Cyberzagrożenia,Główna,Poradnik bezpieczeństwa IT

Jak powinien wyglądać proces powstawania bezpiecznych aplikacji webowych?

Czas czytania: 4 min

Bezpieczeństwo odgrywa coraz ważniejszą rolę w procesie tworzenia funkcjonalnych aplikacji webowych. Z tego względu dobre software house’y chętnie podejmują współpracę z partnerami specjalizującymi się w ochronie infrastruktury IT. Na taką kooperację zdecydowało się Da Vinci Studio, korzystające ze wsparcia Net Complex. Na przykładzie tej synergii wyjaśnimy, jak powinien wyglądać proces powstawania bezpiecznych aplikacji internetowych.

Kluczowe etapy procesu tworzenia aplikacji webowych

Aby powstała wydajna, użyteczna i bezpieczna aplikacja, niezbędna jest współpraca pomiędzy różnymi członkami zespołu projektowego, a także efektywna komunikacja software house’u z klientem oraz partnerem ds. bezpieczeństwa infrastruktury IT. Wszystkie etapy składające się na proces tworzenia serwisu są bowiem wzajemnie powiązane i zależne od siebie. Do najważniejszych zaliczają się następujące kroki:

 1. Planowanie i analiza
  To etap fundamentalny dla całego procesu tworzenia aplikacji webowych. Polega na zrozumieniu celów biznesowych projektu, wymagań użytkowników i specyfikacji funkcjonalnych. W tym kroku definiuje się także architekturę programu, przewidziane dla niego technologie oraz plany dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych. Z uwagi na znaczenie tego etapu dla całego projektu, przyjrzymy się mu bliżej w dalszej części artykułu.
 2. Projektowanie interfejsu użytkownika
  Kiedy projektanci znają już potrzeby klienta i wyzwania, przed jakimi stoi, mogą przystąpić do tworzenia intuicyjnego i funkcjonalnego interfejsu użytkownika. Tworzą wówczas wizualne prototypy, mapy strony oraz definiują nawigację i układ elementów. Dokładają wszelkich starań, aby projekt uwzględniał najlepsze praktyki UX/UI i dostępność dla różnych urządzeń.
 3. Programowanie i implementacja
  Programiści wykorzystują różne technologie i języki programowania, takie jak HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP czy Ruby, aby stworzyć kod aplikacji. Składają się na niego różne funkcjonalności, bazy danych, integracje z innymi systemami oraz logika biznesowa aplikacji. Na tym etapie wdrażane są także zabezpieczenia przed atakami, konsultowane z partnerem ds. bezpieczeństwa infrastruktury.
 4. Testowanie i debugowanie
  Kiedy aplikacja jest gotowa, specjaliści przeprowadzają różnego rodzaju testy w celu wykrycia błędów i poprawy wydajności. Napotkane problemy są debugowane, aby zapewnić jak najwyższą jakość i bezpieczeństwo programu.
 5. Wdrożenie i konserwacja
  Po zakończeniu etapu testowania aplikacja jest gotowa do wdrożenia. Na tym etapie konfiguruje się środowisko produkcyjne, serwery, bazy danych oraz wszelkie zabezpieczenia, takie jak certyfikaty SSL. Wybiera się również odpowiednie hostingi. Po wdrożeniu aplikacji regularnie monitoruje się jej działanie, a w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów przeprowadza się właściwe działania naprawcze i aktualizacje.

Znaczenie warsztatu analitycznego dla funkcjonalności i bezpieczeństwa aplikacji

Wszystkie kolejne etapy tworzenia aplikacji internetowej zależą od tego, co project manager i deweloperzy ustalą na samym początku współpracy z przedstawicielami klienta. Wzajemne zrozumienie pozwala na zaprojektowanie jakościowego i wydajnego oprogramowania, dlatego też specjaliści z Da Vinci Studio (DVS) poświęcają szczególną uwagę etapowi analizy i planowania.

Da Vinci Studio to software house specjalizujący się w dedykowanych aplikacjach webowych. Często, ze względu na złożoność projektów i problemy przedstawiane przez klientów na wczesnym etapie rozmów, DVS rozpoczyna prace od przeprowadzenia warsztatu analitycznego metodą Event Storming. Warsztat, który oferuje, składa się z 3 głównych kroków:

 • Burza mózgów — wspólnie zidentyfikujemy zdarzenia, czyli akcje lub zjawiska zachodzące w systemie. Uczestnicy analizują wszystkie możliwe informacje dotyczące rozwiązania i zapisują je na samoprzylepnych karteczkach.
 • Porządkowanie — kolejnym krokiem jest uporządkowanie zdarzeń na osi czasu w bloki zdarzeniowe, w ten sposób tworzymy spójny obraz systemu i jego działania.
 • Omówienie problemów — wykrycie ryzyk, które mogą pojawić się w trakcie trwania projektu, to trzeci krok. Dzięki temu możemy przewidzieć potencjalne problemy i przygotować odpowiednie strategie ich rozwiązania.

W ramach warsztatu w jednym miejscu spotykają się osoby z Twojej organizacji odpowiedzialne za projekt oraz specjaliści odpowiedzialni za kwestie techniczne z Da Vinci Studio. W wyniku współpracy, wymiany wiedzy i zespołowego prowadzenia procesów biznesowych otrzymujecie model zrozumiały dla każdej ze stron. Na warsztacie pracujecie głównie nad wypracowaniem jasnej i klarownej wizji oraz procesu, a także nad zmapowaniem wszystkich niezbędnych kroków do tego, by projekt mógł się urzeczywistnić.

Korzyści z warsztatu

Główny efekt warsztatów analitycznych w Da Vinci Studio to zestaw materiałów dopasowany do Ciebie i Twojego produktu. Dodatkowo, korzyści z warsztatu to między innymi:

 • Pewność kwoty — otrzymasz ostateczną wycenę, dzięki czemu będziesz w stanie zaplanować budżet.
 • Szybkość i skuteczność — poznasz ramy czasowe wytworzenia Twojego produktu.
 • Rekomendacje funkcjonalne i technologiczne — Da Vinci Studio wskaże, które narzędzia będą optymalne do realizacji Twojego celu biznesowego.
 • Wykrycie ryzyk — zlokalizowane zostaną ryzyka technologiczne i biznesowe, którym zespół DVS (na poziomie IT) oraz Ty (na poziomie biznesowym) będziecie w stanie zapobiegać.
 • Poznanie zespołu — podczas warsztatu masz możliwość poznania części (a czasami całości) zespołu, który będzie odpowiedzialny za realizację Twojego projektu.
 • Eksperci branżowi — Da Vinci Studio umożliwia możliwość zaangażowania eksperta branżowego, który podzieli się wiedzą, szczegółowymi rekomendacjami oraz zapewni insight z danej dziedziny biznesu.

Jaką rolę w procesie odgrywa partner ds. bezpieczeństwa infrastruktury IT?

Na każdym etapie powstawania aplikacji webowej deweloperom mogą towarzyszyć specjaliści z zakresu bezpieczeństwa. W przypadku Da Vinci Studio obszarem tym zajmuje się Net Complex. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że ich oprogramowanie będzie odpowiednio chronione przed atakami hakerskimi, utratą danych i różnego rodzaju awariami.

Da Vinci Studio we współpracy z Net Complex sięga po takie rozwiązania jak: audyty bezpieczeństwa, wsparcie zarówno podczas etapu wdrożenia, jak i po nim, a także testy Proof of Concept. Ponadto czerpie korzyści z materiałów edukacyjnych oraz wsparcia technologicznego. Wszystko to sprawia, że funkcjonalność aplikacji zawsze idzie w parze z jej bezpieczeństwem.

Zamów bezpłatną analizę swojego pomysłu!

Planujesz stworzenie aplikacji webowej dla swojego biznesu? Powierz to zadanie wiarygodnemu software house’owi. Jeśli chcesz, Da Vinci Studio przygotuje dla Ciebie bezpłatną analizę projektu. To pierwszy krok do zaprojektowania serwisu dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb!

 

Grafika: freepik

Dodaj komentarz