Cyberbezpieczeństwo Polski,Główna,strona,Uncategorized

Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe. Trwa nabór wniosków

Czas czytania: 3 min

Od 19 października do 4 listopada 2022 r. można nadsyłać zgłoszenia do konkursu tematycznego NCBR Szybka Ścieżka. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców i naukowców realizujących projekty w obszarze innowacji cyfrowych. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów wynosi 645 milionów złotych.

Szybka Ścieżka – dla kogo?

O wsparcie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2021: Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy zarówno z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa wraz z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum (maksymalnie trzy podmioty w konsorcjum, dodatkowo liderem jest zawsze przedsiębiorstwo).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Główny cel konkursu obejmuje wsparcie projektów B+R w zakresie cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu oraz cyfrowych technologii. Ponadto celem tych projektów musi być opracowanie, testowanie i w efekcie wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w działalności gospodarczej.

Wsparcie będzie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, obowiązkowych w projekcie prac rozwojowych, oraz prac przedwdrożeniowych. Należy pamiętać także, że projekt będzie musiał wpisywać się w co najmniej jedną Inteligentną Specjalizację (KIS).

Wartość wsparcia

Całkowity budżet konkursu wynosi 645 mln zł. Aż 430 mln zł mogą otrzymać projekty realizowane przez MŚP samodzielnie, w konsorcjach z innymi MŚP, lub z jednostkami naukowymi. W kwocie tej zawiera się 77 mln zł z alokacji dla województwa mazowieckiego oraz 353 mln zł z alokacji dla pozostałych województw. Z kolei 215 mln zł będzie przeznaczone na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa (samodzielnie, w konsorcjach przedsiębiorstw lub konsorcjach naukowo-przemysłowych). W tym przypadku 38 mln zł wynosi kwota z alokacji dla województwa mazowieckiego, natomiast 177 mln zł z alokacji dla reszty województw.

Oznacza to, że wartość dotacji również zależy od statusu przedsiębiorstwa. W związku z tym możliwy zakres dofinansowania wyniesie dla:

Mikro i małych przedsiębiorstw:

 • na badania przemysłowe 70% + premia 10%;
 • na prace rozwojowe 45% + premia 15%;
 • na prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis –
  90%,  finansowane w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – 50%;

Średnich przedsiębiorstw:

 • na badania przemysłowe 60% + premia 15%;
 • na prace rozwojowe 35% + premia 15%;
 • na prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis –
  90%,  finansowane w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – 50%;

Dużych przedsiębiorstw:

 •  na badania przemysłowe 50% + premia 15%
 • na prace rozwojowe 25% + premia 15%

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych do wsparcia wynosi 5 mln złotych!

Szybka Ścieżka – Zakres tematyczny

Projekt ubiegający się o dofinansowanie w konkursie musi dotyczyć jednego lub więcej zagadnień opisanych szczegółowo w regulaminie konkursu.

Jeśli chodzi o obszar cyberbezpieczeństwa, ten uwzględnia takie zagadnienia, jak: systemy monitorujące, testujące i analizujące; systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję; cybersecurity-as-a-service; kryptografia, uwierzytelnianie i ochrona tożsamości; cyberbezpieczeństwo instalacji procesowych oraz cyberbezpieczeństwo sieci i IoT.

Obszar badawczy związany z cyfryzacją przemysłu stwarza szansę na dofinansowanie projektów takich jak: oprogramowanie do zarządzania w czasie rzeczywistym obiektami i procesami przemysłowymi przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych; cyfrowe repliki fizycznych obiektów, procesów i systemów przemysłowych służące do efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwach; oprogramowanie do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i podejmowania decyzji na potrzeby IoT; wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach przemysłowych; ICT w gospodarce o obiegu zamkniętym, a także wykorzystanie inteligentnych czujników na potrzeby procesów przemysłowych.

Z kolei obszar cyfrowych technologii kreacyjnych związany jest z następującymi zagadnieniami: rozwój mechanizmów automatycznego generowania treści w grach; platformy, silniki oraz techniki przetwarzania na potrzeby gier; nowe narzędzia i mechanizmy interakcji wykorzystujące innowacyjne interfejsy i mechanizm interakcji z grą i otoczeniem; opracowanie narzędzi wspierających i automatyzujących procesy wytwórcze gier; cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online; projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo; opracowanie rozwiązań softwareowych, czy obszar rozwoju gier poważnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/11112022-szybka-sciezka-innowacje-cyfrowe

 

Dodaj komentarz