Bezpieczeństwo IT - metody ochrony,Ochrona danych osobowych,Rozwiązania bezpieczeństwa IT

Bezpieczeństwo IT od Onwelo – audyty bezpieczeństwa, testy penetracyjne i wsparcie w zakresie RODO

Czas czytania: 3 min

Bezpieczeństwo IT w biznesie z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Tym samym coraz więcej przedsiębiorstw traktuje to zagadnienie jako jedno z głównych fundamentów dobrze prosperującej działalności biznesowej.
Sytuacji tej sprzyja nie tylko stale rosnąca liczba zagrożeń wynikających z wykrytych podatności w powszechnie używanym oprogramowaniu lub w urządzeniach. Znaczenie mają również coraz to nowsze, wyrafinowane modele ataków. Nie bez znaczenia są także wytyczne prawne, które wymuszają lub doprecyzowują zasady obowiązujące w zakresie bezpieczeństwa informacji. 

Onwelo na bieżąco monitoruje powyższe zagadnienia. Za realizację usług związanych z bezpieczeństwem odpowiedzialny jest dedykowany zespół specjalistów. Są to pasjonaci z wieloletnim doświadczeniem w branży IT ukierunkowanym na bezpieczeństwo IT, testy penetracyjne, ochronę danych osobowych i zagadnienia pokrewne.

Audyty bezpieczeństwa IT

Audyty bezpieczeństwa są najlepszą formą przeprowadzenia analizy wszystkich procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie, które aktywnie opierają się na infrastrukturze IT. Dokładne poznanie procesów pozwala na przeprowadzenie analizy ryzyka. Wywiera to bardzo duży wpływ na wykrycie oraz określenie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa dla klienta. 

Mając na uwadze dynamiczny rozwój branży bezpieczeństwa – celem Onwelo jest bardzo pragmatyczne podejście do przeprowadzanych audytów. Zespół audytorów wykorzystuje wiedzę na temat obecnie panujących zagrożeń (np. metody ataku, podatności w oprogramowaniu etc.), a swoje analizy opiera na zgodności z obecnie funkcjonującymi najlepszymi praktykami i standardami. 

Każdy audyt Onwelo zakończony jest raportem podsumowującym. Zawiera analizy audytowanych procesów biznesowych oraz procedur i polityk, a także analizę ryzyka, która pozwala określić, na jakiego typu zagrożenia realnie podatne jest przedsiębiorstwo. Raport zawiera również wnioski audytorów, wyniki analizy technicznej segmentów infrastruktury klienta, a także rekomendacje zabezpieczeń zalecanych do wdrożenia. 

Raport z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa IT jest doskonałym punktem wyjścia do zapewnienia przez Onwelo usług poaudytowych ukierunkowanych na wsparcie klienta w konkretnych zagadnieniach.

Testy penetracyjne

Onwelo przeprowadza również testy penetracyjne mające na celu praktyczną ocenę bezpieczeństwa z punktu widzenia prawdziwego atakującego. Na życzenie i w porozumieniu z klientami, firma przeprowadza ataki oparte na konkretnym scenariuszu. Ataki imitują potencjalny, możliwy wektor ataku na aplikację webową lub infrastrukturę. 

Każdorazowo test penetracyjny kończy się raportem podsumowującym przeprowadzone działania. Zawiera również rekomendacje mające na celu zniwelowanie wykrytych podatności lub niezgodności z zasadami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa.

Wsparcie w zakresie RODO

Dodatkowym zakresem usług, w którym specjalizuje się zespół bezpieczeństwa Onwelo, jest wsparcie związane z audytem:

  • procesów biznesowych przetwarzających dane osobowe – przeprowadzanym pod kątem zgodności z RODO
  • infrastruktury IT w kontekście RODO
  • oprogramowania pod kątem zgodności z wytycznymi RODO
  • oraz budową oprogramowania uwzględniającego wytyczne RODO

Onwelo ma na swoim koncie kilkadziesiąt przeprowadzonych audytów RODO dla polskich przedsiębiorstw, a także wsparcie projektów tworzenia oprogramowania przetwarzającego dane osobowe użytkowników na różnych płaszczyznach działania aplikacji.

Szkolenia z bezpieczeństwa

Zespół Onwelo dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym podczas realizowanych projektów, oferując klientom szkolenia z zakresu poniższych zagadnień bezpieczeństwa IT:

  • security awareness – celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie pracownikom nietechnicznym obecnie funkcjonujących w Internecie zagrożeń i metod zabezpieczenia się przed nimi
  • szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. Jego celem jest przeszkolenie osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych z zakresu obecnie obowiązujących przepisów RODO
  • dedykowane szkolenie z bezpieczeństwa IT – jest to szkolenie przeprowadzane na życzenie klienta, które dotyczy określonych zagadnień bezpieczeństwa; jego adresatami są pracownicy techniczni np. członkowie działów IT

Każdorazowo Onwelo zapewnia uczestnikom szkolenia dostęp do najnowszych informacji związanych z bezpieczeństwem. Proponuje także program dostosowany do modelu pracy i branży klienta. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem to bardzo szeroki materiał. W związku z tym osoby przeprowadzające szkolenie przedstawiają w sposób praktyczny najważniejsze tematy, które pozwalają znacznie podnieść świadomość uczestników w tym zakresie. 

Audyt bezpieczeństwa w Twojej firmie? Skontaktuj się z Onwelo!

Onwelo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i wspólnie z nim dostosowuje oferowane usługi do realnych potrzeb określonych na podstawie przeprowadzonych rozmów i konsultacji. Każdy projekt jest realizowany z najwyższą dokładnością, zapewniając maksimum korzyści dla zamawiającego. 

Webinarium współorganizowane z Onwelo

Już 2 kwietnia o godzinie 10:00 Grzegorz Wróbel – opowie o praktycznym podejściu do bezpieczeństwa w Internecie. Zapraszamy do zapisów  – rejestracja na webinarium.

 

Dodaj komentarz