Trend Micro XDR

Wykrywaj więcej zagrożeń z globalnym centrum analizy i wykrywania zagrożeń w pakiecie

Trend Micro XDR aplikuje najbardziej zaawansowane narzędzia sztucznej inteligencji uzupełnionej o analizę ekspercką najlepszych specjalistów od cyberzagrożeń na świecie. W ten sposób dane zbierane z sensorów rozmieszczonych w całej sieci pozwalają na generowanie bardziej trafnych alertów i zmniejszenie współczynnika False Positive. Centrum bezpieczeństwa Trend Micro stale monitoruje sieć i aktualizuje polityki bezpieczeństwa, dzięki czemu sztuczna inteligencja może pokazać pełnię swoich możliwości.

Dzięki połączeniu technik uczenia maszynowego i ludzkiej wiedzy oraz doświadczenia możesz wykrywać ataki znacznie wcześniej i zwalczać je jeszcze skuteczniej.

Szerszy kontekst to lepsze zrozumienie tego, co dzieje się w Twojej sieci.

XDR zbiera i koreluje dane zebrane z całej sieci, od stacji końcowych poprzez pocztę e-mail, serwer, środowiska chmurowe oraz urządzenia sieciowe. Pozwala to osiągnąć widoczność i poziom analizy niemożliwy do osiągnięcia tradycyjnymi metodami.

Dzięki szerszemu kontekstowi analizy z pozoru nieszkodliwe zdarzenia nabierają nowego znaczenia. Pojedyncze incydenty mogą być częścią większego ataku. Trend Micro XDR umożliwia wykrycie naruszeń bezpieczeństwa, zanim atakujący wyrządzą poważne szkody.

Trend Micro pozwala skończyć z chaosem nawarstwiających się w silosach danych, których nie sposób połączyć w spójny obraz sieci.

XDR ułatwia
i podnosi jakość
badań
zagrożeń
i przyśpiesza
reagowanie
na nie.Miejscowa analiza pozwala odtworzyć przebieg ataku w poszczególnych poziomach zabezpieczeń.

Możliwość badania podstawowych przyczyn, przedstawienia profilu dokonanego ataku (w tym MITRE ATT&CK TTPs) oraz rozpoznawać szkódy we wszystkich zasobach.

Możliwość reagowania w czasie rzeczywisty oraz przeglądanie działań z jednego miejsca. 

 

Odpowiadaj na zagrożenia szybciej dzięki uproszczonej strukturze.

Uproszczony proces wykrywania zagrożeń i odpowiedzi na nie pozwala pokonać ograniczenia, z którymi zmagają się działy IT.

Dowiedz się jak dzięki jednej platformie uzyskać alerty o najwyższym priorytecie, bez fałszywych alarmów, które odwracają Twoja uwagę od tego co naprawdę zagraża Twojemu przedsiębiorstwu.

Skonsolidowane dane pozwalają wykryć ataki, które rozgrywają się w wielu warstwach sieci jednocześnie. Eksperci Trend Micro wspomagają Twój dział cyberbezpieczeństwa w analizie zdarzeń dzięki dostępowi do danych zbieranych na całym świecie.

 

Załączniki: