Cyberzagrożenia,Główna

Ransomware Prestige uderza w polskie firmy

Czas czytania: 3 min

Microsoft poinformował o wykryciu nowej kampanii ransomware ukierunkowanej w polskie i ukraińskie przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne.  Nowo odkrytą rodzinę ransomware nazwano “Prestige”.  Do serii ataków doszło we wtorek, 11 października, za pomocą nieznanego badaczom oprogramowania, a incydent spowodował paraliż systemów odpowiedzialnych za logistykę w firmach.  Koncern nie podaje szczegółów dotyczących ilości zaatakowanych organizacji, ani skutków, jakie wywołała fala.

Ransomware Prestige powiązane z Rosją

Badana kampania znacznie wyróżnia się spośród innych obserwowanych przez Microsoft. Na uwagę zasługuje fakt, iż jej aktywność nie przypominała żadnej z aktywności 94 obecnie działających grup ransomware śledzonych przez korporację.  Także na Ukrainie tego typu ataki należały do tej pory do rzadkości.  Mimo tego, że badacze nie powiązali kampanii z konkretną grupą, istnieją przesłanki ku temu, że ataki są elementem rosyjskiej wojny cybernetycznej. Na powiązanie z Rosją wskazuje przede wszystkim scenariusz ataku. Podobne techniki wdrażania można było zauważyć przy infekcjach wykorzystujących FoxBlade (znane również jako HermeticWiper), które w ostatnim czasie mocno wpłynęły na wiele organizacji ukraińskiej infrastruktury krytycznej.  Microsoft nadał kampanii nazwę kodową DEV-0960.

Jak atakuje Prestige

Przed wdrożeniem payloadu atakujący wykorzystują zazwyczaj dwa narzędzia pozwalające na zdalne wykonanie kodu: RemoteExec  oraz Impaket WMIexec. Ponadto w celu eskalacji uprawnień Prestige wykorzystuje narzędzia takie jak:

  • winPEAS – eskalacja uprawnień w systemie Windows;
  • comsvcs.dll – zrzut pamięci procesu LSASS do kradzieży danych uwierzytelniających;
  • ntdsutil.exe –  tworzenie kopii zapasowej bazy danych Active Directory, prawdopodobnie do późniejszego użycia poświadczeń;

Metoda uzyskania początkowego dostępu, póki co, pozostaje dla badaczy nieznana. Microsoft zauważył jednak, że napastnik mógł posiadać dostęp do poświadczeń administratora domeny z wcześniejszych włamań, być może w powiązanej infrastrukturze.  Metody wdrażania ransomware różnią się w poszczególnych środowiskach ofiar, niemniej eksperci są zdania, że nie wynika to z konfiguracji zabezpieczeń uniemożliwiających atakującemu użycie tych samych technik. Microsoft wyróznił trzy metody implementacji payloadu:

Metoda 1

Payload jest kopiowany do zasobu administracyjnego ADMIN$. Impacket natomiast jest używany do zdalnego stworzenia zadania w Harmonogramie Zadań, przy wskazaniu systemu zdalnego jako właściwego do uruchomienia ładunku.

Method1c prestige ransomware
Źródło: Microsoft

Metoda 2

W tej metodzie ransomware jest kopiowane do zasobu administracyjnego ADMIN$. Impacket jest wykorzystywane do zdalnego wywołania payloadu poprzez komendy PowerShell.

Method2c prestige ransomware
Źródło: Microsoft

Metoda 3

Ładunek ransomware jest kopiowany do kontrolera domeny Active Directory. Następnie ma miejsce uruchomienie i wdrożenie w systemach przy użyciu Default Domain Group Policy Object.

Method3c prestige ransomware
Źródło: Microsoft

Podsumowanie

Prestige, podobnie jak wiele innych ładunków ransomware, próbuje zatrzymać usługę MSSQL Windows, aby zapewnić pomyślne szyfrowanie. Ransomware szyfruje dane, bazując na predefiniowanej liście rozszerzeń plików utworzonej przez twórców, a do procesu wykorzystuje bibliotekę CryptoPP C++.  Dodatkowo, aby utrudnić odzyskiwanie systemu i plików, Prestige uruchamia także polecenie w celu usunięcia katalogu kopii zapasowych z systemu.

Podsumowując, krajobraz zagrożeń stale ewoluuje, a ataki ransomware i wiper opierają się na wykorzystywaniu podobnych słabości w strukturach bezpieczeństwa. Z tego powodu, aby zminimalizować ryzyko, Microsoft zaleca podjęcie następujących działań:

  • Blokowanie tworzenia procesów pochodzących z poleceń PSExec i WMI celem zatrzymania ruchu bocznego;
  • Uruchomienie ochrony przed naruszeniami oraz ochronę w chmurze w stosowanym programie antywirusowym. Rozwiązania wykorzystujące uczenie maszynowe są w stanie blokować ogromną większośc nowych i nieznanych zagrożeń;
  • Stosowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)

 

Źródło: https://www.microsoft.com/security/blog/2022/10/14/new-prestige-ransomware-impacts-organizations-in-ukraine-and-poland/

 

Dodaj komentarz