5+
ESET Mail Security for IBM Domino Server 6.5+
ESET Full Disk Encryption
ESET Security for Android 2.x

Jesteś zainteresowany produktem? Skontaktuj się z nami! 

Napisz do nas


Załączniki: