Bezpieczeństwo IT - metody ochrony,Główna,Rozwiązania bezpieczeństwa IT

Nowoczesny SOC i MDR: 6 korzyści dla Twojej firmy

Czas czytania: 3 min

Głównym celem zespołów SOC (Security Operations Center) jest wykrywanie, analizowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa. Rosnąca liczba i złożoność zagrożeń, w połączeniu z rozszerzaniem się powierzchni ataków znacząco utrudniają to zadanie. Ponadto czynniki te generują wzrost ilości danych i alertów bezpieczeństwa. To z kolei sprawia, że zespoły bezpieczeństwa informacji potrzebują więcej zasobów, by się nimi zająć.

31% specjalistów SOC twierdzi, że nadmiar informacji jest istotnym problemem, a 34% wymienia zwiększone obciążenie pracą jako główną przyczynę wypalenia zawodowego. Co więcej, 31% wskazuje, że duża liczba alertów false positive uniemożliwia skuteczną priorytetyzację zagrożeń, z kolei 34% członków SOC-ów ma trudności z obsługą zbyt wielu narzędzi.

Rozwiązaniem tych problemów jest przede wszystkim modernizacja zespołów i automatyzacja mająca na celu zmniejszenie liczby alertów. Usprawnienie takie optymalizuje zasoby i czas, co z kolei pozwala na opracowanie procesów umożliwiających proaktywne podejście do wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

Nowoczesny SOC – korzyści dla firmy

Aby zrozumieć, co nowoczesny SOC może oznaczać dla organizacji, musimy poznać sześć kluczowych korzyści, jakie zapewnia on firmom.

1. Skrócony czas wykrywania incydentów.

Średni czas potrzebny firmom na wykrycie zagrożenia w ich systemach wynosi 212 dni. Dzięki całodobowemu monitorowaniu sieci możliwe jest znaczne skrócenie tego czasu. Aby jednak zrozumieć zagrożenie i szybko na nie zareagować, zespół security operations center musi uzyskać wgląd w to, co się dzieje, a następnie skorelować to z aktualną wiedzą na temat technik wykorzystywanych przez cyberprzestępców. Automatyzacja, wykrywanie i ustalanie priorytetów pomaga zapobiegać przytłoczeniu zespołu liczbą alertów i umożliwia analizowanie incydentów faktycznie wymagających uwagi.

2. Skrócony czas reakcji oraz zmniejszenie kosztów związanych z incydentami.

Dane IBM wskazują, że czas potrzebny na opanowanie incydentu bezpieczeństwa wynosi około 75 dni. Koszt takiego działania dla firmy wynosi średnio 4,35 mln dolarów. Dzięki stałemu monitorowaniu i wykrywaniu zagrożeń na wczesnym etapie SOC może znacznie zmniejszyć konsekwencje dla firmy spowodowane przestojem, czy utratą danych. Badanie IBM wykazało również, że zaatakowane firmy dysponujące zespołem monitorowania bezpieczeństwa mogłyby zaoszczędzić nawet 58% kosztów związanych z atakiem.

3. SOC zmniejsza ryzyko cyberataków i poprawia cyberodporność.

Dokonana po incydencie analiza zagrożonych zasobów, wykorzystanych luk w zabezpieczeniach i ominiętych mechanizmów, pozwala na ulepszenie systemów, zmniejszenie powierzchni ataku i poprawę procesów bezpieczeństwa. Umożliwia to skuteczniejsze przewidywanie nowych zagrożeń oraz poprawia odporność przed przyszłymi atakami.

4. Holistyczne podejście do cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

Firma Trend Micro przeprowadziła badanie wśród decydentów IT, z którego wynika, iż prawie dwie trzecie z nich posiada w organizacji słabe punkty zagrażające bezpieczeństwu. Dodatkowo respondenci ocenili, że mają średnio zaledwie 62% widoczności powierzchni ataku. Nowoczesny zespół SOC zapewnia lepszy wgląd w działania w sieci, a także pozwala spojrzeć w systemy dotknięte incydentem w sposób całościowy. Dzięki temu organizacje mogą wyprzedzać przyszłe zagrożenia i przeciwników.

5. SOC to lepsza komunikacja.

Brak współpracy pomiędzy stronami zaangażowanymi w procesy wykrywania, dochodzenia i reagowania stanowi niemały problem. Silosy danych powodują opóźnienia w wykrywaniu zagrożeń oraz chaotyczne, nieskoordynowane reakcje, które mogą poważnie wpłynąć na organizację. Stworzenie scentralizowanego i współpracującego centrum pozwala członkom zespołu bezpieczeństwa oraz innym osobom zaangażowanym w incydenty pracować bardziej efektywnie.

6. Wzmocniona reputacja firmy.

Posiadanie nowoczesnego SOC udowadnia, że przedsiębiorstwo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa i prywatności danych. Generuje to większe zaufanie zarówno wśród pracowników, jak i klientów oraz partnerów.

Korzyści płynących z posiadania nowoczesnego SOC jest wiele, wszystkie za to przekładają się na wzmocnienie bezpieczeństwa defensywnego i ofensywnego przedsiębiorstwa. Dodatkowo pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka i kosztów ewentualnego ataku. Warto pamiętać, że w dzisiejszych czasach bycie o krok przed cyberprzestępcami jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Źródło: WatchGuard

Dodaj komentarz