Główna,Multi-Factor Authentication,Raporty / Rankingi,Rozwiązania bezpieczeństwa IT

AuthPoint MFA doceniony za optymalną wydajność i konkurencyjną cenę

Czas czytania: 2 min

MFA (multi-factor autenticathion, uwierzytelnianie wieloskładnikowe) usprawnia weryfikację tożsamości użytkowników, a także pomaga wzmocnić ochronę wrażliwych informacji w obrębie ich kont. Zabezpiecza również przed atakami na hasła typu brute force, czy kradzieżą danych logowania. Działanie MFA opiera się na przeprowadzaniu weryfikacji tożsamości, używając co najmniej dwóch składników uwierzytelniania np. czegoś, co użytkownik zna (np. numer PIN), oraz czegoś, co użytkownik posiada (np. urządzenie mobilne). Najczęstsze sposoby implementacji usługi MFA obejmują TOPT (time-based one-time passwords, czasowe hasła jednorazowe), powiadomienia push, czy SMS, a także e-mail. Miercom – niezależna organizacja specjalizująca się w testach rozwiązań IT, zaangażowana przez firmę WatchGuard, porównała rozwiązania typu MFA. AuthPoint został sprawdzony równolegle wraz z dwoma podobnymi rozwiązaniami: Cisco Duo oraz Azure MFA, a test obejmował ocenę zgodną z poniższymi kryteriami:

  • Metody uwierzytelniania;
  • Dystrybucja i doświadczenia użytkownika;
  • Efektywność wdrożenia;
  • Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie oparte na ryzyku;
  • Całkowity koszt posiadania;

AuthPoint MFA doceniony przez Miercom

Inwestowanie w cyberbezpieczeństwo staje się priorytetem ze względu na rosnące zagrożenia, na które narażone są firmy bez względu na wielkość czy obszar działalności. W przypadku uwierzytelniania wieloskładnikowego koszt wdrożenia może być jednym z najważniejszych czynników decydujących, zwłaszcza przy implementacji dla wszystkich (wewnętrznych i zewnętrznych) pracowników.

Podczas zakupu takich rozwiązań, firmy skrupulatnie oceniają swój zwrot z inwestycji i całkowity koszt posiadania. WatchGuard udowodnił swoją przewagę nad konkurencją jako najbardziej przystępne cenowo rozwiązanie, które jednocześnie zawierało wyjątkową funkcjonalność MFA wraz z łatwym w obsłudze interfejsem – zarówno dla użytkowników, jak i administratorów. Konkurencja mogła zaoferować zbliżone funkcjonalności, jednak kosztem mniejszej przejrzystości dla nowego użytkownika.

Bezproblemowa praca zdalna

WatchGuard wyróżnił się wśród pozostałych rozwiązań płynną konfiguracją i użytkowaniem portalu SSO, co umożliwia bezpieczną i bezproblemową pracę zdalną.

Pozytywne doświadczenie użytkownika

MFA AuthPoint został wyróżniony ze względu na najbardziej intuicyjny interfejs oraz łatwą konfigurację, także dla niedoświadczonych użytkowników.

Nowoczesne metody uwierzytelniania

WatchGuard uzyskał najwyższą ocenę pod kątem konfiguracji i wykorzystania uwierzytelniania opartego na analizie ryzyka (RBA). RBA jest proste do skonfigurowania, nawet przy zapewnieniu wysokiej granularności.

AuthPoint Mobile DNA

WatchGuard jako jedyny z testowanych rozwiązań zastosował funkcję Mobile DNA. Unikalne DNA urządzenia mobilnego daje dodatkową gwarancję, że tylko upoważniony użytkownik zaloguje się do systemu.

Wysoka wydajność i zwrot z inwestycji (ROI)

AuthPoint zaoferował ponadprzeciętną jakość doświadczenia za cenę poniżej średniej. W porównaniu do pozostałych rozwiązań WatchGuard posiada bogaty zestaw funkcji natywnych przy jednorazowym zakupie. Pozostałe rozwiązania okazały się bardziej kosztowne ze względu na wymagane dodatkowe, wyceniane oddzielnie subskrypcje.

Według raportu rozwiązanie AuthPoint MFA wyróżnia się na tle konkurencji za sprawą  większej wydajności zarówno w zakresie wdrażania jak i samego uwierzytelniania.

 

Pełny raport dostępny pod adresem: https://watchguard.widen.net/s/fw9z6znkvz/miercom_report_authpoint 

Dodaj komentarz