Veeam backup

 

Ciągła dostępność i działanie bez zbytecznych przerw to spełnienie oczekiwań milionów użytkowników. Rozwiązania Veeam pomagają spełnić te oczekiwania. Zapewnienie ciągłej dostępności, czy to aplikacji czy danych umieszczonych w chmurze, sprawna transformacja cyfrowa, analizy i wgląd w przeprowadzane procesy to narzędzia udostępniane przez Veeam - firmom i przedsiębiorstwom każdego rozmiaru. Przy wykorzystaniu  technologii stosowanych we współczesnych data center, znajomości potrzeb i mechanizmów działania wirtualizacji, pamięci masowej i chmury, Veeam pomaga zredukować ryzyko utraty czy przerw oraz zmniejszyć nakłady finansowe. Zaimplementowanie Veeam w przedsiębiorstwie zapewnia mu działanie bez przestojów! Rozwiązania Veeam zostały umieszczone w Magic Quadrant Gartnera w najbardziej cenionym kwadracie Liderów w kategorii Data Center Backup and Recovery Solutions z 2017 roku.


Veeam Backup Essentials 

(małe firmy) mniej niż 250 pracowników

Pakiet Veeam Backup Essentials jest przeznaczony dla małych form, które zatrudniają poniżej 250 pracowników. Oferuje identyczny zestaw funkcji jak Veeam dedykowany dużym przedsiębiorstwom: Availability Suite, oczywiście przy ograniczonych kosztach. Pakiet udostępnia bardzo wydajne, proste w obsłudze, przystępne cenowo funkcje do tworzenia kopii zapasowych, monitorowania, odzyskiwania, raportowania przeznaczone do obciążeń zarówno wirtualnych jak i fizycznych czy chmurowych. To backup środowisk: VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, serwerów Windows, Linux, urządzeń NAS, obciążeń AWS i wiele innych. 

Komponenty i funkcje Veeam Backup Essentials:
Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

 • Niezawodny backup - stwórz kopie zapasowe dowolnych obciążeń, zmniejsz czas trwania backupu i koszty operacyjne.
 • Szybkie odzyskiwanie - zagwarantuj niskie wartości przewidzianego czasu odzyskiwania (RTO), szybko przywróć pliki przy pomocy maszyn wirtualnych, urządzeń NAS oraz aplikacji.
 • Bezpieczna replikacja - replikacja opierająca się na obrazach, bardzo sprawne odzyskiwanie po awarii (szybkość, bezpieczeństwo, dostępność).
 • Wydajny backup urządzeń NAS - nowe, ulepszone funkcje.
 • Przenośność w chmurze - możliwość dowolnej migracji obciążeń, odzyskiwania na platformie AWS lub Microsoft Azure, jednoczesna ochrona kopii zapasowych przed niepożądanymi atakami.
 • Monitorowanie, ostrzeganie, raportowanie - inteligentne monitorowanie w trybie 24.7.365 wraz z pełnymi raportami i alarmami.

Veeam Availability Suite v10A

(średnie i duże przedsiębiorstwa)

Pakiet Veeam Availability Suite v10A prezentuje funkcje ochrony danych nowej generacji, dzięki temu zwiększa się dostępność i przenośność danych, istnieje także możlwiość rozbudowy środowiska. Backup chroni nowoczesne obciążenia na naprawdę dużą skalę, przy pomocy rozszerzonych mechanizmów które obejmują nieusestymatyzowane dane w pamięci NAS, udostępniając macierzyste funkcje i odzyskiwanie na platformie AWS. Ponadto wzmacnia zabezpieczenia dzięki funkcji blokady obiektów S3, która zapewnia niezmienność kopii zapasowych oraz umożliwia integrację z produktami partnerów ekosystemu dzięki interfejsom API. Rozwiązanie pomaga zaoszczędzić czas, obniżyć koszty, realizować zamierzone cele. 

Funkcje Veeam Availability Suite v10A

 • Lepszy backup
  - wzmocniony backup danych SAP i Oracle. Dzięki równoległemu strumieniu kopii zapasowych z łatwością zrealizujesz swoje cele dotyczące backupu baz danych SP HANA oraz Oracle
  - więcej dla Linuxa - zwiększ skalowalność, ochraniaj linuxowe bazy MySQL, PostgreSQL
  - reguła 3-2-1 - przeciwdziałaj lukom, które powodują utratę danych, realizuj regułę dzięki automatycznej lokalizacji zewnętrznej
 • Szybsze odzyskiwanie 
  - odzyskiwanie dowolnych danych do środowiska vSphere - łatwe odzyskiwanie i migracja danych, możliwość natychmiastowego odzyskania dowolnej kopii zapasowej Veem (środowisko VMware vSphere)
  - elastyczne odzyskiwanie bez Oracle - użyj narzędzia RMAN by opublikować, wyeskportować, przekierować bazę danych Oracle  
  - zdumiewająca szybkość - migawki, czyli zerowywpływ na środowisko produkcyjne, obejmujące backup dzienników i odzyskiwanie granularne 
 • Inteligentniejsze dane 
  - kontrola nad środowiskiem Nutanix AHV - ochraniaj obciążenia Nutanix AHV
  - dane plikowe w centrum uwagi - zacznij lepiej planować, korzystać z pamięci masowej dzięki wiedzy na temat danych NAS
  - uwalnianie potencjału danych - twórz kopie zapasowe Veeam by ponownie wykorzystać dane, ekspoloruj, analizuj zabezpieczenia przy pomocy intrefejsów API
  - niższe koszty - zmniejsz koszty związane z przesyłem danych z chmury i migracji poprzez pieczętowanie kopii zapasowych, zapobiegając nowym operacjom zapisu do momentu aż dane osiągną określony wiek

 

Veeam Backup & Replication 

Veeam Backup & Replication udostępnia przejrzystą konsolę zarządzania, z poziomu której można dbać o dostępność wszystkich obciążeń, czy to dotyczących urządzeń fizycznych, wirtualnych czy chmurowych. Backup&Replication gwarantuje dokładny, wydajny backup oraz błyskawiczne, niezawodne odzyskiwanie dowolnych aplikacji oraz danych. To kompleksowe, elastyczne, niezawodne rozwiązanie. Dbanie o ochronę i zapobieganie atakom ransomw nie musi być już dłużej problemem.

Funkcje Veeam Backup & Replication:

 • Niezwodny backup - bezawaryjne tworzenie kopii zapasowych dowolnych obciążeń, skrócony czas backupu, obniżenie kosztów eksploatacyjnych dzięki elastyczności.
 • Szybkie odzyskiwanie - błyskawiczne przywracanie plików, maszyn wirtualnych, urządzeń NAS oraz aplikacji z zachowaniem niskich wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO).
 • Przenośność danych w chmurze - tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie, migrowanie dowolnych obciążeń do i z platformy AWS lub Microsoft Azure w macierzystym formacie aby w pełni zabezpieczyć dane przed atakami.
 • Inteligentne ponowne wykorzystanie danych - wykorzystaj dane zapisane w kopiach zapasowych by zadbać o bezpieczeństwo, zgodność z przepisami, odzyskiwanie, skuteczne aktualizacje, podejmowanie świadomych decyzji.
 • Bezpieczna replikacja - replikacja oparta na obrazach, usprawnione odzyskiwanie po awarii, zwiększenie szybkości, bezpieczeństwa i dostępu
 • Inteligentne przechowywanie - szybko twórz kopie zapasowe i repliki migawek przy użyciu pamięci masowej dowolnego producenta.

Veeam ONE

Rozwiązanie Veeam ONE daje wgląd w obecne obciążenia fizyczne, wirtualne i chmurowe. Monitorowanie i ostrzeganie przed ewentualnymi problemami z komputerami, maszynami wirtualnymi, fizycznymi serwerami czy zasobami przechowanymi w chmurze. Wchodzi w skład pakietu Veeam Avaliability Suite. Obsługuje rozwiązanie: Veeam Backup & Replication™, agenty Veeam oraz platformy VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV.

Funkcje:

 • Proaktywne ostrzeganie - proaktywne przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom.
 • Inteligentna automatyzacja i diagnostyka - obniżenie kosztów, skrócenie czasu poświęcanego na rozwiązywanie  problemów dotyczących infrastruktury i kopii zapasowych.
 • Obciążenia zwrotne a także rozliczenia - oszczędność czasu wraz ze zmniejszeniem złożoności planowania, przy pomocy kalkulowania kosztów zasobów obliczeniowych oraz pamięci masowej w rozbiciu na grupy/użytkowników.
 • Monitorowanie oraz raportowanie - dostępny 24.7 bieżący wgląd w środowisko backupu, środowiska fizyczne, wirtualne.
 • Planowanie i prognozowanie mocy obliczeniowych - usunięcie domysłów z procesów prognozowania przyszłych potrzeb związanych z infrastrukturą, planowaniem zakupów pamięci masowej.
 • Nadzór, zgodność z przepisami - obniżenie ryzyka dzięki pewności, że dane są zawsze zgodne z przepisami, zasadami oraz wolne od naruszeń np. złośliwe ataki ransomware.

     Net Complex - Silver Reseller Veeam

Skontaktuj się z nami w celu przedstawienia oferty, zapraszamy!


Załączniki: