Główna,Nowe technologie

Rodzaje szyfrowanych danych

Czas czytania: 3 min

Szyfrowanie jest krytycznym narzędziem, którego firmy takie jak Twoja używają do ochrony danych, nawiązywania zaufania i utrzymywania zgodności z przepisami. Niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, szyfrowanie jest używane w prawie każdej cyfrowej interakcji biznesowej. W rzeczywistości, po kliknięciu linku, aby przeczytać ten artykuł, przeglądarka internetowa użyła algorytmy szyfrowania danych, aby zapewnić bezpieczne połączenie z naszą witryną.

Czym jest szyfrowanie danych

Oprogramowanie szyfrujące konwertuje duże ilości danych na tajemniczy tekst lub liczby za pomocą algorytmów. Tylko osoby lub systemy z kluczem deszyfrującym mogą odszyfrować zaszyfrowane dane.

Klucz czterobitowy używa kombinacji 2^4 (tj. 2 do potęgi 4). Oznacza to, że klucz czterobitowy ma tylko 16 możliwych kombinacji, co sprawia, że klucz jest łatwy do odgadnięcia, a tym samym niepewny. Dlatego obecny standard to 256-bitowy klucz, który wykorzystuje 2 ^ 256 możliwych kombinacji, 78-cyfrową liczbę, która powoduje bardzo silne szyfrowanie. Aby było jasne, kiedy mówimy o sile klucza, zasadniczo mówimy o tym, jak dobrze może wytrzymać atak typu “brutalnej siły”, w którym haker próbuje każdej możliwej kombinacji znaków, aby odgadnąć właściwą kombinację. Im więcej możliwych kombinacji, tym dłużej potrwa atak brutalną siłą niektóre sposoby i metody szyfrowania danych są

Sposoby i metody szyfrowania danych

Istnieją dwa rodzaje szyfrowania danych w powszechnym użyciu: szyfrowanie symetryczne i asymetryczne. Nazwa pochodzi od tego, czy ten sam klucz jest używany do szyfrowania i odszyfrowywania. Do tego grona można także zaliczyć szyfrowanie hybrydowe łączące te dwa algorytmy szyfrowania danych.

Szyfrowanie symetryczne

Szyfry z kluczem symetrycznym używają tego samego tajnego klucza do szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości lub pliku. Chociaż szyfrowanie kluczem symetrycznym jest znacznie szybsze niż szyfrowanie asymetryczne, nadawca musi wymienić klucz szyfrowania z odbiorcą, zanim będzie mógł go odszyfrować. Ponieważ firmy muszą bezpiecznie dystrybuować i zarządzać ogromnymi ilościami kluczy, większość usług szyfrowania danych dostosowała się i używa asymetrycznego algorytmu do wymiany tajnego klucza po użyciu algorytmu symetrycznego do szyfrowania danych.

Szyfrowanie asymetryczne

Z drugiej strony kryptografia asymetryczna wykorzystuje dwa różne klucze, jeden publiczny i jeden prywatny. Klucz publiczny, jak nazywa wskazuje, może być udostępniany wszystkim, ale klucz prywatny musi być chroniony. Algorytm Rivest-Sharmir-Adleman (RSA) to kryptosystem szyfrowania kluczem publicznym, który jest szeroko stosowany do zabezpieczania poufnych danych, zwłaszcza gdy są wysyłane przez niezabezpieczoną sieć, taką jak Internet. Popularność algorytmu RSA wynika z faktu, że zarówno klucze publiczne, jak i prywatne mogą szyfrować wiadomość, aby zapewnić poufność, integralność, autentykacje oraz elektroniczną komunikacje czy podpisy cyfrowe.

4 najpopularniejsze metody szyfrowania

Oto niektóre sposoby i metody szyfrowania danych, które mogą być używane w różnych narzędziach szyfrowania:

1. Zaawansowany standard szyfrowania (AES)

Advanced Encryption Standard to algorytm szyfrowania symetrycznego, który szyfruje stałe bloki danych (128 bitów) naraz. Używane do szyfrowania tekstu mogą mieć długość 128, 192 lub 256 bitów. Klucz 256-bitowy szyfruje dane w 14 rundach, klucz 192-bitowy w 12 rundach, a klucz 128-bitowy w 10 rundach. Każda runda składa się z kilku etapów zastępowania, transpozycji, mieszania tekstu jawnego i innych. Ten standard szyfrowania jest obecnie najczęściej stosowanymi metodą szyfrowania, zarówno w przypadku danych na dyskach, jak i przesyłanych danych.

2. Rivest-Shamir-Adleman (RSA)

Rivest-Shamir-Adleman to algorytm szyfrowania asymetrycznego, który opiera się na faktoryzacji iloczynu dwóch dużych liczb pierwszych. Tylko ktoś ze znajomością tych numerów będzie w stanie pomyślnie rozszyfrować wiadomość. Często dwa oddzielne punkty końcowe używają RSA do przesyłania danych (np. Połączeniami internetowymi), ale działa powoli, przy dużych ilościach danych.

Często dwa oddzielne punkty końcowe używają RSA do przesyłania danych

3. Potrójny DES (standard szyfrowania danych)

Triple DES to szyfrowanie symetryczne i zaawansowana forma metody DES, która szyfruje bloki danych za pomocą klucza 56-bitowego. Triple DES stosuje algorytm szyfrowania DES trzy razy do każdego bloku danych. Potrójny DES jest powszechnie używany do szyfrowania kodów PIN, atm i haseł systemu UNIX.

4. Twofish

Twofish to bez licencyjna metoda szyfrowania, która szyfruje bloki danych o długości 128 bitów. Jest uważany za następcę 64-bitowej metody szyfrowania Blowfish oraz za bardziej wszechstronne rozwiązanie niż jego wyspecjalizowany następca, Threefish. Twofish zawsze szyfruje dane w 16 rundach, niezależnie od rozmiaru klucza. Chociaż działa wolniej niż AES, metoda szyfrowania Twofish jest nadal bardziej popularna niż inne rodzaje szyfrowania danych.

Dodaj komentarz