Bezpieczeństwo IT - metody ochrony,Główna

Znaczenie silnych haseł i autoryzacji dwuskładnikowej w ochronie systemów

Czas czytania: 3 min

Silne hasła i autoryzacja dwuskładnikowa są kluczowymi elementami w ochronie systemów informatycznych przed nieuprawnionym dostępem i atakami cybernetycznymi. To właśnie one zapewniają dodatkową warstwę zabezpieczeń, która utrudnia lub uniemożliwia potencjalnym intruzom naruszenie prywatności, kradzież danych lub uszkodzenie systemu.

Jak stworzyć silne hasła i wdrożyć autoryzację dwuskładnikową dla zwiększenia bezpieczeństwa?

Normy bezpieczeństwa mają swoje podstawy, kiedy nie stosujemy się do wytycznych jesteśmy narażeni na podatności, wycieki danych, kradzież pieniędzy, nieautoryzowane uzyskanie dostępu. Stworzenie silnego hasła jest proste, trzeba natomiast pamiętać o pewnych zasadach. Stosowanie popularnych zwrotów (admin, 1234, qwerty, hasło, data urodzenia, imię, nazwisko itp.) to otwarta furtka dla cyberprzestępców.

Wytyczne dotyczące tworzenia bezpiecznych haseł

Jak tworzyć silne hasła? Pamiętaj o:

 • Unikatowości – silne hasła powinny być unikalne dla każdego konta, co oznacza, że nie powinny być stosowane w innych miejscach.
 • Długości – im dłuższe hasło, tym trudniejsze do złamania.
 • Złożoności – znaki powinny zawierać kombinację małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków specjalnych.
 • Znakach – unikatowe kombinacje znaków utrudniają stosowanie technik słownikowych lub ataków opartych na popularnych hasłach, stosuj  cyfry, symbole, małe i duże litery
 • Regularnej zmianie – regularna zmiana haseł zwiększa ich bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko, że zostaną skradzione lub złamane.

Co jeszcze?

 • Nie wykorzystuj oczywistych zwrotów związanych z Twoimi danymi osobowymi, otoczeniem, unikaj popularnych fraz.
 • Trzymaj hasła w bezpiecznym miejscu (używaj np. managera haseł).
 • Dobrą praktyką są słowa zapisane z celowym błędem, ale nadal łatwe do zapamiętania lub łatwe do skojarzenia.
 • Nie stosuj tylko cyfr lub samych znaków.

Jak chronić swoje hasła?

 • Nie udostępniaj ich nikomu.
 • Nie wysyłaj hasła pocztą e-mail, w wiadomości ani za pośrednictwem jakichkolwiek innych platform, które nie są bezpieczne.
 • Zapisywanie haseł jest dobrą praktyką pod warunkiem, że są one przechowywane bezpiecznie. Nie zapisuj ich na karteczkach nawet jeżeli sądzisz, że znajdują się one w bezpiecznym miejscu.
 • W Internecie dostępnych jest wiele narzędzi, które pozwalają na generowanie haseł, które spełniają wszystkie wymogi. Mamy także narzędzia, które pozwalają sprawdzić siłę posiadanego, stworzonego już hasła.
 • W serwisach internetowych jak banki, systemy płatności, narzędzia do pracy i bazy danych, korzystaj z silnych haseł, pamiętając o ich aktualizacji, nie powtarzaj ich w serwisach drugorzędnych.
 • Pamiętaj! Jedna witryna, program, system to jedno hasło, w przypadku jego złamania, pozostałe dane są nadal bezpieczne.
 • Wprowadź w domu i firmie politykę bezpieczeństwa, która będzie np. zakładała regularną zmianę hasła, zgodnie z wymaganiami.
 • Pamiętaj o używaj programach antywirusowych i innych dedykowanych zabezpieczeniach, które zapewnią wyeliminowanie ryzyka przechwycenia haseł.

Implementacja autoryzacji dwuskładnikowej dla dodatkowego zabezpieczenia

Autoryzacja dwuskładnikowa to:

 • Dodatkowy poziom zabezpieczeń – 2FA wymaga, aby użytkownik podał co najmniej dwa niezależne sposoby uwierzytelniania, np. hasło i kod jednorazowy generowany na smartfonie.
 • Ochrona przed kradzieżą hasła – nawet jeśli hasło wycieknie, haker nie będzie w stanie zalogować się na konto bez drugiego składnika autoryzacji.
 • Skuteczność wobec ataków – 2FA utrudnia automatyczne ataki hakerskie, ponieważ oprócz uzyskania hasła, atakujący musi przejąć drugi składnik autoryzacji.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa –  niezależne metody autoryzacji znacznie zwiększają bezpieczeństwo konta.

Zastosowanie silnych haseł, dwuskładnikowej autoryzacji zdecydowanie zwiększa nasz poziom bezpieczeństwa w sieci. Stanowi ważny element ochrony przed atakami związanymi z kradzieżą danych, naruszeniem prywatności i innymi zagrożeniami cybernetycznymi. Nie możemy także zapominać o regularnym aktualizowaniu oprogramowania, stosowaniu odpowiednich polityk bezpieczeństwa i świadomości użytkowników w zakresie praktyk bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych.

Grafika: Freepik, Rawpixel
Źródło: https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/czym-jest-haslo-dostepu-jak-tworzyc-bezpieczne-i-silne-hasla

Dodaj komentarz