Bezpieczeństwo IT - metody ochrony,Cloud,Główna,Poradnik bezpieczeństwa IT

7 grzechów głównych bezpieczeństwa w chmurze. Poradnik dla MŚP

Czas czytania: 3 min

7 grzechów głównych bezpieczeństwa w chmurze

Chmura obliczeniowa stała się integralną częścią współczesnego cyfrowego krajobrazu. Coraz więcej firm korzysta z infrastruktury IT, platform i oprogramowania w chmurze (IaaS, PaaS i SaaS) zamiast tradycyjnych konfiguracji lokalnych. Szczególnie dla małych i średnich firm (MŚP) chmura stanowi atrakcyjną opcję, umożliwiając wyrównanie szans z większymi rywalami, zwiększając elastyczność biznesową i zapewniając szybką skalowalność bez nadmiernych kosztów.

Według raportu Flexera “2024 State of the Cloud Report”, 53% globalnych MŚP deklaruje roczne wydatki na chmurę przekraczające 1,2 mln USD, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 38% w roku poprzednim.

Jednak cyfrowa transformacja wiąże się również z pewnym ryzykiem. Bezpieczeństwo (72%) i zgodność z przepisami (71%) to najczęściej wymieniane wyzwania związane z chmurą, z jakimi borykają się MŚP.

Pierwszym krokiem do sprostania tym wyzwaniom jest zrozumienie głównych błędów popełnianych przy wdrażaniu chmury.

7 grzechów głównych bezpieczeństwa w chmurze popełnianych przez MŚP:

Postawmy sprawę jasno, poniższe błędy nie dotyczą wyłącznie małych i średnich firm. Nawet największym i najlepiej wyposażonym przedsiębiorstwom zdarza się zapomnieć o podstawach. Jednak eliminując te niedociągnięcia, organizacja może poczynić ogromne postępy w kierunku optymalizacji wykorzystania chmury bez narażania się na potencjalnie poważne ryzyko finansowe lub reputacyjne.

 1. Brak uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA): Statyczne hasła są łatwe do złamania. MFA dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa, utrudniając atakującym dostęp do aplikacji i danych. Rozważ również alternatywne metody uwierzytelniania, takie jak uwierzytelnianie bezhasłowe.

 2. Zbyt duże zaufanie do dostawcy usług w chmurze (CSP): Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w chmurze jest podzielona między klienta a CSP. Chociaż CSP odpowiada za większość bezpieczeństwa w przypadku SaaS, warto zainwestować w dodatkowe mechanizmy kontroli.

 3. Brak kopii zapasowych: Nie opieraj się na kopiach zapasowych oferowanych przez CSP. Zawsze twórz własne kopie zapasowe, aby chronić się przed utratą danych i przestojami.

 4. Brak regularnej aktualizacji: Brak aktualizacji naraża chmurę na luki w zabezpieczeniach. Zarządzanie poprawkami to kluczowa praktyka bezpieczeństwa, niezbędna zarówno w chmurze, jak i lokalnie.

 5. Błędna konfiguracja chmury: Złożoność konfiguracji chmury może prowadzić do błędów, takich jak udostępnianie pamięci masowej osobom trzecim lub pozostawianie otwartych portów. Dokładnie skonfiguruj chmurę, aby zapewnić bezpieczeństwo.

 6. Brak monitorowania ruchu w chmurze: Ciągłe monitorowanie jest niezbędne do szybkiego wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

 7. Brak szyfrowania danych: Szyfruj dane w spoczynku i podczas przesyłania, aby chronić je przed kradzieżą i nadużyciami.

Jak właściwie zabezpieczyć chmurę?

Pierwszym krokiem do uporania się z tymi zagrożeniami bezpieczeństwa w chmurze jest zrozumienie, gdzie leżą obowiązki użytkownika, a które obszary będą obsługiwane przez dostawcę usług hostingowych. Następnie należy podjąć decyzję, czy ufać natywnym mechanizmom kontroli bezpieczeństwa w chmurze dostawcy usług hostingowych, czy też rozszerzyć je o dodatkowe produkty innych firm.

Rozważ następujące kwestie:

 • Zrozum podział obowiązków między użytkownikiem a CSP.
 • Rozważ rozszerzenie mechanizmów bezpieczeństwa CSP o dodatkowe rozwiązania innych firm.
 • Zainwestuj w rozwiązania bezpieczeństwa dla poczty e-mail, pamięci masowej i aplikacji w chmurze.
 • Dodaj narzędzia XDR/MDR do szybkiego reagowania na incydenty.
 • Wdróż program łatania oparty na ryzyku i zarządzaniu zasobami.
 • Szyfruj dane w spoczynku i w tranzycie.
 • Zdefiniuj jasną politykę kontroli dostępu: silne hasła, MFA, zasady najmniejszych przywilejów, ograniczenia IP.
 • Rozważ podejście Zero Trust z MFA, XDR, szyfrowaniem, segmentacją sieci i innymi kontrolami.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo w chmurze to nie tylko odpowiedzialność dostawcy. Przejmij kontrolę i zarządzaj ryzykiem cybernetycznym!

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! -> KONTAKT

Dodaj komentarz