Czas czytania: 2 min

Cybersecurity Mesh Model – Zgodnie z definicją Gartnera, to innowacyjne podejście architektoniczne do skalowalnej, elastycznej i niezawodnej kontroli cybernetycznej. Umożliwia rozproszonym przedsiębiorstwom wdrażanie i rozszerzanie zabezpieczeń tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

cybersecurity-mesh-model

Cybersecurity Mesh – rozwiązanie dla osób pracujących zdalnie?

Pandemia COVID-19 przyśpieszyła trwający już od wielu lat proces przekształcania cyfrowego przedsiębiorstwa. Większość organizacyjnych zasobów cybernetycznych już na ten moment, znajduje się poza tradycyjnymi fizycznymi i logicznymi perymetrami bezpieczeństwa. Technologia “Cybersecurity Mesh” przyszłościowo ma być najbardziej praktycznym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczny dostęp do zasobów oraz aplikacji chmurowych.

Praca zdalna staje się nową normalnością, przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na taką bądź hybrydową formę pracy. Wraz z coraz szerszym rozproszeniem środowisk, wzrasta zagrożenie cybernetyczne.
Zapewnienie niezawodnej, elastycznej i skalowalnej kontroli bezpieczeństwa cybernetycznego staje się obecnie koniecznością dla wszystkich przedsiębiorstw.

Solidna siatka bezpieczeństwa cybernetycznego umożliwia zdefiniowanie granicy bezpieczeństwa wokół obiektu lub tożsamości osoby. Ta strategia bezpieczeństwa umożliwia elastyczne, modułowe podejście do bezpieczeństwa poprzez centralizację polityki i dystrybucję jej egzekwowania.

Jak to działa?

Rozwój koncepcji Cybersecurity Mesh może być rozwiązaniem, zapewniającym bezpieczeństwo wrażliwych danych w czasach wzmożonej pracy zdalnej. Cybersecurity Mesh to szersze pojęcie, które obejmuje większą sieć węzłów. Dokładniej, Cybersecurity Mesh polega na zaprojektowaniu i wdrożeniu infrastruktury bezpieczeństwa IT, która nie skupia się na budowaniu pojedynczego “perymetru” wokół wszystkich urządzeń lub węzłów sieci IT, ale zamiast tego tworzy mniejsze, indywidualne perymetry wokół każdego urządzenia lub punktu dostępu. Tworzy to modularną i bardziej elastyczną architekturę bezpieczeństwa obejmującą fizycznie różne punkty dostępu do sieci. Rozwój architektury zero-trust z pewnością przynosi efekty, w końcu jest idealne do adaptacji podczas ciągle pojawiających się nowych zagrożeń w sieci.

A co mówi Gartner?

Gartner przewiduje że w ciągu najbliższych pięciu lat cybersecurity mesh znajdzie swoje zastosowanie w blisko połowie rynku. Dostęp do danych będzie oparty w całości na tożsamości oraz powiązanych z nią poziomach dostępu. Takie podejście sprawi że niezależnie od lokalizacji oraz tego dokąd dane się przemieszczają będzie możliwe egzekwowanie zbudowanych przez nas polityk bezpieczeństwa. Ponieważ coraz więcej zasobów korporacyjnych ulega cyfryzacji, a organizacje przenoszą się całkowicie do środowisk chmurowych, siatka bezpieczeństwa cybernetycznego zapewni wyższy poziom ochrony niż większość fizycznych granic.

Podsumowując

Planując wdrożenie siatki bezpieczeństwa w architekturze powinniśmy zacząć od początkowych etapów. Prace powinny zostać zlecone już na etapie planowania, aby zapewnić możliwie najlepszy rezultat. Rozwiązanie oferuje bardziej elastyczne, solidne i modułowe podejście do bezpieczeństwa sieci. Takie modułowe podejście pozwala na lepszą analizę i utrzymanie sieci osobom zarządzającym. Takie podejście zapobiega zwiększaniu zasięgu w sieci przez potencjalnego włamywacza.

 

Źródło: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021

Dodaj komentarz