WebTitan

Rozwiązania WebTitan służą do kontroli ruchu sieciowego. To rozwiązanie filtrujące treści sieci Web, pozwalające na monitorowanie, kontrolowanie oraz ochronę przed zagrożeniami online. Przeznaczony dla firm i użytku domowego. Szczególnie dedykowany przedsiębiorstwom, którym zależy na zabezpieczeniu przed atakami płynącymi z niebezpiecznych stron www, uczelniom, szkołom, w których interesie leży, aby ograniczyć dostęp uczniów, studentów do stron z nieadekwatną treścią oraz dla instytucji rządowych, które z powodu przetwarzanych danych szczególnie muszą dbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo użytkowników oraz ograniczyć koszty związane z przepustowością. WebTitan for Service Providers przeznaczony jest dla dostawców usług internetowych, MSP, dostawców usług Wi-Fi oraz dystrybutorów.

WebTitan Gateway

WebTitan Gateway pozwala zdefiniować, które strony i jakie treści mają być dostępne dla użytkowników sieci, a które mają zostać zablokowane. Reguły można tworzyć dla określonych grup lub pojedynczych użytkowników. Korzyści, jakie przynosi posługiwanie się nim to ochrona przed złośliwymi kodami, na które można napotkać w sieci, ochrona przed atakami oraz sprawowanie kontroli nad przepustowością łącza. Wdrożenie rozwiązania nie sprawia żadnych problemów, dodatkową zaletą jest świetna integracja z zastaną infrastrukturą. Web Titan generuje wieloaspektowe raporty dotyczące używania Internetu w firmie.

Cechy WebTitan Gateway:

 1. blokowanie stron i aplikacji niepożadnych przez firmę
 2. łatwe wdrożenie
 3. dostęp do wieloaspektowych raportów
 4. ochrona antywirusowa
 5. kontrola treści po słowach klucozwych i załącznikach
 6. panel administracyjny dostępny przez www
 7. filtrowanie adresów www m.in. za pomocą zdefiniowanych kategorii
 8. serwer proxy
 9. integracja LDAP i NTML
 10. automatyczne aktualizacje oprogamowania ochronnego

WebTitan Cloud

WebTitan Cloud pozwala na filtrowanie treści stron www w oparciu o chmurę. WebTitan Cloud porównuje zapytania DNS z utworzonymi politykami, odpowiednio zezwalając na dostęp do konkretnego URL lub blokując go. Przekierowanie takie, wysyłające pytanie DNS do serwerów WebTitan pozwala na eliminację opóźnień i gwarantuje łatwe wdrożenie i konfigurację.

Cechy WebTitan Cloud:

 1. oparty na technologii chmury
 2. filtrowanie stron www w oparciu o 53 kategorie
 3. możliwe do zastosowania wyjątki od reguł filtrowania, nazywanymi kluczami chmury
 4. zapewnianie ochrony przed wirusami i phishingiem
 5. łatwa instalacja i zarządzanie
 6. zarządzanie politykami
 7. tworzenie raportów, wgląd w przeglądane treści www
 8. Identyfikacja i raporty dotyczące indywidualnych użytkowników

WebTitan for Service Providers

WebTitan for Service Providers to usługa działająca w chmurze, zapewniająca prostą w użytkowaniu kontrolę treści www. Działa na zasadzie przekierowywania DNS na serwery WebTitan. Oparcie kontroli ruchu sieciowego swojej firmy na  WebTitan for Service Providers gwarantuje proste wdrożenie, intuicyjną konfigurację i eliminacje opóźnień. Webtitan może działać w chmurze znajdującej się na terenie Polski oraz  na serwerach baz danych posiadanych przez dostawcę usług internetowych.

Cechy WebTitan for Service Providers:

 1. obsługa wielu klientów
 2. scentralizowane zarządzanie wszystkimi kontami
 3. filtrowanie url w oparciu o 53 kategorie
 4. tworzenie raportów, wgląd w czasie rzeczywistym w przeglądane treści www
 5. łatwa integracja z istniejącym systemem za pomocą API
 6. usługa działająca w chmurze, hostingowana w chmurze TitanHq lub przez dostawcę usług internetowych
 7. ochrona antywirusowa i antyphishingowa
 8. tworzenie dowolnych polityk
 9. tworzenie wyjątków od zasad filtrowania - kluczy chmury
 10. czytelny interfejs, łatwy dostęp do zarządzania politykami i tworzenia raportów

Załączniki: