Główna,Nowe technologie

Najnowsze trendy w bezpieczeństwie sieci: Co każdy specjalista IT powinien wiedzieć?

Czas czytania: 3 min

Przegląd najnowszych trendów w dziedzinie bezpieczeństwa sieci IT

Współczesny świat technologii informatycznych niesie za sobą ogrom wyzwań związanych z bezpieczeństwem danych i infrastruktury. Zrozumienie i dostosowanie się do najnowszych trendów w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci staje się niezbędne dla każdego specjalisty IT, by móc zapewnić ochronę przed coraz bardziej zaawansowanymi zagrożeniami.

Bezpieczeństwo sieci a chmura

Coraz więcej organizacji przenosi obecnie swoje dane, aplikacje i infrastrukturę do chmury. Stwarza to nowe wyzwania związane z ochroną przed cyberatakami. Z tego powodu jednym z najważniejszych trendów na dzień dzisiejszy jest bezpieczeństwo w chmurze. Badania wskazują jasno, iż większość incydentów w chmurze wiąże się ze zbyt szerokimi uprawnieniami. Te mogą być z kolei wykorzystywane przez atakujących dany system cyberprzestępców. Z tego powodu specjaliści IT muszą poznać nie tylko zaawansowane metody zabezpieczania danych w środowisku chmurowym, ale także skuteczne sposoby monitorowania i wykrywania nieautoryzowanego dostępu.

Wzrost znaczenia sztucznej inteligencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Aspektem, na który warto zwrócić szczególną uwagę, są ataki hakerskie wykorzystujące możliwości sztucznej inteligencji (AI). Generowanie fałszywych danych, rozprzestrzenianie dezinformacji czy omijanie tradycyjnych systemów bezpieczeństwa stało się dla “bezpieczników” niemałym wyzwaniem. Powoduje to, że kluczowym elementem walki z nowymi zagrożeniami stają się narzędzia i techniki wykorzystujące właśnie sztuczną inteligencję czy uczenie maszynowe (machine learning, ML). Mogą one być pomocne w identyfikacji niezwykłych wzorców zachowań użytkowników oraz w czasie rzeczywistym reagować na wykryte zagrożenia.

Ponadto warto zaznaczyć, że tradycyjne metody monitorowania skupiają się głównie na wykrywaniu już znanych ataków. Natomiast narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą znacznie poszerzyć zdolności organizacji w wykrywaniu nowych i ewoluujących zagrożeń, które wcześniej mogłyby pozostać niezauważone. Co za tym idzie, przedsiębiorstwa zyskują zdolność do proaktywnego wykrywania incydentów bezpieczeństwa z wyprzedzeniem, jeszcze zanim te zagrożenia zdążą wywołać znaczące szkody finansowe lub reputacyjne.

Rola analizy zachowań użytkowników w wykrywaniu zagrożeń

Równie istotne co zwalczanie zagrożeń z zewnątrz, jest rozpoznanie ryzyka, które może kryć się wewnątrz firmowej sieci. W tym kontekście kluczową rolę odgrywają systemy UEBA (User and Entity Behavior Analytics).  Umożliwiają one monitorowanie i analizowanie zachowań użytkowników w celu wczesnego wykrywania nietypowych i potencjalnie szkodliwych aktywności. Dzieje się to poprzez zbieranie i analizowanie danych z różnych źródeł. Mogą to być m.in. dzienniki zdarzeń, czy informacje o dostępie do zasobów. Na ich podstawie system może tworzyć profile zachowań użytkowników. Te z kolei umożliwiają określenie, co jest normalne dla danego użytkownika, a co może być podejrzane. Działania, które odbiegają od typowych wzorców, mogą być sygnalizowane jako potencjalne zagrożenia.

Bezpieczeństwo sieci w modelu outsourcingowym

Jednym z najbardziej palących problemów jest w chwili obecnej ciągły niedobór specjalistów ds. bezpieczeństwa sieci. Istnieje niewystarczająca liczba wyszkolonych specjalistów ds. zabezpieczeń cybernetycznych, którzy byliby w stanie sprostać tempu z wynikającym z cyfrowej ewolucji.

By zminimalizować ryzyko związane z niedostatecznymi zasobami ludzkimi w obliczu rosnących zagrożeń, przedsiębiorstwa muszą zmodyfikować swoje podejście. Z tego powodu wzrasta zainteresowanie usługami cyber-as-a-service, SOC-as-a-service czy zupełnym outsourcingiem IT.

Podsumowanie

W dynamicznie zmieniającym się świecie cyfrowym, bezpieczeństwo sieci staje się niemałym wyzwaniem dla specjalistów IT. Rozwój technologii przynosi nowe zagrożenia, takie jak ataki w chmurze czy wykorzystanie sztucznej inteligencji przez hakerów. Jednocześnie sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe stają się nieodłącznymi narzędziami w identyfikacji i reakcji na nie.

Jednak w obliczu braku specjalistów ds. bezpieczeństwa sieci, organizacje są zmuszone do szukania nowych rozwiązań. Outsourcing, czy to w postaci usług zarządzanych (MSSP), modelu cyber-as-a-service czy w pełnym zakresie zespołów SOC-as-a-service, staje się ważnym narzędziem w wypełnianiu luki w umiejętnościach. Zrozumienie i adaptacja do tych nowych trendów są kluczowe dla skutecznej ochrony przed rosnącymi zagrożeniami w dzisiejszym środowisku cyfrowym.

Chcesz wiedzieć co zyskujesz korzystając z outsourcingu bezpieczeństwa IT? Sprawdź, w jakich obszarach możemy wzmocnić Twoją organizację. Skontaktuj się z nami!

 

Grafika: rawpixel.com/freepik

Dodaj komentarz